Kelan vastine asiaan Helsigin sanomissa mielipidepalstalla:

15.7.18 Kelan oli pakko kilpailuttaa taksit

https://www.hs.fi/paivanlehti/15072018/art-2000005755850.html

 

Uuden liikennepalvelulain laadinnassa ei ole mietitty sen vaikutuksia vammaisten ja vanhusten vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin ja Kela-kyyteihin. Kunnat ovat nyt ihan hämmennyksissä, eivätkä tiedä miten kuljetuspalvelut pitää uuden lain aikana järjestää.Esimerkiksi Uudellamaalla ovat monet kunnat nyt sitä mieltä, että hyvin toimiva tapa onkin uuden lain mukaan kielletty, kun vaaditaan kilpailuttamista. Se tarkoittaa sitä, että moni kunta harkitsee menevänsä mukaan Helsingin matkapalvelukeskukseen (MPK), joka toimii saamani palautteen perusteella todella huonosti.Pelkästään Vantaalla on 4 000 kuljetuspalveluasiakasta, ja on vaikea kuvitella miten Helsingin matkapalvelut löytää tarvittavan määrän uusia autoja ja kyytien välittäjiä turvatakseen kaikille kyydit?On enää vähän yli kaksi kuukautta aikaa uuden lain voimaan tulemiseen, eikä moni kunta ole vieläkään tehnyt päätöksiä siitä, miten järjestää kuljetuspalvelut 1.7. alkaen.
Esimerkiksi Vantaalla on irtisanottu sopimus aiemman palveluntuottajan eli Lähitaksin kanssa, eikä minkään tahon kanssa ole tehty uutta sopimusta. Ja Vantaa ei suinkaan ole tässä ainoa kunta. Kuljetuspalveluiden saatavuus on siis oikeasti nyt vaarassa!Koska monet autoilijat pelkäävät, etteivät saa enää tarpeeksi kyytejä, he lyövät hanskat tiskiin. Se tarkoittaa, että inva- ja tila-autoja on yhä vähemmän ajossa. Nykyisinkin niitä on liian vähän. Inva- ja tila-autojen ylläpito maksaa paljon enemmän kuin tavallisen taksin, joten en usko, että monikaan uusista taksiyrittäjistä valitsee sellaisen autokseen.Toinen kysymys on autojen saatavuus ympäri Suomen ja kaikkina vuorokaudenaikoina. Syrjäseuduilla voi olla vaikeaa saada taksia, kun ei autoilla ole enää päivystysvelvollisuutta, ja taksiyrittäjä voi itse valita missä ajaa.Kelakin on esittänyt huolensa, siitä onko jatkossa saatavilla riittävästi inva- ja tila-autoja. Taksien saatavuudessa voi olla ongelmia isoissakin kaupungeissa keskellä viikkoa yöaikaan, kun silloin taksia käyttävät vain harvat, eikä takseilla ole päivystysvelvollisuutta. Pääsy terveydenhuollon päivystykseen vaikeutuu, ja ambulanssi ei ota kyytiinsä kuin vakavimmat tapaukset.Kolmas kysymys on kuljettajien ammattitaito. Osaavatko kuljettajat auttaa vammaisia ja vanhuksia oikein? Vastuu sysätään nyt asiakkaalle itselleen. Hänen täytyy tarkastaa, että turvavyö ja pyörätuoli ovat oikein kiinnitetty, ja että taksi jättää asiakkaan pyydettyyn paikkaan. Uusi laki vaikuttaa mahdollisesti koulukyyteihinkin.
Kuljettajia ei enää kouluteta, kun se muuttuu vapaaehtoiseksi. Taksilupa pitää olla vain auton omistajalla, eli käytännössä autoa voi ajaa kuka vain. Ja vastuu siitä, että tietää mitä kyyti maksaa, on asiakkaalla itsellään. Kuljetuspalveluissa kunnat joutuvat neuvottelemaan erikseen vakiohinnat kyydeille, ja vain niitä taksifirmoja voidaan käyttää, joiden kanssa hinta on neuvoteltu.Ei voida siis sanoa, että uusi liikennepalvelulaki helpottaa kaikkien liikkumista. Vammaisten ja vanhusten asia tulee ottaa vakavasti, samoin se, että ihmisten on päästävä kaikkina vuorokaudenaikoina terveydenhuollon päivystyksiin. Syrjäseutujen taksipalvelutkin on turvattava.Laittakaa kaikki vammaiset ja vanhukset, heidän läheisensä ja heidän kanssaan työskentelevät liikenneministeri Anne Bernerille viestiä. Sen voit tehdä sivustolla https://anneberner.fi.
Elina Nykyri
vammaisaktivisti
Vasemmistoliiton vammaispoliittisen työryhmän pj.
Vantaa”

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3893903-vammaisaktivisti-elina-nykyri-uusi-laki-haittaa-vammaisten-ja-vanhusten-liikkumista

Taksiala uudistuu – miten käy vammaisten ja vanhusten?

Mielipide: Miksi Vantaa valitsee kalliimman ja huonomman kuljetuspalvelun? Teksti Vantaan Sanomissa 5.2.18

https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/605473-mielipide-miksi-vantaa-valitsee-kalliimman-ja-huonomman-kuljetuspalvelun  

Ei voida mennä palveluihin, jotka ovat nykyistä kalliimpia, ja ennen kaikkea paljon nykyistä heikompilaatuisia, kirjoittaja vetoaa.

Olemme hyvin huolestuneita vantaalaisten vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluiden tulevaisuudesta. Lainsäädäntö toteaa, että lähtökohtana tulee olla asiakkaan etu, ja vammaisilla tulee olla yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet terveisiin nähden.

Vantaan tulee kunnioittaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimusta ja perustuslakia. Liikkumisen vapaus on ihmisoikeus. Me kaikki olemme yhtä arvokkaita.

Asiakkailla on oikeus toimiviin, luotettaviin, turvallisiin ja laadukkaisiin kuljetuspalveluihin. Erään vantaalaisen sanoin: ”Minä vaadin tasa-arvon nimissä samoja oikeuksia kuin terveille ihmisille. Me liikuntarajoitteiset maksamme myös veroja tähän yhteiskuntaan.”

Virkamiestyönä ollaan luomassa 26 kunnan yhteistä Uudenmaan matkapalvelukeskusta, vaikka mitään varmoja päätöksiä ei ole asiasta tehty. Muutostarve johtuu virkamiesten mukaan taksilain muutoksesta 1. heinäkuuta.

Käytännössä Uudenmaan matkapalvelukeskukseen siirtyminen tarkoittaisi Helsingin matkapalvelukeskukseen (MPK) menoa. Valtaosa vantaalaisista kuljetuspalveluiden asiakkaista on ollut tyytyväinen nykykäytäntöön, ja pelkää, että palvelut huononevat.

Moni helsinkiläinen on kertonut, että Helsingin MPK toimii huonosti (muun muassa kyydit ovat usein myöhässä, autot huonokuntoisia ja matka-ajat ovat kyytien yhdistelyn vuoksi todella pitkiä), ja joskus asiakkaan turvallisuus on ollut vaarassa.

Vantaan maksama korvaus kyytien välittämisestä olisi kolme kertaa enemmän Helsingin MPK:ssa, kuin Lähitaksia käytettäessä. Aikaa kuljetuspalveluiden täydellisen muutoksen suunnitteluun on liian vähän: vain kaksi kuukautta.

Uuden järjestelmä tulee olla käytössä 1. heinäkuuta. Ei ole järkevää mullistaa 4 000 vantaalaisen kuljetuspalveluasiakkaan palvelua nyt, sillä mahdollinen SOTE-uudistus tulee muuttamaan palveluita.

Kuljetuspalvelut eivät saa nykyisestä huonontua. Niiden tulee olla laadukkaita, turvallisia ja asiakkaan tarpeita vastaavia. Kyytien tulee saapua silloin kun on sovittu, kuskien tulee olla palveluhenkisiä sekä kielitaitoisia ja heillä pitää olla tarvittavat tekniset taidot (esimerkiksi apuvälineen oikea kiinnittäminen). Kyyti tulee voida ottaa taksitolpalta tai tilata sekä suora- tai ennakkotilauksena. Kyytien yhdistely ei sovi kaikille, ja sitä saa käyttää vain asiakkaan sitä itse pyytäessä.

Yhdistelemisestä tulee aina sopia etukäteen, eikä se saa kohtuuttomasti pidentää matka-aikaa.

Toivomme, että Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta vaatii aikalisän ottamista. Ei voida mennä palveluihin, jotka ovat nykyistä kalliimpia, ja ennen kaikkea paljon nykyistä heikompilaatuisia.

Kuljetuspalvelut tulee suunnitella yhdessä vanhus- ja vammaisneuvoston sekä vammais- ja vanhusjärjestöjen kanssa. Suunnittelulle tulee olla tarpeeksi aikaa. Eräs henkilö kysyy: ”suostuisitteko palveluiden huononemiseen, jos olisitte itse kuljetuspalveluasiakas?”

Elina Nykyri, Länsi-Vantaan Vasemmiston puheenjohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen sekä Vasemmiston vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja ”

 

Juttu Vasemmistoliiton sote-työryhmän järjestämästä seminaarista 23.9.17 Vasenkaista-lehdessä 26.9.17:  Parempaa sote-mallia ei pidä odottaa – se pitää tehdä

”- Työväenmuseo Werstaan Galleria Bertel täyttyi lauantaina vasemmistoliiton sote-seminaarin osanottajista (Kuva: Pertti Salo)

Teksti: NIKO VALLENIUS
Vasemmistoliitto järjesti Tampereella lauantaina sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaarin, johon kutsuttiin professoreita, eri aihepiirien asiantuntijoita, vaikuttajia sekä asiasta kiinnostuneita keskustelemaan sote-uudistukseen liittyvistä ydinkysymyksistä. Keskustelutilaisuudelle oli selvästi kysyntää, sillä paikalle saapui yli 80 ihmistä, joilla oli kiinnostus ja halu kehittää Suomeen entistä toimivampi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä.

Kaikkia keskustelijoita yhdisti vahva perusnäkemys: uudistus on tehtävä ihmisiä eikä yrityksiä varten. Me ansaitsemme aidosti hyvinvointia lisäävän sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän, emme verorahoitteista yritysvoittoautomaattia.

”Sote-kupla on puhjennut”

Hallituksen esittämä sote-malli kaatui perustuslakivaliokunnassa. Palveluiden yhtiöittämispakon ja terveydenhuoltojärjestelmän markkinaehtoistamisen nähtiin olevan perustuslain vastaisia. Lisäksi hallitus sai moitteet kiirehtimisestä, joka pahimmillaan johtaisi koko sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmän kriisiytymiseen.

Uudistuksen kanssa on erityistä syytä edetä varovasti ja harkiten, sillä kyseessä on yli 300 000 ihmisen työpaikka – sekä lukuisista ihmiselämistä ja -hengistä, jotka vaarantuvat, jos järjestelmä ei yhtäkkiä toimikaan niin kuin pitää.

Hallitus ei valmistelussa juurikaan kuullut asiantuntijoita, sote-alan työntekijöitä eikä palveluiden käyttäjiä. Sen sijaan elinkeinoelämän toiveita se kuuli senkin edestä. Ehdotettu markkinaehtoistamiseen tähtäävä järjestelmä oli selvästi rakennettu yritysmaailman etua ajatellen – ei kansalaisten ja palveluiden käyttäjien.

Terveydenhuolto: perusoikeus, joka ei ole enää kaikkien saatavilla

‒ Sote-uudistusta tehdään hallinto ja rakenne edellä, vaikka pitäisi edetä potilaat ja asiakkaat edellä. Tuskin mikään konkretisoi tätä uudistuksen henkeä paremmin kuin se, että pienituloisten omavastuurasitus on kasvanut jo nyt kestämättömäksi, emeritusprofessori Juhani Lehto kritisoi. Hän viittaa hallituksen päätökseen nostaa terveydenhuoltomaksujen maksukattoa, jonka seurauksena suurin osa kunnista korotti asiakasmaksuja lähes 30 prosenttia viime vuoden aikana. Asiakasmaksujen nosto on vaikeuttanut erityisesti pienituloisten ja monisairaiden arkea.

‒ Minusta on kansallisen häpeän aihe, että sosiaali- ja terveydenhuoltomaksuja peritään vuodessa yhteensä 387 437 kappaletta ulosoton kautta eikä valtio tee mitään, totesi Lehto viitaten alkuviikosta julkaistuun uutiseen.

Juhani Lehto (Kuva: Pertti Salo)

 

Hallituksen esityksessä esiintyy sana valinnanvapaus, joka tarkoittaa käytännössä palvelujen markkinaehtoistamista. Markkinaehtoistamisesta seuraa kuitenkin jo nykytasosta korkeammat asiakasmaksut, joilla yritys paikkaa investointeihin menneitä kuluja ja maksaa toiminnan tuotosta kertyneet osingot. Markkinaehtoisessa mallissa voittajana ovat yritykset ja häviäjänä ihmiset, joilla ei ole enää varaa terveydenhuoltoon.

Todellinen valinnanvapaus on sitä, että ihminen pääsee terveydenhuoltoon silloin, kun hän sitä tarvitsee. Nykyäänkin ihminen voi valita terveydenhuollon toimipisteensä ja hakeutua erinäisiin sosiaalihuollon palveluihin. Julkisen terveydenhuollon palveluverkosto on kattavampi, edullisempi ja kustannustehokkaampi kuin yhdelläkään yksityisellä toimijalla. Mitään järkeen tai taloudellisuuteen perustuvaa syytä nykyisen järjestelmän pohjan romuttamiselle ei ole.

‒ Sosiaali ja -terveydenhuoltojärjestelmä ei kaadu siihen, jos yksi uudistus kaatuu, Lehto muistutti.
Lipposen ja Kataisenkin hallituksien aikana yritettiin uudistaa sotea ja povattiin tulevaa katastrofia, jos uudistusta ei saada aikaan. Sama meno jatkuu nykyisellä hallituksella, joka haluaa pelottelua hyödyntäen kiirehtiä uudistuksensa läpi.

Lehto huomauttaakin, että nykyisen järjestelmän kehittämisellä ja lisäresurssien kohdentamisella saataisiin monet nykyisen järjestelmän ongelmat korjattua.

‒ Terveydenhuoltojärjestelmä ei ole heikentynyt itsestään, vaan heikentyminen on poliittisten päätösten seurausta. Muutamalla sadalla miljoonalla saadaan paremmin asiat kuntoon kuin esitetyllä sote-uudistuksella ja yksityistämisellä, tiivisti Lehto.

Hyvinvointipalvelut ovat ihmisoikeuskysymys

Keskustelu soten ympärillä keskittyy usein taloudellisiin seikkoihin. Tämä keskustelullisen viitekehyksen siirtyminen vääristää keskustelua. Professori Anneli Anttonen, tilaisuuden toinen puhuja, korosti keskustelun oikeilla raiteilla säilymisen tärkeyttä.

‒ Kaikille yhtäläiset palvelut ovat välttämättömiä ihmisoikeuksien toteutumiselle. Nyt me olemme siirtymässä kokonaan toisenlaiseen ajatteluun ja kielenkäyttöön, Anttonen huomautti.

Anneli Anttonen (Kuva: Pertti Salo)

‒ Sosiaalipolitiikasta on tulossa elinkeinopolitiikkaa. Julkiset palvelut nähtiin aiemmin julkista hyvää edistävinä palveluina, arvoina itsessään, ihmisarvoisen elämän edellytyksinä. Nyt ne on alettu nähdä elinkeinopolitiikkana: jonain, jolla voidaan luoda yrityksille lisää tilaa, kun muut alat ovat siirtyneet pois Suomesta, Anttonen totesi ja jatkoi:‒ Yrityksille on jaossa helppoa rahaa, koska taustalla on verotus ja suhteellisen vakaa rahoitus.

Anttonen kritisoi uudistuksen valmistelua erityisesti siitä, että se tarkoittaisi perinteisen pohjoismaisen hyvinvointipalvelumallin loppua. ‒ Pohjoismainen nykyinen julkisen sektorin sote-malli on kansainvälisestikin katsottuna edelläkävijä ja maailmassa kadehdittu malli, ja sen purkaminen ja täysi markkinaehtoistaminen olisi erittäin outo ratkaisu. Hallituksen kaavailemassa sotessa on kyse melkein puhtaaseen markkinamalliin siirtymisestä, ja Euroopan alueella jopa poikkeuksellisen suuresta markkinaehtoistamisesta, Anttonen huomautti.

‒ Kaavailtu uudistus sisältää myös valtavasti ongelmakohtia, joihin ei ole edes etukäteen mietitty ratkaisuja. Uudistuksen valmistelijat ilmoittivat, että ongelmia ratkaistaan sitä mukaan kun niitä tulee vastaan, sanoi Anttonen selvästi pettyneenä uudistuksen valmistelun tasoon. Tämä jatkaa hallituksen valmistelemattomuuden linjaa. Omat ratkaisut yritetään viedä ideologisista syistä maaliin mahdollisimman nopeasti selvittämättä kunnolla uudistusten vaikutuksia.

Sote, jossa ihminen on joko maksaja tai kuluerä

Uudistusta tehdään selvästi enemmän elinkeinoelämää kuin ihmisiä varten. Anttonen antoi karun esimerkin sote-valmisteluraporteista: ‒ Vanhus-sanaa käytetään sote-raporteissa vain kustannussäästöjen yhteydessä.

Keinoja vanhusten olojen parantamiseen ei ole pohdittu, vaan lähinnä sitä, miten vanhuksista voidaan säästää tai miten vanhuksilla voidaan tehdä voittoa. Tähän tiivistyy hallituksen kaavaileman sote-uudistuksen henki.

‒ Hallituksen sote-mallissa keskiössä on terve, toimintakykyinen ja rationaalisia valintoja tekevä kansalainen, Anttonen toteaa. Toisin sanoen maksukykyinen asiakas eli terveyspalveluiden kuluttaja. Kuitenkin Suomessa on paljon ihmisiä, jotka eivät välttämättä pysty huolehtimaan itsestään, kuten esimerkiksi vanhukset tai vammaiset. Näiden ihmisryhmien oikeus hyvinvointiin hukkuu, jos emme aseta jokaisen ihmisen yksilöllistä oikeutta hyvinvointiin sote-uudistuksen keskeisimmäksi tavoitteeksi.

Tilaisuudessa puhunut Vasemmiston vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Elina Nykyri muistutti, että jo nykyään on nähtävillä mitä sote-palveluiden markkinaehtoistaminen tuo tullessaan.

‒Miltä sinusta tuntuisi, jos joku toinen määrää kuinka usein saat syödä ja kuinka usein käyt suihkussa? Suurin ongelma kilpailuttamisessa on se, ettei asiakasta kuunnella ollenkaan, vaan hinta menee laadun edelle, Nykyri kritisoi.

Vammaisten asumispalveluita kilpailutetaan nykyisen hankintalain puitteissa jo parin vuoden välein. Pahimmillaan tämä tarkoittaa asumisolojen merkittävää huonontumista tai jopa pakkomuuttoja kahden vuoden välein.

Elina Nykyri (Kuva:Markku Uusitalo)

 

Tällainen ”huutolaisyhteiskunnan paluu” rikkoo räikeästi YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimusta. Käytännössä vammaisten asumispalvelut olisi pitänyt jättää kilpailutuksen ulkopuolelle, mutta näin ei tehty.

‒ Hyvässä yhteiskunnassa vammaisella tulee olla oikeus valita itse asuinpaikkansa ja se kenen kanssa asuu. Ei pakkomuuttoja, ei kilpailutusta. Sote-uudistuksessa tulisi todellakin kuunnella enemmän niitä, joita uudistukset koskevat, Nykyri tiivisti.

Lopuksi hän kannustaa jokaista allekirjoittamaan Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen, joka tähtää vammaisten asumispalveluiden kilpailuttamisen lopettamiseen ja vammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen.

Sote on tehtävä ihmisiä varten

Rakenteista keskustellessa yksittäisten ihmisten näkökulmat jäävät usein kuulematta. Tämä koskee sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän asiakkaita sekä työntekijöitä. Mikäli järjestelmää aiotaan uudistaa paremmaksi asiakkaiden ja potilaiden sekä työtekijöiden näkökulmasta, on heidän näkökulmansa otettava huomioon alusta asti.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson esitteli vasemmistolaista sote-vaihtoehtoa seminaariin osallistujille.

‒ Vasemmiston linja on, että sotea täytyy uudistaa, mutta hallituksen esittämä uudistus ei toteuta kansalaisten asemaan ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita, vaan vie pikemminkin tilannetta huonompaan suuntaan, Andersson totessi ja tarkensi:

‒ Hallitus puhuu valinnanvapaudesta, mutta kyse on peruspalvelutuotannon markkinaehtoistamisesta; siitä, luodaanko verorahoitteinen yli 10 miljardin markkina Suomeen, vai lähdetäänkö sotea rakentamaan hoidon saatavuuden ja palveluiden tasa-arvoisuuden näkökulmasta.

Li Andersson (Kuva: Markku Uusiniemi)

Vasemmistoliiton sote-mallissa palvelut ovat aidosti kaikkien saatavilla. Riittävä julkisen sektorin rahoituksen lisääminen nopeuttaa hoitoon pääsyä ja lyhentää jonotusaikoja. Ongelmien pahenemisen estäminen on sekä inhimillistä että taloudellista politiikkaa. Muita konkreettisia keinoja palveluiden saatavuuden helpottamiseen on myös terveyskeskusmaksujen poistaminen ja muiden palveluiden asiakasmaksujen kohtuullistaminen.

Pohjimmiltaan Sotessa on kyse ihmisoikeuksien toteutumisesta – asiasta, jota ei voi jättää markkinoiden armoille. Ihmisten terveyden edistäminen on aina ollut julkisen sektorin ydintehtävä, mutta se ei tule koskaan sitä olemaan yrityksille. Tämän takia päävastuu sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee jatkossakin olla hyvin rahoitetulla julkisella sektorilla, jonka toimintaa voidaan täydentää terveyspalveluyrityksillä ja kolmannen sektorin toimijoilla.

Keskustelun aika on nyt

Seminaari kesti yhteensä kuusi tuntia ja keskustelu sote-asioista kävi kuumana. Todellinen keskustelu – ja se tärkeämpi – jatkuu kuitenkin seminaarin ulkopuolella. Vaikka hallitus valmisteleekin tällä hetkellä hiljaa uutta lakiehdotusta, se ei tarkoita sitä, että asiasta kiinnostuneiden pitäisi odottaa hiljaa seuraavaa esitysluonnosta. Päinvastoin: hallituksen hiljaisuus on muiden tilaisuus puhua ja esittää vaihtoehtoisia soten toteuttamismalleja ja ratkaisuja.

Nyt on hyvä hetki haastaa hallituksen vaihtoehdottomuuden politiikka, sillä vaihtoehtoja on olemassa. Keskustelu paremman soten puolesta jatkuu. Toivoa sopii, että keskustelun ytimessä on jatkossa rakenteiden sijaan ihmiset.

Aiheesta lisää Vasen Kaistassa

Vain muutama paikka vapaana soteseminaarissa (12.9.2017)

Aiheesta lisää muualla verkossa

Seminaari on katsottavissa kokonaisuudessaan KSL:n Youtube-kanavalla:
Osa 1
Osa 2

Seminaarin esitysten tiivistelmät

Vasemmiston sote-malli

Perustuslakivaliokunta: Sote-uudistuksen valinnanvapausmallissa suuria ongelmia – yhtiöittäminen ristiriidassa perustuslain kanssa (YLE 29.6.2017)

Ei myytävänä -kansalaisaloite vammaisten ihmisoikeuksien puoluesta

Potilaalla on oikeus vakaaseen hoitosuhteeseen (Kansan Uutisten verkkolehti 9.9.2017)

Linkkilistaa on päivitetty 27.9.2017 klo 6.30 ”

Esitykseni diat: https://vasenkaista.fi/wp-content/uploads/2017/06/Nykyri-Sosiaali-ja-terveyspalveluiden-perusparannus-seminaari-7.pdf/

Parempaa sote-mallia ei pidä odottaa – se pitää tehdä

Helsingin sanomat mielipide

23.7.17: Vammaiset tulee huomioida julkisessa liikenteessä nykyistä paremmin

Elina Nykyri https://www.hs.fi/paivanlehti/23072017/art-2000005299959.html

Pääkaupunkiseudulla voi pyörätuolilla, sähköpyörätuolilla tai sähkömopolla liikkuva saa matkustaa ilman matkalippua. Nykyään on mahdollista tilata ns. ramppipalvelu VR:ltä, jos tarvitsee apua junaan menossa, mutta yhä edelleen on joskus vaadittu lippuja, vaikka HSL-alueella saa pyörätuolilla liikkua ilman lippua. Avustaja tarvitsee lipun.

Ote tekstistä: ”Moni lipuntarkastaja ei tiedä, että sähkömopolla liikkuva saa matkustaa veloituksetta koko HSL-alueella. VR:ltä on harhaanjohtavaa mainostaa, että konduktöörit avustavat junissa, kun heitä ei kuitenkaan kaikissa ­lähijunissa ole. Tämä rajoittaa vammaisten mahdollisuuksia matkustaa lähijunilla. Konduktöörejä tulisi olla kaikissa junissa.”

HSL:n ohjeistus: ”Käsi- tai sähkökäyttöisen pyörätuolin käyttäjä (mukaan lukien sähkömopedit) voi aina matkustaa ilman lippua.” Koko ohje löytyy sivulta https://www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/nain-kaytat-joukkoliikennetta/esteettomyys?fbclid=IwAR31WRnlpgmU8ogSq1880lqVt300e_P9bwK9K3sXic3Ql-LiP4lJ1dbdau8/ ja https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennusliput/oikeus-saattajaan/

 

Puheenvuoroni 15.7.17 Joukkovoiman mielenosoituksessa otsikolla ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille

Puheenvuoroni löytyy videolta linkistä https://www.youtube.com/watch?v=buSgx5GAHBI

Ja ohessa on puhe teksin muodossa:

Lauantai 15.7.2017, Helsinki

Puhe Ei köyhiä vastakkain – hallitus ulos -mielenosoituksessa

(järjestäjänä Pääkaupunkiseudun joukkovoima), puhujana Elina Nykyri (vammaisaktivisti, tutkija)

Otsikko: Ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille

”Hyvät Joukkovoimalaiset! Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että olette tulleet tänään tänne paikalle. Olemme tärkeällä asialla. Meidän on aika yhdessä pysäyttää köyhien riistäminen. Hallitus alas! Ei säästöille! Kaikilla ihmisillä on oikeus ihmisarvoiseen elämään. Me kaikki olemme yhtä arvokkaita, vaikka olemmekin kaikki erilaisia. Yhden arvion mukaan suomalaisista 15 % on jollain tavalla toimintakykyrajoitteisia. Hallitus on kaavaillut säästävänsä kunnilta yhteensä yli 400 miljoonaa euroa vuositasolla. Hallitus aikoo saada kaikkiaan noin 283 milj. euron säästöt uudistamalla vammaislainsäädännön, korvaamalla laitoshoitoa kevyemmällä palvelulla ja muulla vammaisten asumisrakenteen kehittämisellä.

 

Olen kuullut ympäri Suomen sitä, että vammaiset joutuvat taistelemana heille lain mukaan kuuluvista oikeuksistaan. Esimerkiksi he eivät saa riittävästi henkilökohtaista apua. Moni vammainen elää toimeentulon rajoilla, ja joutuu turvautumaan toimeentulotukeen sairauskulujensa maksamiseksi. Vammaisista moni on joutunut mm. Kelan eläkkeiden ja muiden etuuksien indeksijäädytysten takia köyhyysrajan alapuolelle. Vammaiset, jotka eivät koskaan ole olleet töissä, elävät takuueläkkeen varassa. Takuueläkeläisellä bruttotulo on vuodessa 9 202,20 euroa. Pienituloisuuden raja eli köyhyysraja on Suomessa nettotuloina 14 300 euroa vuodessa. Sairaus, köyhyys ja vammaisuus sopivat todella huonosti yhteen – hän joutuu tinkimään joko ruoasta tai lääkkeistä. Kysyn vaan mistä asioista vammaisten elämässä voidaan säästää?

 

Päättäjät ovat unohtaneet sen, että Suomi on sitoutunut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimukseen. Se ratifioitiin 10.6.2016. Samaan aikaan vuoden vaihtuessa eduskunta hyväksyi uuden hankintalain. Se sallii sen, että vammaispalveluita ja vanhuspalveluita voidaan kilpailuttaa. Erityisesti kilpailuttaminen koskee kehitysvammaisten asumispalveluita. Laitoksessa asuvan vammaisen tai vanhuksen koti kilpailutetaan muutaman vuoden välein. Vuosittain moni kehitysvammainen joutuu muuttamaan vastentahtoisesti, kun hänen asumispalvelunsa kilpailutetaan. Kehitysvammainen voi joutua muuttamaan ihan muualle päin Suomea. Tarjouskilpailun voittaneella yrityksellä ei edes välttämättä ole kehitysvammaisten hoitamiseen vaadittavaa osaamista, tai toimipistettä sillä paikkakunnalla missä vammainen asuu. Vammaisten oikeuksia mitataan rahalla! Kehitysvammaiset ovat nykyajan huutolaisia! Usein edullisin tarjous voittaa kilpailuttamisen. Pakkomuutot ovat YK:n vammaisten oikeuksien vastaisia, sillä tuossa sopimuksessa todetaan vammaisilla olevan oikeus valita asuinpaikkansa ja se kenen kanssa asuu. Allekirjoitetaan kaikki asiaa koskeva kansalaisaloite. Tuossa kansalaisaloitteessa vaadimme hankintalain muuttamista siten, että vammaisten elämälle välttämättömät ja pitkäaikaiset palvelut jäävät hankintalain ulkopuolelle. Täten on toimittu monessa maassa. EU ei pakota kilpailuttamaan vammais- ja vanhuspalveluita.

 

Kansalaisaloite on nimeltään Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen, ja se löytyy Internetistä sivulta eimyytavana.fi. Allekirjoituksia tarvitaan vielä runsaasti lisää, 50 000 nimeä pitäisi saada. Tämän mielenosoituksen teemana on: ei köyhiä vastakkain. Tällä tarkoitetaan sitä, että köyhät eivät saa eikä heidän pidä joutua taistelemaan keskenään. Tapahtuman oma video kertoi asian hyvin. Kaikkien köyhien tulisi yhdessä taistella leikkauksia vastaan.

 

Kaadetaan yhdessä hallitus, ja tehdään tilaa oikeudenmukaisemmalle päätöksenteolle. Kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen elämään, eikä ole hedelmällistä kiistellä siitä kenellä menee huonoimmin. Pelosta, ahdistuksesta ja omaan napaan katsomisesta taitaa olla kyse vihassa kaikenlaisia vähemmistöjä ja köyhiä kohtaan. Paljolti vihapuheessa on kyse oman pelon ja ahdistuksen purkamisesta – vihapuheen pitäjillä ei mene hyvin itsellä. Väitetään esim. että maahanmuuttajat tai vammaiset vievät kaikki tuet, että he saavat parempia palveluita kuin muut. Ihan kuin se, että antaa muille mahdollisuuden samaan kuin itselle olisi itseltä poissa. Kun vammainen pystyy osallistumaan yhteiskuntaan tuen avulla (ja samalla tämä tuo säästöä), niin tuota tukea kadehditaan ja väitetään, että vammainen saa kaikki edut. Tuki voi olla vaikkapa pyörätuolin antaminen maksutta. Se mahdollistaa vammaisen liikkumisen, ja tuo säästöä kun toimintakykyrajoitteinen ei tarvitse niin paljon avustajan apua. Ei pyörätuoli ole mitään ylimääräistä. Se on kuin kengät terveelle, ilman niitä ei pääse liikkumaan paikasta toiseen. Hirvittää se, että ollaan eri vähemmistöille kateellisia. Ja sekin, että vähemmistöt ovat vihaisia toisilleen. Yksi köyhien ryhmä syyttää toista köyhien ryhmää köyhyydestään. Esim. vammaiset syyttävät heihin kohdistuvista leikkauksista maahanmuuttajia tai työttömiä, tai päinvastoin (esim. työttömät syyttävät vammaisia siitä, että työmarkkinatuki on liian pieni).

 

Surullisena olen kuunnellut joidenkin vammaisten (toki he onneksi ovat vähemmistössä) puheita maahanmuuttajista. Ihan kuin maahanmuuttajat olisivat joku uhka vammaisille. Vammaiset oikeammin tarvitsevat maahanmuuttajia, sillä ilman heitä ei meillä olisi tarpeeksi henkilökohtaisia avustajia tai hoitajia laitoksissa. Ja maahanmuuttajat puolestaan tarvitsevat vammaisia. Totuus on, että heikko-osaisten pitäisi tukea toisiaan. Viha hajottaa heikko-osaisten kentän, ja silloin pelaamme niiden pussiin, joiden mielestä kaikilta heikko-osaisilta pitää leikata. Meidän pitää tehdä yhdessä töitä heikko-osaisten eteen. Se on todella tärkeää tänä aikana, jona hallitus leikkaa heikko-osaisilta. Ja tätä työtä pitää tehdä yli puoluerajojen. Onneksi moni on tämän tajunnutkin, etenkin joukkovoiman keskuudessa.

 

Yhteiskunnan tuleekin tukea niitä, jotka sitä tarvitsevat. Ei saa leikata niiltä, jotka sitä tarvitsevat. Se on tärkeää yhteiskuntarauhan kannalta. Jopa vanhan ajan tehtaan omistaja tajusi pitää hyvää huolta työntekijöistään ja heidän perheistään. Niin pitäisi päättäjienkin tajuta, että on heille edullista pitää huolta köyhistä. MariAnne Eerikäisen sanoin: ”Vähemmistöjen oikeudet on meidän kaikkien asia. Kaikki kun todennäköisesti kuuluvat johonkin vähemmistöön ja tuntuu aika sattumanvaraiselta, minkä vähemmistöjen oikeuksia poljetaan. Eli jo itsekkäistä syistä kannattaa puolustaa vähemmistöjen oikeuksia. Kun voi olla, että oma vähemmistö on seuraava. Lisäksi, ihmisyys mitataan siinä, miten kohtelemme heikoimmassa asemassa olevia.” Kolikon toinen puoli ovat asenteet: on tärkeää, että lapset ja aikuiset tutustuvat erilaisiin vähemmistöihin, sillä asenteet hälvenevät tiedon ja kokemuksen kautta. Asennekasvatuksen pitää lähteä liikkeelle jo lapsuudesta. Siksi onkin hyvä, että maahanmuuttajat ja vammaiset käyvät lähikoulua – valtaväestö oppii näkemään heitä keskuudessaan. Kannatankin inkluusiota, jos se on suunniteltu hyvin, ja on varattu tarvittavat resurssit sille, että koulu voi antaa erityistä tuke niille, jotka sitä tarvitsevat.

 

Olisi hyvä, jos kunnat järjestäisivät avoimia tilaisuuksia, joihin tulisivat puhumaan erilaiset kokemuskouluttajat. He ovat eri vähemmistöjen edustajia, vammaisia ja kroonisesti sairaita, jotka ovat saaneet koulutuksen omasta asiastaan puhumiselle. Eri vähemmistöjen pitäisi myös olla enemmän esillä medioissa. EI syrjinnälle, rasismille ja kiusaamiselle. ”Kun tutustut vammaiseen ihmiseen, et enää tahdo syrjiä. Edes salaa”. Siinä on koko asian ydin. Itsemääräämisoikeus on keskeinen asia vammaisten oikeuksista puhuttaessa. Moni vammainen voi yhtyä siihen, mitä eräs toimintakykyrajoitteinen henkilö on sanonut, ”Minua niin suututtaa se, että tapaan jatkuvasti sellaisia ihmisiä, jotka haluavat kontrolloida ja holhota minua!” Toinen henkilö kysyy: ”Tuleeko ikinä lakia, jonka mukaan vammainen saisi elää pelotta ja rauhassa ilman, että joku on alvariinsa muuttamassa palveluja/lakeja ja käytäntöjä?”.

 

Lainsäädännön pitää mahdollistaa yhtäläiset oikeudet vammaisille, eikä raha saa olla kriteerinä järjestettäessä palveluja. Vammainen tarvitsee myös turvallisuudentunnetta – ettei hänen tarvitse aina pelätä milloin viranomainen vähentää jo myönnettyjä palveluita. Ettei tarvitse yhä uudelleen hakea palveluita ja etuuksia, joihin on oikeutettu. STM on kaikessa hiljaisuudessa muuttamassa vammaispalvelulakia, ja tuon uudistamistyön yhteydessä yhdistyvät vammaispalvelu- ja kehitysvammalaki. Lakiesityksestä huomasi sen, että sen kautta on tarkoitus saada säästöä. Iäkkäitä ei saa rajata vammaispalvelulain ulkopuolelle, ja vammaispalveluiden maksuttomuudesta tulee pitää kiinni.

 

Lopetan näihin joukkovoiman aktivistin Marjatta Laihon hienoihin sanoihin: ” Kun vammaisilta viedään palvelut, se koskee myös Sinun, vammattoman, vanhempia, heidän vanhuuttaan raihnaistuessaan. Tai rakastasi, joka istahtaa pyörätuoliin. Vammaiselle oikeudenmukainen maailma on sitä myös vammattomalle. ”

 

ELINASTA TEHTYJÄ HAASTATTELUJA

Kansan Uutiset 13.5.17

Elina Nykyri

Vantaalainen vammaisaktiivi

Filosofian maisteri, tutkija

Vantaan Vasemmistoliiton kunnallistoimikunnan jäsen

Vasemmiston vammaistyöryhmän jäsen

Pyrkii edistämään pienituloisten, vammaisten ja kroonisesti sairauden hyvinvointia ja tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa

YK:n vammaissopimus

Oikeus elämään

Oikeus kansalaisuuteen

Oikeus itsenäiseen elämään

Oikeus asumiseen ja liikkumiseen

Oikeus sananvapauteen, yksityisyyteen ja kunniaan

Oikeus perustaa perhe

Oikeus koulutukseen

Oikeus terveyspalveluihin ja kuntoutukseen

Oikeus työhön ja sosiaaliturvaan

Oikeus osallistua poliittiseen toimintaan

Miten taataan vammaisen itsemääräämisoikeus? Leikataanko avustajatunteja entisestään? Säilyykö laitoksissa olevien vapaus valita oma asuinpaikkakuntansa?

Sote-uudistuksen pitäisi yhtenäistää hoitoketjuja, mutta vammaisten kohdalla tilanne saattaa kääntyä täysin päinvastaiseksi.

– Sote on hyvin monimutkainen. On täysin mahdollista, että nykyinen hankala ja hajanainen hoitoketju muuttuu vielä hajanaisemmaksi. Myös asiakasmaksut ja niiden nouseminen pelottavat. Mitä tapahtuu hoidon laadulle ja miten asumispalveluyksiköissä eläville käy. Monet heistä kyselevät, saavatko he jatkaa asumistaan nykyisissä paikoissa vai pakotetaanko heidät muuttamaan, Elina Nykyri kertoo.

– Suurin ongelma on kilpailuttaminen. On pelottavaa ajatella, mitä se tarkoittaa vammaisten, vanhusten ja harvinaissairaiden kannalta, hän jatkaa.

Nykyri on Vasemmiston valtakunnallisen vammaistyöryhmän jäsen. Ryhmä valmistelee puolueelle vammaispoliittista ohjelmaa ja ottaa kantaa sote-uudistukseen.

Kustannukset nousevat

Valtion kustannuksia pienennettäessä asiakasmaksujen nousu on hyvin todennäköistä.

– Palvelujen toteuttaminen on kalliimpaa yksityisten palveluntarjoajan kautta, joten asiakasmaksut nousevat vääjäämättä. Tulevaisuudessa palveluihin budjetoitavaa rahaa hallinnoi täysin valtio. Ohjaako se tarpeeksi palveluja niitä tarvitseville ja miten raha jakautuu eri maakuntien välillä?

Uudistus tuo tullessaan noin kahden miljardin lisäkulut tietoteknisten uudistusten ja henkilöstön palkkojen muodossa.

– Siitä seuraa paine säästää varsinaisista palveluista. Todennäköisintä on, että säästetään juuri niiltä jotka eniten palveluja tarvitsevat, vaikka säästämisen varaa ei enää ole. Tällä nykysysteemilläkin on paljon tekemistä hoidon laadussa, Nykyri huomauttaa.

Pelkona on, että palvelun laatu kärsii. Arvoitus on myös saako lääkärin, joka on oikeasti perehtynyt vammaisten asioihin.

– Valitaanko tulevaisuudessa aina halvin mahdollinen hoito, eikä ajatella osaako palveluntuottaja antaa tarvittavaa hoitoa? Valvotaanko palvelunlaatua mitenkään maakunnan taholta? Jos mennään palveluseteleihin tai henkilökohtaiseen budjetointiin, nousevatko asiakkaan omat kulut? Nykyri pohtii.

Vammaiset on unohdettu

Valinnanvapaudesta puhuttaessa on unohdettu muun muassa esteettömyys. Vammaisten pitää itse selvittää palveluntarjoajaa valittaessa tarjotaanko palveluja esteettömissä tiloissa.

– Ei esteettömyyttä ole mietitty varmaan ollenkaan. Muutenkin tuntuu siltä, ettei vammaisten asemaa ole mietitty. Nykyinen yhdenvertaisuuslaki velvoittaa, että paikkojen pitäisi jo nyt olla esteettömiä, mutta ei tämä käytännössä toteudu.

Suomi ratifioi viime kesänä YK:n vammaissopimuksen kymmenen vuoden väännön jälkeen. Kyseessä on vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. Sote-uudistus kuitenkin uhkaa sopimuksen toteutumista.

– Ratifioinnin esteenä oli se, ettei Suomi täyttänyt YK:n asettamia ehtoja. Sopimusta ei haluttu vahvistaa, ettei tule velvoitteita parantaa asioita. Tällä hetkellä merkit ovat sen suuntaisia, ettei vammaissopimusta aiota noudattaa. Avustajatunteja on jo vähennetty ja mietitty, miten vammaisilta voidaan säästää.

Jo nyt vammaiset, vanhukset ja harvinaissairaat joutuvat taistelemaan palveluistaan ja hakemaan niitä usealta taholta, kuten kunnalta, erikoissairaanhoidosta ja Kelalta. Palveluverkosto on hajanainen, eikä tieto kulje paikasta toiseen.

– Samaa palvelua joutuu anomaan yhä uudestaan. Sote ei tule vähentämään byrokratiaa tai helpottamaan tiedonkulkua vaan päinvastoin. Mukaan tulee maakunta ja lisäksi mahdollinen yksityinen palveluntuottaja, Nykyri huomauttaa.

Sote eriarvoistaa

Maakunnat ja niiden tarjoamat palvelut ovat niin erilaisia, että alueiden välinen eriarvoisuus kasvaa.

– Saavatko muutkin kuin rikkaat oikeasti valita palveluntarjoajan? Jos on paljon palvelua tarvitseva asiakas, niin onko sitä valinnanvapautta ollenkaan, Nykyri pohtii.

Avoin kysymys on myös se, kuka valvoo palvelun laatua ja sitä, ettei yksityinen palveluntarjoaja valikoi potilaitaan.

– Yksityinen palveluntarjoaja voi sanoa potilaalle, ettei heillä ole aikaa ottaa potilasta. Näin on tapahtunut jo Kelan kuntoutuksessa, jossa paikka on voinut kieltäytyä ottamasta potilasta vastaan aikapulaan vedoten. Todennäköisesti palveluntarjoajat tulevat valikoimaan asiakkaansa. Paljon palveluja tarvitsevat jäävät maakunnan tuottaman palvelun varaan, jota maakunnilla ei välttämättä ole edes tarjota.

On täysin mahdollista, että kehitysvammapalvelut heikkenevät maakuntiin siirtyessä. Yksityisellä sektorilla ei ole kokemusta kehitysvammaisten tarvitsemista palveluista. Uudistusta suunnitellessa on myös unohdettu, että kehitysvammaisille on tärkeää saada pitää tutut hoitajat ja lääkärit.

– Valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta on mainostettu tosi paljon, mutta tuntuu hurjalta, että palveluntuottajaan pitää sitoutua vuodeksi. Mitä tapahtuu, jos yhteistyö paikan kanssa ei toimikaan?

Toinen mietityttävä asia on, pitääkö kaikki tarvittavat palvelut anoa uudelleen.

– Siitä voi tulla aikamoinen kaaos varsinkin alkuvaiheessa. Suurena pelkona on, että siitä tulee samanlainen farssi kuin toimeentulotuen siirtymisestä Kelalle.

Vammaisista palveluntarjoajia

Vammaisjärjestökentässä on pidetty tulkinnanvaraisena sitä, mahdollistavatko palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat säännökset henkilökohtaisen avun työnantajamallin. Käytössä oleva malli eroaa muista sosiaalipalveluista sen vuoksi, että vammainen toimii työsopimuksen perusteella avustajansa työnantajana.

– Se on ainakin meille ollut tosi toimiva. On saatu itse valita juuri meille sopiva avustaja. Työnantaja-auktoriteetti takaa sen, että pystyy sanomaan, mitä milloinkin tehdään.

Sote-uudistuksessa on myös väläytelty, että työnantajana toimivan vammaisen pitäisi rekisteröityä palveluntuottajaksi.

– Oltaisiinko me sitten yrittäjiä, kun työllistetään avustajia? Mikäli näin tapahtuu lisää se byrokratian määrää entisestään, lisäksi pitäisi pystyä hoitamaan verotusasiatkin.

Uudistusta tarvitaan

– Sosiaali- ja terveyspuoli tarvitsee uudistusta, mutta nyt pitäisi ottaa lisää aikaa ja edetä pieni askel kerrallaan. Tehdä kokeiluja ja kuunnella eri järjestöjä sekä asiakastahoja.

Esimerkiksi Uudenmaan maakuntasuunnittelussa ei ole mukana lainkaan hoitajia tai asiakkaita. Sosiaalipalvelun puolta ei ole varsinaisesti mietitty, vaikka se on vammaisten kannalta todella tärkeää.

– Tulevaisuudessa pitäisi tehdä asiakkaille selkeitä suunnitelmia siitä, mitä palveluita he tarvitsevat. Itse toivoin, että pysyttäisiin nykyisen kaltaisessa systeemissä, kunhan päätöksiä tehtäisiin joustavasti ja annettaisiin tarpeeksi avustajatunteja. Sekin pelottaa, aikooko maakunta vielä niitäkin vähentää.

Henkilökohtainen apu supistuu

Sote-uudistuksen valinnanvapausmalli herättää kysymyksiä palvelujen alueellisen käytettävyyden suhteen etenkin henkilökohtaisen avun kohdalla. Nykytilanteessa henkilökohtaisen avun saatavuus vaihtelee runsaasti.

Sote-uudistuksessa saatavuus jää maakuntien päätösten ja markkinoiden muodostumisen varaan. Vaikuttaa siltä, ettei henkilökohtaisen avun saanti paranisi ainakaan kaikilla alueilla.

Sote-uudistus tuo myös muita ongelmia henkilökohtaisen avun käyttöön. Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu on kotiin vietävä palvelu. Sote-uudistuksen myötä maakunnan liikelaitoksella ei olisi velvollisuutta tuottaa kyseistä palvelua maakunnan ulkopuolelle.

Palvelun tulee kuitenkin edistää vammaisen oikeutta liikkua ja elää yhdenvertaisesti, siksi henkilökohtaisen avun pitää toteutua asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan eri kohteissa. Palvelua pitää voida käyttää muun muassa työssä, opiskelussa sekä matkustaessa kotimaassa ja ulkomailla. ”

 

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3718976-sote-uudistus-vaarantaa-ykn-vammaissopimuksen