Ai­no-Kai­sa Pe­ko­nen: Pää­mi­nis­te­ri Or­pol­ta jäl­leen uusia so­te-se­pit­tei­tä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen vaatii pääministeri Orpoa kertomaan mihin asiantuntijanäkemyksiin hallituksen linjaama perusterveydenhuollon hoitotakuun pidentäminen perustuu. Torstain kyselytunnilla pääministeri viittasi asiantuntijakeskusteluihin ja kertoi käyneensä ”lukemattomia keskusteluita” hallituksen päätöstä kannattavien alan toimijoiden kanssa.

– Hyvinvointialueiden yksimielinen kanta on se, että hoitotakuun pidentäminen on virhe. Ylipäätään asiantuntijat ovat tyrmänneet tämän päätöksen. Näyttää siltä, että pääministeri Orpolla on käytössään Trumpin pelikirja ja yhtä keksittyä väitettä paikataan aina seuraavalla, Pekonen sanoo.

Hyvinvointialuejohtajat kirjoittivat 18.4.2024 päivätyssä kannanottossaan, että hoitoonpääsyä perustasolla ei pidä pitkittää. Heidän mukaansa osa kaavailluista muutoksista on ristiriidassa hyvinvointialueille asetettujen tavoitteiden kanssa. Myös yksittäisten alueiden lausunnoissa on esitetty kovaa kritiikkiä hoitotakuun pidentämistä vastaan.

Torstain kyselytunnilla vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen siteerasi Orpon haastattelussa antamaa lausuntoa, jonka mukaan “hyvinvointialueiden suunnalta tuli paljon viestiä siitä, että tämä on järkevä toimenpide”.  Orpon mukaan myös ”erittäin monet asiantuntijat” tukevat päätöstä.

Pääministeri Orpon vastauksen mukaan ”olen käynyt lukemattomia keskusteluja alan henkilöstön kanssa, ammattilaisten kanssa, ja se viesti sieltä on ollut — ei ehkä virallisissa lausunnoissa mutta todella monissa keskusteluissa — että tämä hallituksen päätös on oikea”.

– On huolestuttava ajatus, että pääministeri ei luota virkavastuulla annettuihin lausuntoihin vaan viittaa epämääräisiin keskusteluihin yksilöimättä mistä tahoista on kyse. Tämä myös herättää kysymyksen onko tällaisia keskusteluita todellisuudessa edes käyty, Pekonen sanoo.

– Sote-ammattilaisten ja asiantuntijoiden keskuudessa on hyvin vahva konsensus siitä, että painopistettä on pystyttävä nimenomaan siirtämään perustason palveluihin ja niihin pääsyä on nopeutettava. Jos pääministerillä on tästä poikkeavaa asiantuntijatietoa, hänen pitäisi pystyä nimeämään nämä tahot. ”En muuta keksinyt” ei tässä tilanteessa riitä.