Ihmisarvoinen elämä kuuluu jokaiselle – vammaiselle ihmisellekin

Elina Nykyri

 

 

[Artikkelin kuvat selitetty tekstinä suomenkielisen osion lopussa ]

 

Olen todella huolissani sitä, mitä vammaisille tapahtuu Suomessa. Taitaa olla niin, että säästetään sieltä, mistä missään nimessä ei voisi säästää.

 

Vantaalla on joutunut jo aiemmin odottamaan pitkään apuvälineitä tai niiden korjaamista. Lisäksi kaikilla ei ole tarpeeksi avustajatunteja (vaikka kyseessä on lain mukaan subjektiivinen oikeus, joten tunteja pitäisi myöntää tarpeeksi). Esteettömyydessä olisi paljon kehitettävää.

 

Vammaispalvelut eivät toimi – on leikattu liikaa

 

Olemme viime aikoina uutisista kuulleet, että koti- ja laitoshoito on kriisissä. Se koskee vammaisiakin, ei vain vanhuksia. Ongelmia on myös Kela-kyydeissä ja sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisissa kyydeissä, kuljetuspalveluissa. Vammaisten ihmisten liikkumisvapaus ei toteudu. Kela kilpailutti kuntoutuksen, ja se on merkinnyt monelke sitä, että ei voi käydä enää tutussa kuntoutuspaikassa. Suurin psa vammaisista henkilöistä elää köyhyysrajan alapuolella, sillä he saavat kansan- tai takuueläkettä. Jos vammainen ihminen saa työeläkettä, on se pieni. Ja jos hän käy töissä, niin useimmiten osa-aikaisesti.  Kela-indeksin jäädytys iski vammaisin ihmisiin. Lisäksi asiakkaiden sote-palveluista maksamat maksut ovat korkeita. Vammaisten ihmisten onkin vaikeaa tulla toimeen. 

 

Vammaisten asioissa on liikaa mietitty vain rahaa. Mielestäni ihmisten elämälle välttämättömiä palveluita ei voi kilpailuttaa. On säästetty väärässä paikassa. Nyt on aika sanoa, että haluamme muutosta. Se onnistuu äänestämällä. Äänestetään inhimillisyyden puolella olevia ehdokkaita  Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Inhimillinen toimeentulo kuuluu kaikille. 

 

Joiltakin vähennetty avustajatunteja radikaalisti. Lain mukaan palvelusuunnitelmaa voidaan muuttaa vain, jos asiakas itse hakee kirjallisesti muutosta suunnitelmaan (esim. hakee lisää avustajatunteja tai lisää kuljetuspalvelumatkoja). Viranomaisen aloitteesta ei siis palvelusuunnitelmaa saisi avata, saatikka vähentää avustajatunteja ilman pätevää syytä.

 

Tehdään toistaiseksi voimassaolevia päätöksiä

 

Vammaisten ihmisten oikeusturvaa heikentää se, että viranomaiset tekevät paljon määräaikaisia päätöksiä. Tämä on väärin, sillä määräaikaisesta päätöksestä seuraa stressiä ja ahdistusta vammaiselle kun joutuu elämään epävarmuudessa. Lisäksi kunta/maakunta/valtio säästäisi siinä, että tekee toistaiseksi voimassaolevan päätöksen. Vammaisuus kun ei yleensä parane, vaan on pysyvä tila.

 

Kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen elämään

 

Ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille, ei harvoille. Vammaisten ihmisten palveluissa tulee lähteä liikkeelle itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta. ”Ei mitään meistä ilman meitä”. Tarvitsemme vammaisia henkilöitä päätöksenteon eri tasoille.

 

Siksi:

– Valitse ehdokas, jolla on omakohtaista kokemusta. Annetaan ääni vaiennetuille. Vammaisten ihmisten asioista tulee olla päättämässä vammaiset ihmiset itse.

– On parannettava esteettömyyttä

– Sanotaan ei kilpailuttamiselle

– Jokaisen tulee saada riittävästi tukea, esim. henkilökohtaista apua riittävästi kaikille sitä tarvitseville.

– Pitää suosia toistaiseksi voimassaolevia päätöksiä.

– Tarvitsemme hyvin toimivat kuljetuspalvelut, Kela-kyydit, kuntoutuksen, apuvälinepalvelut ja tulkkauspalvelut.

– Pitää turvata kaikille riittävä toimeentulo. Ei orjatyötä, vaan työstä maksettava aina TES:n mukainen palkka. Ei 9 €/päivä työtä.

 

Vastarintaa

 

Meidän pitää yhdessä nousta vastarintaan! Näytetään,että vammaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään. Jos pääsen eduskuntaan, pyrin toimimaan vammaisten ihmisten äänenä ja ajamaan heidän oikeuttaan ihmisarvoiseen elämään. Toki ajaisin myös muiden heikko-osaisten etua. <3 Olen itse pyörätuolilla liikkuva. YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen on toteuduttava käytännössä, ei vain teoriassa.

 

Arvovalinta

 

On arvovalinta, miten kohtelemme kaikkein heikommassa asemassa olevia. Jos vammaiset ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut, voivat he toimia osana yhteiskuntaa. Yhteiskunta säästää, kun vammaiset ihmiset pysyvät terveempinä. Luontokin kiittää, jos vammaisilla henkilöillä on riittävä toimeentulo. Silloin ei tarvitse valita sitä kaikkein halvinta ja voi olla valinnoissaan eettinen.

[Jutun alussa olevassa kuvassa allekirjoittanut pyörätuolissa, #Vasemmisto -logo sinisellä sekä teksti: sininen isompi teksti: Valitse eduskuntaan Uudeltamaalta omakohtaisen kokemuksen.

Musta pienempi teksti:
– ensisijaisesti toistaiseksi voimassaolevia päätöksiä.
– kuljetuspalvelut, kuntoutus, tulkkauspalvelut ja apuvälinepalvelut kuntoon.
– Henkilökohtaista apua riittävästi kaikille sitä tarvitseville.
– Ei ihmisten välttämättömien palveluiden kilpailuttamiselle! Kyllä hyvälle elämälle!
– Kaikille riittävä toimeentulo.
– Itsemääräämisoikeutta kunnioitettava.
– Esteettömyys kuntoon.
– Päätöksentekijöiksi vammaisia henkilöitä.
Sininen isompi teksti:
Ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille – ei harvoille. YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen on toteuduttava käytännössä. #Elina2019]

 

[Toisessa kuvassa on teksti Elina Nykyri eduskuntaan 2019 – valinta on Sinun. Tehdään yhdessä yhdenvertainen Suomi. Kuvassa allekirjoittanut.]

 

[Kolmannessa kuvassa on allekirjoittanut pyörätuolissa ja puoleen logo. Taustalla lasiseinäinen korkea kerrostalo. Katto ei näy.  Iso punainen teksti: Sinulla on valta äänestäjä! 

Pienempi musta teksti: Voit antaa vaiennetuille äänen äänestämällä vamman omaavaa ehdokasta. Annetaan vammaisten ihmisten edustaa itseään heitä itseään koskevassa päätöksenteossa.

Isolla punaisella tekstillä: ”Ei mitää meistä ilman meistä.” Rikotaan yhdessä laiskatot. Pieni nainen – suuri sydän! Elina Nykyri, #Elina2019]

 

[Kansikuvassa teksti. Inhimillisemmän Suomen puolesta. #Elina2019]

# Vasemmistoliitto #Uusimaa

In English

 

Now I’m really worried about what’s happening to people with disabilities in in Finland. I think it’s so that they want to save money where it absolutely should not be saved. In Uusimaa people now have to wait too long for aids for disabled persons. The lines for repearing of aids for disabled persons are also too long. In addition, not everyone has enough hours for personal assistance. Vantaa should also develop in accessibility. Social workers should do permanent decisions, not temporary . Temporary decisions lead to the stress and anxiety. Moreover, state would save money with permanent decisions. Disability usually doesn’t get any better. According to the law, service plan can be changed only if the client has made an written application (e.g. seeking more assistant hours or more transport service trips). The city has reduced hours for personal assistantance without a valid reason. There is now big problems in transport services and rehabelitation for disabled people.

 

We must fight together against this unjustified system! Let’s show that disabled person has a right to a dignified life. If I’m elected, I will be a voice for the people with disabilities. Of course I will fight for all poor peoples right to live good life. <3 I myself use wheelchair.

 

Decent life for all disabled people in Finland
– choose a voice of own experience
– Accessibility
– No to bidding
– Enough hours of personal assistance
– Let’s fix problems in service of aids for disabled persons
– Good quality transport services and rehabelitation
– No changes made in service plans without any valid reason
– Permanent decisions, not temporary

 

Candidate for parlamental elections Elina Nykyri, Vantaa
www.facebook.com/nykyrielina