Asiat pitää esitellä päättäjille ja kertoa kansalaisille ymmärrettävästi. Parempaan päin onkin päästy; lauseet tyyppiä ”toiminta tapahtuu toimijoitten toimesta” ovat vähentyneet. Tämäkin satunnaisotos on muutaman vuoden vanha:

 

Kansliasuomea: ”Kokoamalla ulkoiset asiakaspalvelutoiminnat yhteen paikkaan saavutetaan merkittävää synergiaetua myös henkilöstöresursoinnin osalta. Puhelinpalveluiden teknologia on jatkuvassa muutoksessa ja vaatii vahvaa erikoisosaamista niin käytännön tilanteiden osalta kuin palvelun kilpailuttamistilanteessa. Puhelinvaihdepalvelu on nyt jo mahdollista hoitaa paikasta riippumattomasti. Puhelinpalvelujen, puhelinvaihde, mobiili- ja lankaliikenne, vaihtoehtoiset palvelun järjestämistavat on syytä selvittää.”

 

Suomea: ”Palvelujen kokoaminen yhteen paikkaan tehostaa työtä. Puhelintekniikka muuttuu jatkuvasti; tarvitaan vahvaa käytön ja kilpailuttamisen erikoisosaamista. Puhelinvaihdepalvelua voi jo nyt hoitaa missä vain. Vaihtoehdot on selvitettävä.”

 

Asukkaalle suunnattu lennokas mainosteksti ”Rauman Tarinasta” (2013) on näennäisen selkeää: ”Kaupungin työntekijä syntyy uudelleen kohdatessaan kuntalaisen ja auttaessaan tätä unelmansa toteuttamisessa – ’kaikki asiakkaan puolesta, kunhan ei linnaan jouduta’.” Mutta mitä se oikeasti tarkoittaa?

 

Ylen vaalikone pyysi kolmea vaalilupausta. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä annoin tämän:

 

”Kaupungin on puhuteltava asukkaitaan selkeästi, ei hallintoslangilla eikä mainoslauseilla. Vaadin ja laadin kunnalliskielenhuoltoa.”