Suomi ei koskaan tule pärjäämään sotavarustelussa suurille valtioille. Siksi Suomen pitääkin asemoida itsensä uudelleen täysin puolueettomaksi maaksi suurvaltapolitiikassa. Myös rauhantyö ja rauhanvälitys on otettava jälleen ulkopolitiikan keskiöön. Sota aiheuttaa pelkkää kurjuutta ihmisille ja ilmastolle sekä palvelee vain sotateollisuutta.

Sota on tällä hetkellä suurin syy pakolaisuuteen. Pakolaisuuden kustannukset ovat maailmanlaajuisesti suuret, mutta vielä suuremmat ovat sotateollisuuden voitot. Myös vastaanottokeskusbisnes kukoistaa. Pakolaisten hädälläkin tehdään voittoja isoille yrityksille jotka piilottavat rahansa veroparatiiseihin. Maailma ei saa olla näin kaupallinen.

Suomi voi olla taas avainasemassa rauhanrakennuksessa. Suomessa on jo nyt hyviä esimerkkejä demokratiakoulutuksesta maailmalla. Ikävä kyllä näidenkin projektien rahoitusta vähennetään joka vuosi. Rauhanprojektien rahoitusta vähentämällä lisätään välillisesti pakolaisuutta ja edistetään maailman eriarvoistumista.

Naiset ovat avainasemassa maailmalla rauhantyössä. Naisten asemaa parantamalla ja auttamalla naisia maailmalla mukaan päätöksentekoon voi jokunen sota käydä käymättä.

Ulkopolitiikkaan tarvitaan diplomaattisia ihmisiä ja rauhaa arvostavia politiikkoja jotka ymmärtävät pintaa syvemmältä asioiden syyt ja seuraukset sekä sen, että sodissa ei voita kukaan muu kuin sotateollisuus.

Sodat ovat muutaman miehisen egon käsissä jotka johtavat maitaan buustaamalla suosiotaan uutisilla voitetuista taisteluista. He eivät kerro kuinka paljon hyökkäys maksoi, kuinka monta miljoonaa euroa laukaistiin taivaalle ja kuinka paljon se heikensi myös oman maan asukkaiden toimeentuloa. Ei kiitos tällaiselle.