Paa­vo Ar­hin­mä­ki: Tä­mä hal­li­tus pys­tyy to­teut­ta­maan uu­dis­tuk­sia, joi­ta on jo vuo­sia tai vuo­si­kym­me­niä toi­vot­tu ja odo­tet­tu

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kiitti Marinin hallituksen toimia pitämässään ryhmäpuheenvuorossa tiistaina 11.2.2020. Arhinmäen mukaan nykyinen hallitus on pystynyt toteuttamaan uudistuksia, joita on toivottu ja odotettu jo vuosia.

Vasemmistoliitolle on tärkeää uudistaa Suomea tasa-arvoisemmaksi, oikeudenmukaisemmaksi ja kestävämmäksi.

– Tämä hallitus pystyy toteuttamaan uudistuksia, joita on jo vuosia tai vuosikymmeniä toivottu ja odotettu, Arhinmäki sanoo.

– Uudistuksia ei pidä hosua, vaan on tärkeää tehdä huolellista valmistelua ja viedä uudistuksia järjestelmällisesti eteenpäin. Marinin hallitus tekee tärkeää työtä Suomen ja suomalaisten puolesta. Annamme kaiken tukemme tälle työlle.

Arhinmäki kiittelee hallituksen perustamaa ilmastorahastoa ja energiaverotuksen uudistamista, mutta vaatii uusia ilmastotoimia muun muassa turpeen osalta.

Ilmastotoimien on oltava kunnianhimoisia, mutta samalla tulee huomioida sosiaalinen ja alueellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.

– Meillä on rohkea ja välttämätön tavoite Suomesta hiilineutraalina maana vuonna 2035. Ilmastotoimien on oltava kunnianhimoisia, mutta samalla tulee huomioida sosiaalinen ja alueellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Arhinmäki muistuttaa.

Hallituksen tärkeimpinä tasa-arvotekoina Arhinmäki mainitsee oppivelvollisuuden pidentämisen kahdeksaantoista ikävuoteen.

– Jokaiselle nuorelle pitää taata vähintään toisen asteen tutkinto. Vain perusasteen koulutuksen saaneille on yhä vähemmän työtä ja mahdollisuuksia yhteiskunnassamme.

Työllisyyttä on parannettava auttamalla ja tukemalla, ei leikkaamalla.

Panostukset osaamiseen ja hyvinvointiin ovat Arhinmäen mukaan keskeisiä keinoja työllisyysasteen nostamisessa.

– Epäoikeudenmukainen ja nöyryyttävä aktiivimalli on purettu. Työllisyyttä on parannettava auttamalla ja tukemalla, ei leikkaamalla, hän linjaa.