Omaishoitajalla on oikeus inhimilliseen toimeentuloon ja työoloihin!

 

Omaishoito säästää yhteiskunnan varoja

 

Omaishoitajat tekevät todella tärkeää työtä ja säästävät palkallista työvoimaa ja yhteiskunnan varoja. Kotihoito on edullisempaa kuin laitoshoito. On arvioitu, että omaishoito säästää vuosittain noin 3 miljardia euroa yhteiskunnan varoja. Omaishoidontuki ei ole työsuhde eikä siitä saatava korvaus ole työtuloa, vaan palkkio. Omaishoito ei kosketa vain pientä joukkoa, vaan Omaishoitajaliitto ry:n mukaan Suomessa yli miljoona ihmistä on jotenkin sen kanssa tekemisissä.

Omaishoidon palkkioiden kriteerit yhdenmukaistettava ja palkkioiden tasoa nostettava

Omaishoidettavan on saatava hoitopaikka omaishoitajan vapaiden ajaksi

 

Pitää helpottaa työn ja omaishoidon yhteensovittamista ja parannettava omaishoitajan oikeutta vapaisiin. Usein ongelma on, ettei omaishoidettavalle löydy helposti paikkaa, missä viettää omaishoitajan vapaan ajan. Omaishoidon palkkio riippuu kunnasta ja palkkioita sekä niiden perusteita olisikin yhdenmukaistetteva. Yhdynkin Omaishoitajaliitto ry’n tavoitteeseen, että on saatava yhtenäiset kriteerit koko maahan omaishoidon palkkion määräytymiselle.

Kuntien valtionosuuksiin on vuosittain lisätty 75 miljoonaa euroa omaishoidontukia varten. Kuten Jaana Wessman toteaa, niin kuitenkin 50 kuntaa ilmoitti, ettei tuo lisämääräraha ollut vaikuttanut myönnettäviin omaishoidontukiin tai ohjautunut omaishoitoon. Se on väärin. Omaishoidon palkkiot ovat tällä hetkellä liian pieniä ja usein joutuu valittamaan, että saa edes alimman tuen. Niillä ei tule toimeen. Omaishoidon palkkiosta tulee tehdä lakisääteinen. Nyt sen myöntäminen on määrärahasidonnaista, eli kunnan rahatilanteesta kiinni. <3 🙂

 

Omaishoidontuki ei saa vähentää äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaa

 

Kela on tehnyt uuden linjauksen, jonka mukaan omaishoitajalle maksetaan aina minimipäiväraha hänen ollessaan äitiys-, isyys tai vanhempainlomalla, vaikka omaishoitajalla olisi ansiotuloja jäädessään vapaalle. Tällä Kelan käytännöllä ajetaan jälleen omaishoitajat alimpaan maanrakoon. Se myös asettaa omaishoitajat todella eriarvoiseen asemaan muihin perhevapaalla oleviin verrattuna. Vaadimmekin Vasemmistoliiton vammaisverkosto ja vammaispoliittinen työryhmä ’ssä, että omaishoidontuki ei saa pienentää Kelan maksamaa äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa! Aiomme lähettä asiasta Kelalle kirjelmän.

Tässä erään omaishoitajäidin antama esimerkki: ”Jos työtuloni olisivat vuodelta 2015 24.000€ ja jäisin äitiyslomalle 1.12.2017, saisin ilman omaishoitajuutta noin 4000€ 56 ekalta päivältä, alimman omaishoidon tuen kansa noin 1300€. Eli 2kk ajalle tuki putoisi 2700€ ja kun tähän otetaan huomioon alin omaishoidontuki 420€/kk niin saisin siis noin 1800€ vähemmän ensimmäiseltä 2kk jos olisin omaishoitaja alimmalla tuella vaikka olisin painanut 2015 duunia hulluna.”

https://leijonaemojenblogi.wordpress.com/2017/09/20/aitiyspaivaraha-kuuluu-myos-omaishoitajalle/