(Puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 13.3.2019 Raide-Jokerin enimmäishinnan korottamistakoskevassa keskustelussa.)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Maailman toimivin kaupunki tarvitsee maailman toimivimman joukkoliikenteen.

Emme halua Helsinkiin tupaten täysiä ja myöhästeleviä busseja emmekä lisää yksityisautoja ja ruuhkia. Niin ilmastonmuutoksen kuin ihmisten toimivan arjenkin kannalta on tärkeää nostaa Helsinkiä entistä enemmän raiteille ja parantaa joukkoliikennettä.

Siksi Raide-Jokeri on todella tärkeä hanke.

Tarvitsemme myös lisää asuntoja. Raide-Jokerin varrelle tulee tilaa isolle määrälle uusia asuntoja. Näin saamme uutta tiivistä ja toimivaa kaupunkia eli juuri sitä, mitä haluamme.

Jos haluamme kehittää kaupunkia hyvään suuntaan, se myös maksaa. Raide-Jokerin kustannusarvio on nyt tarkentunut aikaisemmasta. On hyvin harmillista, että se on myös kasvanut, kun kaikki kustannukset on laskettu tarkasti.

Tällaisten ylitysten hyväksyminen ei saa olla läpihuutojuttu, mutta sitä se ei nyt olekaan. Olemme saaneet tarkan selvityksen siitä, mistä kustannusten ylitykset johtuvat. Voimme arvioida, haluammeko toteuttaa hankkeen nousseilla kustannuksilla. Raide-Jokeri on niin tärkeä hanke, että se kannattaa tehdä kustannusten noususta huolimatta.

Kokonaan toinen kysymys on, miten voidaan ehkäistä tilanteita, joissa kustannukset merkittävästi kasvavat sen jälkeen, kun hanke on jo hyväksytty. Tämä on vakava kysymys, koska demokraattisen päätöksenteon kannalta on hyvä, että meillä on oikeaa tietoa mahdollisimman varhain.

Toisaalta tämä on hyvin vaikea yhtälö. Valtuutettu Arhinmäki avasi hyvin omassa puheenvuorossaan tätä haastetta. Jos haluamme tarkkoja kustannusarvioita, myös suunnittelu vie rahaa. Toisaalta on ongelmallista käyttää paljon rahaa sellaisten hankkeiden suunnitteluun, joita ei ehkä hyväksytä.

Meidän on mietittävä ratkaisuja tähän ongelmaan. On myös haettava tasapainoa sille, miten voimme satsata suunnitteluvaiheeseen sopivasti.

Mutta tässä päätöksessä kyse on nimenomaan Raide-Jokerista. Olennainen kysymys on, onko Raide-Jokeri tämän hinnan arvoinen. Mielestäni se on niin tärkeä hanke, että se kannattaa toteuttaa. Myös vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää hanketta hyvänä ja tärkeänä ja kannattaa esityksen hyväksymistä.