1. MITEN KANSANEDUSTAJANA KEHITTÄISIT JA TURVAISIT SATAKUNNAN SEKÄ ERITYISESTI RAUMAN SEUDUN LIIKENNEYHTEYKSIÄ?

 

Olemassaoleva rautatie Porista Haapamäelle on otettava uudelleen käyttöön ja seutukaavaan merkitty Uusikaupunki-Rauma-Pori-rata rakennettava. Se hyödyttää ei vain Rauman, vaan koko läntisen Suomen teollisuutta ja muita elinkeinoja. Kaivatut ja tarpeelliset henkilöjunayhteydet voitaisiin toteuttaa ja niin vähentää auto- ja bussiliikenteen tarvetta. Pitkäjänteinen rautateitten kehittäminen helpottaa myös tienpidon kustannuspainetta.

Rautatieyhteydet ovat kestävää kehitystä. Niitten rakentaminen, hallinto ja käyttö kuuluu julkiselle vallalle. Tähänastiset pilkkomiset ja ulkoistamiset on saatettava uuteen tarkasteluun.

 

 

  1. MINKÄLAISIA TOIMIA PITÄISI TEHDÄ RAUMAN SEUDUN TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEKSI JA ELINKEINOELÄMÄN TOIMINNAN VILKASTUTTAMISEKSI?

 

On oltava avoin ottamaan vastaan kaikkia elinkeinoja, varsinkin maakunnan omaan alkutuotantoon perustuvia. Rauma on perinteisesti ollut suurteollisuuden kaupunki ja sellaisena haavoittuvan riippuvainen suhdanteista.

Raumalla on aivan ainutlaatuiset asemat kulttuuri- ja matkailualalla. Niitä on helpompi menettää kuin edistää. Meidän pitää olla mukana valtakunnallisissa ja kansainvälisissä rakenteissa ja hankkeissa sekä olla aktiivisia kehittämään niitä.

 

 

  1. MITÄ VEROTTAISIT TULEVAISUUDESSA: TYÖTÄ, KULUTUSTA VAI OMISTAMISTA? PERUSTELE VASTAUKSESI.

 

Työtuloa on verotettava kohtuullisesti. Omaisuustulo on rinnastettava työtuloon ja siten palautettava progressiiviseksi tasapuolisuuden vuoksi ja verokikkailun estämiseksi.

Köyhän viitonen on rahaa, rikkaan ei niinkään. Kulutusverot ovat tasaveroja. Välttämättömyystarvikkeilla niitten pitää olla alhaiset, turhakkeiden ja haitakkeiden korkeat. Vahingollista kulutuskäyttäytymistä voi ohjata verotuksella.

Harmaan talouden kuriin saattaminen mm. pakollisen veronumeron ja fiskaalisen kassajärjestelmän avulla on välttämätöntä veropohjan laajentamiseksi ja ttivistämiseksi. Ei vapaamatkustajia.

 

  1. ONKO SINUN MIELESTÄSI KANSANEDUSTAJALLA MAHDOLLISUUTTA VAIKUTTAA PAIKALLISIIN ASIOIHIN?

 

On tietenkin. Kansanedustaja on tiedon äärellä ja päätöksissä mukana. Hänellä on sekä mahdollisuus että aivan erityinen vastuu verkostoitua edistämään kotiseutunsa asiaa.