Lastensuojelun tarve kasvaa hälyttävästi suurissa kaupungeissa. Se on merkki syrjäytymiskierteen lisääntymisestä. Nyt on satsattava rahaa ihmisiin ja ennaltaehkäisyyn!  Hyvä sosiaalihuolto auttaa terveydenhuoltoa, kouluja ja mielenterveystyötä. Varhainen puuttuminen on parasta. Miten sairas, vammainen tai mielenterveysongelmainen voi puolustaa omia oikeuksiaan? Inhimillisyys on säilytettävä loppuun asti.

Lasten päivähoidossa on tuijotettu numeroihin ja täyttöasteisiin liian kauan. Nyt pitäisi katsoa, mitä hyvä varhaiskasvatus tarkoittaa: henkilökuntaa pitää olla riittävästi eikä se saa vaihtua liian usein. Eräässä selvityksessä kävi ilmi, että puolet päiväkotien johtajista oli harkinnut ammatinvaihtoa – se kertoi, että jotain oli pahasti pielessä. Resurssien lisäämisen sijaan, ryhdyttiin ulkoistamaan päiväkotitoimintaa yksityisille toimijoille. Säästöjä ei tullut ja ongelmat vain jatkuvat. Se, mitä on hyvä varhaiskasvatus ja laadukas koulutus, tuntuu olevan hukassa, kun katsotaan koko ajan vain kustannuksia.

Lapsilisä on nostettava ja maksettava 18 vuoteen asti. Miksi leikataan lasten, perheiden ja vähäosaisten etuuksia?

Lisätään selviytymiskeinoja ja suvaitsevaisuutta! Ei siis rotuun, sukupuoleen, ikään, uskonnolliseen näkemykseen tai sosiaaliseen asemaan liittyvää syrjintää. Autetaan ihmisiä selviytymään, ei syrjäytymään! Etenkin nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on meidän kaikkien yhteinen etu!