Vaiennetun kansan – vammaisten ihmisten – ääni kuuluviin päätöksenteossa!

 

Olen huolestuneena seurannut eduskuntavaalikeskusteluja, sillä siitä on paljolti unohdettu vamman omaavat ihmiset. Vammaisuus on muutoinkin vaiettu asia yhteiskunnassa. Vammaiset ihmiset ovat kuitenkin maailman suurin vähemmistö. Heitä on arviolta 15 prosenttia väestöstä, eli Suomessa noin 828 000 ihmistä.

Vamman omaavien tarpeiden unohtaminen on tuhoisaa, etenkin kun käynnissä on iso muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vammaisilta ihmisiltä ja heidän läheisltään on leikattu paljon tällä hallituskaudella. Nyt äänestetään sitä, jatkuuko tämä kaikkein heikoimilta leikkaava linja. Toisenlainen politiikka on mahdollinen, sillä vaihtoehtoja on olemassa.

Joka puolueella tulisi olla kaikissa vaaleissa vamman omaavia ehdokkaita, ja heidän tulisi olla aktiivinen osa kampanjaa. He eivät saa olla mallinukkeja siitä, että puolue suhtautuu positiivisesti vammaisiin. Puolueiden tulee rohkaista mukaan toimintaansa niitä, joilla on jokin toimintakykyrajoite. Liian moni vamman omaava jää neljän seinän sisälle.

Kunnan, valtion, maakuntien, järjestöjen ja puolueiden ryhmät ja tilaisuudet pitää järjestää esteettömissä tiloissa, ja kutsua niihin erikseen vammaisia henkilöitä. Julkisen liikenteen esteettömyyttä on parannettava, vammaisille on annettava enemmän kuljetuspalvelumatkoja (kunnan myöntämiä vapaa-ajan, työ- ja opiskelumatkoja vamman omaaville), tulkkausta ja henkilökohtaisen avun tunteja tulee myöntää tarpeeksi. Kuljetus- ja tulkkipalveluista ja henkilökohtaisesta avusta ei voida säästää. Yhdenvertaisuuslain mukaan vammaisilla ihmisillä tule olla yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa, opiskella, työskennellä ja vaikuttaa kuin terveillä. Äänestyspaikkojen ja vaalitilaisuuksien on oltava esteettömiä. Kotiäänestys on myös olemassa, jonka käytön mahdolisuudesta pitää tiedottaa enemmän.

Heitän pallon sinulle äänestäjä. Sinulla on nyt vaaleissa valta päättää siitä miltä Suomi tulee näyttämään seuraavat neljä vuotta. Haluatko, että vammaiset henkilöt ja heidän läheisensä tulevat näkyviksi? Vai haluatko heidät piiloon? Vain äänestämällä voit vaikuttaa. Käy siis äänestämässä.

Eduskunnassa on ollut vammainen kansanedustaja vain yhdellä kaudella. Hän oli Vihreiden Kalle Könkkölä. Nyt on äänestäjien päätöksestä kiinni, saammeko vihdoin Suomeen toisenkin kansanedustajana työskennelleen vammaisen henkilön. Juuri Sinä yhdessä muiden kanssa voit aikaansaada muutoksen – äänestämällä vamman omaavaa ehdokasta. Jos jokin asia askarruttaa, niin mene tapaamaan ehdokkaita tai kirjoita heille. Monella ehdokkaalla on sivusto Facebookissa tai Internetissä. Älä anna valtaa ennakkoluuloille – kaikki ovat pohjimmiltaan samanlaisia. Ja ennen kaikkea kaikki ovat samanarvoisia. Ei henkinen toimintakyky ole kiinni siitä mikä on ihmisen fyysinen toimintakyky.

Annetaan vammaisten ihmisten edustaa itseään heitä itseään koskevassa päätöksenteossa. Suomi kuuluu meille kaikille. Annetaan ääni vaiennetuille! Rikotaan kaikki lasikatot yhdessä! Valta on sinun äänestäjä! ”Ei mitään meistä ilman meitä”. Et voi ymmärtää toista täysin, jos et ole käynyt läpi samaa. Juuri siksi tarvitaan päätöksentekijöiksi eri väestöryhmiä – vammaisiakin. Vähemmistöjen, kuten vammaisten ihmisten, pitää olla itse edustettuina, kun heitä koskevia päätöksiä tehdään.

Elina Nykyri
Vasemmiston eduskuntavaaliehdokas, Uusimaa
Pieni nainen – suuri sydän!

#Elina2019 #Nykyrieduskuntaan2019 #yhdenvertaisuus #lasikatot #Vasemmisto #Uusimaa #sinäpäätät #vammaiset #ihmisoikeudet