Hammashoito osa ehkäiseviä terveyspalveluita

Olin eilen (1.4.19) Hammaslääkäriliiton vaalipaneelissa keskustelemassa hammashoidon tilasta erityisesti ikäihmisten näkökulmasta. Paikalla oli runsaasti väkeä, pari kansanedustajaakin paneelissa. Hammaslääkäreiden edustajat välittivät panelisteille viestin, että hammashoito osana ehkäisevää kansanterveystyötä on ymmärretty huonosti lain valmistelussa ja terveyspalveluiden priorisoinnissa. Terveiset päättäjille olivat selvät. Hammashoidon voimavaroja julkisessa terveydenhuollossa tulisi lisätä. Voivaroja tulisi suunnata erityisesti lapsille ja nuorille, mutta myös vanhuksille, sillä purukaluston kunto on erittäin tärkeä asia erityisesti ikäihmisten hyvinvoinnissa.

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän johtava hammaslääkäri tuli keskustelemaan paneelin jälkeen, kun taisin olla ainoa, joka esitti maksuttomia hammashoidon palveluita osana kansanterveystyötä. Hänellä oli laskelma siitä, miten korkeat ovat hammashoidon omavastuukustannukset nykyään julkisella puolella. Ne ovat nousseet pienituloisten eläkeläisten näkökulmasta ihan kohtuuttomiksi, kun hoitajamaksut otettiin käyttöön Lahden kaupungissa ja ne koskevat myös ehkäiseviä hammastarkastuksia.

Hän myönsi suoraan, että pienituloisilla eläkeläisillä ei ole varaa korkeisiin ehkäiseviin hammashoitomaksuihin. Hoitoon hakeudutaan sitten ja usein päivystyksenä särkyvastaanotolle, kun kovat hammaskivut pakottavat liikkeelle. Näin hoito tulee ehkäisevää lähestymistapaa kalliimmaksi, kun joudutaan kuormittamaan päivystystä ja hoitamaan komplikaatioita.

Kun hoitajamaksut tulivat terveyskeskuspalveluihin, edustamani Tapaturma- ja sairausinvalidien Liitto kanteli päätöksestä Eduskunnan oikeusasiamiehelle, sillä pidimme tuon aikaiseen maksuasetukseen kuulumattoman uuden maksuluokan käyttöön ottoa laittomana. Oikeusasiamiehen mukaan kunta saattoi ottaa uusiakin maksuja käyttöön kunnallisen itsehallinnon puitteissa, joten päätökset katsottiin laillisiksi. Pian hoitajamaksuja alettiin periä muuallakin, kuin Päijät-Hämeen alueella Helsinkiä lukuun ottamatta, jossa luovuttiin terveyskeskusmaksujenkin perinnästä siksi, että päätöksen katsottiin tehokkaimmin vähentävän terveyseroja.

Vaaleissa 14. huhtikuuta valittavan eduskunnan tulisi lähteä tosissaan korjaamaan terveyseroja pienituloisten ja paremmin pärjäävien välillä. Terveyskeskusmaksuista, hammashoitomaksut mukaan luettuina, tulisi luopua kokonaan tasa-arvon nimissä. Ei ole oikein, että työelämän ulkopuolella olevia syrjitään perimällä heiltä terveyskeskusmaksuja, kun samaan aikaan 1,6 miljoonaa työssä käyvää ihmistä saa maksuttomat ehkäisevän terveydenhuollon ja terveyskeskustasoisen sairaanhoidon palvelut maksutta työterveyshuollossa.

Asiantuntijat paneelissa vakuuttivat onnistuneesti panelisteille, miten tärkeää toimiva ehkäisevä hammashoito on kaikenikäisille ja erityisesti vanhuksille, joiden lapsuudessa ei ollut vielä nykyisen tasoista toimivaa hammashoitoa neuvoloissa ja kouluissa. Panelistit kokoomusta myöten myönsivät, että hammashoidon tarpeelliset lisäkustannukset tulee kattaa verovaroin osana kansanterveystyötä.

Eräs suuhygieenikko (hammashoitaja) kertoi, miten Onnelantien palvelutalossa palvelut on järjestetty kerran viikossa. Näin palvelutalo tekee voitavansa asukkaidensa hammasterveyden hyväksi. Hyviä toimintamalleja siis on olemassa. Niiden yleistyminen on kuitenkin kiinni siitä, miten valtakunnan tason päätöksen teossa asioita laitetaan tärkeysjärjestykseen.  Kulkevatko edellä terveysbisnestä ja voiton tavoittelua ihmisten terveydellä hamuavat tahot, vai pienituloisten ihmisten tarpeet.

Ihmisillä on nyt valta ratkaista, äänestävätkö he edustajikseen voiton tavoittelua tai ihmisten hyvinvoinnin tärkeimmäksi asiakseen arvostavia päättäjiä. Paneelissa jäi sellainen vaikutelma, että kaikkien puolueiden edustajat ovat pienen ihmisen asialla ennen vaaleja. Ehkä siksi olisikin hyvä hieman tutkailla miksi soteuudistus ajoi karille? Mitkä poliittiset voimat Lahdessa ja Päijät-Hämeessä ovat mahdollistaneet hoitajamaksujen käyttöön oton ja terveyskeskusmaksujen kohtuuttomat korotukset. Vasemmistoliiton valtuutetut ovat johdonmukaisesti vastustaneet maksujen korotuslinjaa eri päätöksen teon vaiheissa.