Tasa-arvo, sivistys ja ympäristö

Haastatteluni Kirkkonummen Sanomissa 23.11.2018

Uudenmaan Vasemmistoliitto on asettanut kirkkonummelaisen Teija Virtamo-Tiiskan ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleihin. Teija Virtamo-Tiiska on koulutukseltaan biologi, työskentelee tutkijana ja toimii tällä hetkellä Kirkkonummen kunnanvaltuuston varavaltuutettuna ja tarkastuslautakunnan jäsenenä. Työnsä ohella hän lähti suorittamaan myös luontokartoittajan erikoisammattitutkintoa.

Yhden keskeisimmistä vaaliteemoistaan Teija Virtamo-Tiiska kertoo olevan ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen. Vasemmistoliitto tavoittelee yhteiskunnan ekologista rakennemuutosta ja on omassa ilmasto-ohjelmassaan asettanut tavoitteekseen, että Suomen hiilinielujen on ylitettävä hiilipäästöt jo 2030-luvun alussa.

  • Muutoksessa on pidettävä huolta siitä, että se tapahtuu oikeudenmukaisesti siten, että ilmastopolitiikan eri väestöryhmille aiheuttamia kustannuksia tasapainotetaan muulla yhteiskuntapolitiikalla ja tulonsiirroilla, Teija Virtamo-Tiiska korostaa.

Teija Virtamo-Tiiska on erityisesti huolestunut siitä, että eriarvoisuus on syventynyt ja köyhyys ja syrjäytyminen periytyvät yhä enemmän. Euroopan neuvosto on jo toistuvasti huomauttanut Suomea siitä, että useat perusturvaetuudet eivät vastaa Euroopan sosiaalisen peruskirjan edellyttämää tasoa. Tästä huolimatta hallitus on jatkanut kaikkein pienituloisimpiin kohdistuneita leikkauksiaan. Useat eri leikkaukset ovat vielä kasautuneet samoille henkilöille ja perheille.

  • Seuraavan eduskunnan on käännettävä eriarvoistumiskehitys ja parannettava kaikkein pienituloisimpien perus- ja sosiaaliturvaa. Lopullisena tavoitteena tulee olla perustuloon siirtyminen, Teija Virtamo-Tiiska sanoo.

Teija Virtamo-Tiiska painottaa koulutuksen olevan tehokas keino vähentää syrjäytymistä ja tasata luokkaeroja. Suomalainen yhteiskunta on rakennettu koulutuksen ja sivistyksen perustalle ja investoiminen koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen ovat edelleenkiin keskeisiä keinoja vastata tulevaisuuden haasteisiin. Kuluvan hallituskauden aikana koulutuksesta ja tutkimuksesta on kuitenkin leikattu yhteensä lähes miljardi euroa ja leikkausten vaikutukset alkavat jo näkymään kaikilla koulutusasteilla.

  • Koulutusleikkaukset ja -uudistukset eivät saa johtaa eriarvoistumiseen sosioekonomisen taustan mukaan vaan on pidettävä huolta siitä, että kaikki pysyvät koulutuksessa mukana. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on palautettava tasa-arvoinen varhaiskasvatusoikeus sekä toteutettava aidosti maksuton toinen aste, jotta koulutuspolut eivät katkea liian varhain perhetaustan tai vähävaraisuuden takia, Teija Virtamo-Tiiska korostaa.
  • Minulle kaikkein tärkeimpiä arvoja ovat tasa-arvo, sivistys ja ympäristö ja niiden puolesta olen valmis tekemään sitkeästi töitä kuten olen tähänkin asti tehnyt eri kansalaisjärjestöjen piirissä.

Teija Virtamo-Tiiska Kirkkonummelta Vasemmistoliiton ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin