Selväsanaisesti

Kun pyydettiin enintään 160 merkin mittaista sitoutumista johonkin tärkeään yhdenvertaisuusasiaan, kirjoitin tämän:

Edistäisin selkokielisyyttä. Hallintoslangi hämmentää hallintoa itseäänkin. Kansalaisilla on oikeus on ymmärtää ja tulla ymmärretyksi äidinkielellään.

Tuomo Grundström
Eduskuntavaaliehdokas, VAS