Työn murros

Työn tekemisen muodot ovat kovassa muutoksessa. Palkansaajien ja ammattiyhdistysten on pysyttävä mukana muutokseen liittyvässä päätöksenteossa. Palkansaajien ansioita ja työoloja ei ole enää varaa heikentää. Työtä on jaettava yhä useammalle. Tavoitteeksi tulisi ottaa kuuden tunnin työaika ansiotasoa laskematta. Kiky-sopimukset ja aktiivimallit eivät tässä toimi.

Sosiaaliturva

Sosiaaliturvaa tulee korjata oikeudenmukaisesti. Uudistetaan sosiaaliturvaa luomalla uusi perustulomalli, joka vähentää byrokratiaa ja köyhyyttä. Myös muuttuva työelämämme tarvitsee uutta tukijärjestelmää, joka huomioi erilaiset ja muuttuvat työn tekemisen muodot.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos vaatii päättäjiltä toimia. Tulemme tarvitsemaan ratkaisuja mm. liikennepäästöjen vähentämiseksi. Joukkoliikenteen kehittäminen ja energiaratkaisut tulevat olemaan avainasemassa. Ympäristöteknologiaan ja -osaamisen vientituotteena tulee panostaa.

Rauno ”Rane” Kesseli