Pe­ko­nen: Lak­ko-oi­keu­den ra­joit­ta­mis­ta aje­taan vir­heel­li­sil­lä väit­teil­lä muis­ta poh­jois­mais­ta

Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen poliittisten lakkojen rajoittamisen perusteista. Pekonen kysyy miksi Suomi on ainoana pohjoismaana säätämässä lakiin enimmäiskeston poliittisille lakoille, kun esimerkiksi Ruotsissa jopa viikon mittainen poliittinen lakko on todettu lailliseksi.

–  Aiheesta kysyttäessä työministeri Satonen totesi kyselytunnilla, että Ruotsissa oikeuskäytäntö rajaisi poliittisten lakkojen keston 1–2 tuntiin. Hallituksen esitysluonnoksen ja asiantuntijanäkemyksien perusteella tämä väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa, Pekonen sanoo.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan Ruotsissa poliittisten työtaistelujen laillisuus on epäselvä. Laissa tai useimmissa järjestöjen välisissä perussopimuksissa ei ole rajoitettu poliittisia työtaisteluita yksityisellä sektorilla. Ruotsin työtuomioistuin on katsonut jopa viikon kestäneen poliittisen työtaistelun lailliseksi.

–  Tämä ristiriita julkilausuttujen perusteluiden ja todellisuuden välillä näyttää toistuvalta hallituksen työelämähankkeissa, oli kyse sitten irtisanomissuojan heikentämisestä tai työttömyysturvan leikkaamisesta. Kun lakko-oikeuden rajoittamista on perusteltu nimenomaan kilpailijamaiden käytännöillä, on eduskunnan välttämätöntä saada oikeaa tietoa asiasta, Pekonen sanoo.

–  Hallituksen työntekijävastainen linja vaarantaa työmarkkinarauhan ja vie Suomen työmarkkinoita itäeurooppalaiseen, eikä pohjoismaiseen suuntaan. Äänestäjille näitä linjauksia ei eduskuntavaaleissa kerrottu, ja siksi on ymmärrettävää, että työntekijät puolustavat nyt oikeuksiaan myös työtaistelutoimin.
 

Lisätiedot: Aino-Kaisa Pekonen, p. 050 512 0119

 

 

 

 

 

Kirjallinen kysymys poliittisten lakkojen rajoittamisesta

 

Eduskunnan puhemiehelle

 

Orpon hallitus on esittämässä merkittäviä rajoituksia työntekijöiden lakko-oikeuteen erityisesti poliittisten lakkojen osalta. Poliittisten työnseisausten enimmäiskesto olisi jatkossa enintään 24 tuntia, mikä rajoittaisi kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia osoittaa mieltään esimerkiksi työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvia heikennyksiä vastaan.

 

Aiheesta kysyttäessä eduskunnan kyselytunnilla 12.10.2023 työministeri Arto Satonen totesi ”Ja kun täällä on monessa yhteydessä puhuttu esimerkiksi Ruotsin-mallista, niin haluan sanoa jälleen kerran tästä Ruotsin-mallista, että meillä esimerkiksi tämä poliittinen lakko rajataan nyt 24 tuntiin, kun Ruotsissa oikeuskäytäntö on käytännössä rajannut sen 1—2 tunnin mittaisiin lakkoihin. Eli tämä on hyvin linjassa sen kanssa.”

 

Hallituksen esitysluonnoksen perusteella tämä ei kuitenkaan näytä pitävän paikkaansa. Esityksen perusteluiden mukaan Ruotsissa poliittisten työtaistelujen laillisuus on epäselvä, ja ne ovat harvinaisia. Laissa tai useimmissa järjestöjen välisissä perussopimuksissa ei ole rajoitettu poliittisia työtaisteluita yksityisellä sektorilla.

 

Edelleen esityksessä todetaan, että Ruotsin työtuomioistuin on katsonut jopa viikon kestäneen saarron (poliittinen lakko Chilen sotilasjunttaa vastaan) lailliseksi. Vaikka kyseisestä lakosta on kymmeniä vuosia aikaa, ei Ruotsin työrauhalainsäädäntöä ole sen jälkeen muutettu. Myös työoikeuteen perehtynyt professori Niklas Bruun on todennut, ettei Ruotsissa tai Norjassa ole lailla säädetty mitään enimmäiskestoa poliittiselle lakolle. Myöskään kaavamaista oikeuskäytäntöä ei näissä Suomen naapurimaissa ole. (YLE 5.10.2018)

 

Näyttääkin siltä, että Orpon hallitus on ryhtymässä muita pohjoismaita rankemmin ja kaavaisemmin rajoittamaan yhdistymisenvapauteen kiinteästi kuuluvaa oikeutta työtaistelutoimiin. Suomen ratifioimia ILO:n sopimuksia on vakiintuneesti tulkittu siten, että työntekijöiden etujen puolustamista työtaistelujen avulla ei voida rajoittaa koskemaan vain työsuhteen ehtoja tai ammatillisiin etuihin liittyviä kollektiivisia vaatimuksia.

 

Ristiriita julkilausuttujen perusteluiden ja todellisuuden välillä näyttää toistuvalta hallituksen työelämä- ja sosiaaliturvahankkeissa. Myös irtisanomissuojan heikennyksiä ja työttömyysturvaleikkauksia on perusteltu muiden pohjoismaiden malleilla, vaikka monilta osin nämä hankkeet vievät Suomea entistä kauemmaksi pohjoismaisesta työntekijöiden turvan tasosta. Näiden lainsäädäntöhankkeiden arvioimiseksi eduskunnan on saatava oikeaa ja tasapuolista informaatiota Suomen ja muiden pohjoismaiden mallien eroista.

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Mihin perustuu eduskunnalle esitetty näkemys siitä, että Ruotsissa oikeuskäytäntö rajaisi poliittiset lakot 1-2 tunnin mittaisiksi,

miksi Suomi on ainoana pohjoismaana säätämässä lakiin enimmäiskeston poliittisille lakoille, kun esimerkiksi Ruotsissa jopa viikon mittainen poliittinen lakko on todettu lailliseksi

ja

onko hallitus valmis uudelleenarvioimaan työlainsäädäntöhankkeitaan, jotta työmarkkinarauha ei vaarantuisi?

 

Helsingissä 9.11.2023

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Aino-Kaisa Pekonen