Maahanmuuttajien ja heidän taitojensa on voitava olla myös hyödyksi yhteiskunnalle. Jos kouluttautumiseen ja eteen päin pyrkimiseen paljon uhranneet maahanmuuttajat eivät hekään saa työpaikkaa, se vie toivoa muilta. Muilla ei ole silloin intoa opiskella ja yrittää.

Ratkaisevaa on, saako koko perhe tukea, hyväksytäänkö maahanmuuttajat mukaan ja saavatko he todellisen mahdollisuuden. Tässä voisivat auttaa kiintiöt koulutuksessa ja työpaikoissa. Jos maahanmuuttajia halutaan työllistää, se kyllä onnistuu, kunhan heille maksetaan palkkaa ja työnantajalle palkkatukea. On tärkeää, että maahanmuuttajat ovat tasa-arvoisia yhteiskunnan jäseniä, eivät pelkkiä työharjoittelijoita. Kouluissa on tärkeää, että autetaan maahanmuuttajalapsia saamaan kavereita ja järjestetään tapaamisia vanhempien kanssa.

Erityistarpeita tietenkin on ja ne on otettava huomioon. Integroituminen yhteiskuntaan ei onnistu pakottamalla. Suvaitsevaisuus ei tarkoita sitä, että otetaan joku rummuttamaan juhlissa YK:n päivänä. Suvaitsevaisuus alkaa arjesta.

Maahanmuuttajilla on pitkälti samat tarpeet kuin muillakin. Niin kauan kuin peruspalvelut pelaavat, kaikilla on mahdollisuus käyttää niitä. Maahanmuuttajille on mielekästä tarjota palveluita myös heidän omalla äidinkielellään. Tästä on hyviä kokemuksia ainakin terveydenhuollossa ja päivähoidossa.

Lapsille kotikieli on tärkeä koko identiteetin kannalta. Lapsi joka osaa oman äidinkielensä, oppii myös muita kieliä hyvin. Siksi kotikielen ja sitä antavien opettajien asemaa kouluissa täytyy parantaa.

Aikuisille maahanmuuttajille on tärkeätä, että heillä on mahdollisuus oppia suomea, saada täältä ystäviä ja mahdollisuus koulutukseen ja työpaikkaan.