Oh­jel­mat

Puoluekokouksessa hyväksytään kaksi tärkeää ohjelmaa: puolueen tavoiteohjelma, joka hyväksytään puoluekokouskausittain ja periaateohjelma, joka on viimeksi päivitetty vuonna 2007.  Puoluehallitus on tehnyt työryhmien laatimien tekstien perusteella esitykset ohjelmiksi, jotka ovat puoluekokouksen käsiteltävinä. Tutustu esityksiin alta!

Huom! Rivinumeroidut kokousasiakirjat on lähetetty kokousedustajille erikseen.

Tavoiteohjelma

Periaateohjelma