Tarvitsemme feminististä koulutuspolitiikkaa!

 

Vasemmalta: Jaakko Muilu, Saana Simonen, Aracelis Correa, Titta Hiltunen, Lauri Linna ja Elsa Korkman.

Jotta tiedämme mihin edetä, tarvitsemme vision koulutusjärjestelmämme tulevaisuudesta. Tarvitsemme vision siitä kuinka koulutuksemme voisi olla entistä saavutettavampaa, yhdenvertaisempaa ja laadukkaampaa. Tämän takia päätimme kirjoittaa feministisen koulutuspolitiikan manifestin. Kyseessä on keskustelunavaus siitä, mistä pitäisi puhua, kun puhutaan koulutuksesta. Me tarvitsemme lisää resursseja koulutukseen, mutta se ei riitä. Me tarvitsemme päämäärätietoista saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta lisäävää koulutuspolitiikkaa.

Näkemyksemme on, että tarvitsemme päämäärätietoista feminististä koulutuspolitiikkaa. Suomalainen koulutusjärjestelmä on ollut ylpeyden aiheemme vuosikymmeniä. Viime hallituskausina se on kuitenkin joutunut mittavien leikkausten kohteiksi. Näin ovat uhattuina niin koulutuksen kyky eriarvoisuuden vähentämiseen kuin sivistyskin.

Tarvitsemme mittavia panostuksia koulutukseen. Koulutus on tärkeimpiä keinoja tukea kaikkien mahdollisuutta saavuttaa unelmansa. Tähän pääseminen vaatii laadukkaan ja hyvin resurssoidun koulutuksen lisäksi entistä saavutettavampaa koulutusta.

Me tarvitsemme määrätietoista feminististä koulutuspolitiikkaa, jossa puretaan taloudellisia esteitä, tuetaan eri taustoista tulevia ihmisiä ja nostetaan naisvaltaisten alojen arvostusta.

Meidän on vähennettävä opiskelijoiden kokemaa stressiä ja paineita ja panostettava mielenterveyspalveluihin. Meidän on varmistettava, että opetuksessa otetaan huomioon ihmisten moninaisuus. Meidän on taattava tieteen autonomia.

Koulutusjärjestelmän rapauttamisen sijaan tarvitsemme feminististä koulutuspolitiikkaa.

Lauri Linna

Vasemmiston ehdokas eduskuntaan Helsingistä

Manifesti on luettavissa kokonaisuudessaan tästä: Feministisen koulutuspolitiikan manifesti.