Luonto, terveys ja hyvinvointi Päijät-Hämeen vetovoimatekijäksi

Emme saa hyväksyä väestöennustetta, jossa maakuntamme väestö vähenee 11 000 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Ikiaikainen Ylinen Viipurintie kulki Hämeen Härkätien jatkona Hämeenlinnasta maakuntamme läpi Viipuriin. Reitin varrelta löytyvät jo valtakunnallisesti merkittävät Vierumäki ja Pajulahti. Meillä on Salpausselän ja Vesijärven – Päijänteen maisemat ja kansainvälisesti vetovoimaset talviliikuntatapahtumat. Puhdas luonto ja vesi yhdessä ikiaikaisen historian kanssa voi nousta ympärivuotiseksi matkailuvaltiksi, kun vain ryhdymme panostamaan matkailun infrastruktuuriin.

Lahdesta tuli yliopistokaupunki eduskunnan hyväksyessä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston. Uudistunut yliopisto panostaa ympäristötutkimukseen.

Päijät-Hämeen ja Lahden tulisi ottaa rohkea askel yhteistyössä Hus-alueen suuntaan voimakkaasti urbanisoituvan alueen sosiaalisten lieveilmiöiden, kuten huumeongelman ja mielenterveyshäiriöiden voittamiseksi kehittämällä alueen terveys- ja sosiaalipalveluja alueellisesti järkevällä tavalla ”rohkean ympäristökaupungin” strategian mukaisesti.

Helsinki luopui joitain vuosia sitten terveyskeskusmaksujen perinnästä ehkäistäkseen syrjäytymistä ja edistääkseen työelämän ulkopuolella olevien ja työelämässä olevien tasa-arvoa. Tämän innovaation toivoisi leviävän vaalien jälkeen myös Päijät-Hämeen alueelle ja ehkä valtakunnalliseksikin uuden sotemallin tien näyttäjäksi.

Perustulon käyttöönotto ja täsmätoimet työelämän ulkopuolelle syrjätyvien nuorten vetämiseksi työelämään uutta luoviin terveyttä ja hyvinvointia edistäviin ammatteihin, kuten matkailualalle parantaisivat kilpailuedellytyksiämme pääkaupunkisudulle kasautuvan kansainvälistyvän työvoiman houkuttelemiseksi Lahteen.

Lähdetään rakentamaan rohkeasti Uutta Sampoa Wellamon maakuntaan osuuskuntayrittäjyyden ja hyvinvoinnin edistämisen hengessä.

Antti Holopainen,

Osuuskuntayrittäjä

kansanedustajaehdokas Lahti (vas.)