Kidutettujen pakolaisten kuntoutus on saatava lakisääteiseksi, jotta lääkäri- ja traumaterapiapalvelut toteutuvat ajoissa ja jotta niitä saavat kaikki tarvitsevat. Tarvitaan palveluja, kuten Helsingin Diakonissalaitoksessa Kidutettujen kuntoutuskeskus.

Kasvuiässä tulleiden pakolaisnuorten koulutus on taattava vielä kolmivuotisen kotoutumisjakson jälkeenkin, jotta nuoret pääsevät kiinni ammattiin ja työntekoon.

Kuntien mahdollisuutta ottaa vastaan oleskeluluvan saaneita pakolaisia tulee aktiivisisti tukea, jotta ihmisten kotoutuminen käynnistyy ajoissa.