Pia Lo­hi­kos­ki: Mak­sut­to­mat kuu­kau­tis­suo­jat asunn­ot­to­mil­le nai­sil­le

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski jätti tänään toimenpidealoitteen, jossa esitetään maksuttomia kuukautissuojia kaikille asunnottomille naisille.

-Kaikkein köyhimmillä ja heikoimmassa asemassa olevilla naisilla edullisimpienkin kuukautissuojien hankkiminen lohkaisee liian suuren osan kuukausittaisesta budjetista, Lohikoski sanoo.

Tarve maksuttomille kuukautissuojille on suurin kaikista pienituloisimmilla naisilla, joista osa tavoitetaan asunnottomille tarkoitetuissa matalan kynnyksen palveluissa. Joissakin kaupungeissa jaetaankin lahjoituksena saatuja kuukautissuojia esimerkiksi asunnottomien ensisuojissa tai päiväkeskuksissa.

-Mikäli asunnottomille naisille taattaisiin maksuttomat kuukautissuojat, se voisi edistää myös näiden naisten tavoittamista asunnottomuustyötä tarjoavien palveluiden piiriin, Lohikoski sanoo.

Henkilökohtainen hygienia on asunnottomille erityisen hankalaa peseytymismahdollisuuksien puutteen vuoksi. Aiheeseen liittyy usein myös häpeän tunteita. Kadulla asuva asunnoton nainen ei mielellään puhu kuukautisista, niitä häpeillään ja niistä puhutaan kuiskaillen, asunnottomien kanssa työskentelevät järjestöt kertovat.

-Kuukautishygieniasta tinkiminen voi pahimmillaan aiheuttaa terveyshaittoja, joiden hoitaminen voi tulla viime kädessä jopa kalliimmaksi, kuin maksuttomien kuukautissuojien tarjoaminen, Lohikoski sanoo.

17.10.2019 vietetään valtakunnallista asunnottomien yötä. Tänä vuonna tapahtuma keskittyy erityisesti asunnottomiin naisiin. Naisten suhteellinen osuus asunnottomista on kasvanut viime vuosina, vaikka asunnottomuus on kokonaisuudessaan vähentynyt Suomessa. Vuonna 2018 Suomessa oli yksineläviä naisia asunnottomina 1244.

Rinteen hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan tavoitteena on puolittaa asunnottomuus tällä hallituskaudella ja poistaa se kokonaan vuoteen 2027 mennessä.

 

Lue koko toimenpidealoite:

 

Toimenpidealoite maksuttomista kuukautissuojista asunnottomille naisille

Eduskunnalle

Hallitusohjelmaan on kirjattuna kunnianhimoinen tavoite puolittaa asunnottomuus tällä hallituskaudella ja poistaa se vuoteen 2027 mennessä.

Naisten suhteellinen osuus asunnottomista on kasvanut viime vuosina, vaikka asunnottomuus on kokonaisuudessaan vähentynyt Suomessa.

Vuosittaisen ARAn asuntoselvityksen mukaan vuonna 2018 yksineläviä naisia oli asunnottomana   1 244, joka on 25,5 prosenttia kaikista yksinelävistä asunnottomista. Osa naisten asunnottomuudesta on piiloasunnottomuutta, joka ei näy tilastoissa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana valtakunnallisissa asunnottomuusohjelmissa on kehitetty palveluja, mutta niitä käyttävät pääsääsääntöisesti miehet. Asunnottomuusohjelmissa on työskennelty eri kohderyhmien kanssa, mutta vasta nyt on käynnissä ensimmäinen hanke, jossa keskitytään naisten erityisiin tarpeisiin asunnottomuustyössä.

Maksuttomat kuukautissuojat asunnottomille naisille

Haastavissa elämäntilanteissa eläville naisille kuukautissuojat ovat usein kallis ostos, joten niiden saaminen maksutta olisi suuri apu.

Kuukautiset ovat asunnottomille hankalat myös peseytymismahdollisuuksien puutteen vuoksi. Aiheeseen liittyy usein myös häpeän tunteita. Kadulla asuva asunnoton nainen ei mielellään puhu kuukautisista, niitä häpeillään ja niistä puhutaan kuiskaillen, asunnottomien kanssa työskentelevät järjestöt kertovat.

Mikäli asunnottomille naisille taattaisiin maksuttomat kuukautissuojat, se voisi edistää näiden naisten tavoittamista asunnottomuustyötä tarjoavien palveluiden piiriin.

Tarvetta maksuttomille kuukautissuojille on erityisen heikossa asemassa olevilla naisilla, joita kohdataan matalan kynnyksen asunnottomille tarkoitetuissa paikoissa. Joissakin kaupungeissa kuukautissuojia jaetaan esimerkiksi asunnottomien ensisuojissa tai päiväkeskuksissa silloin, jos niitä on saatu lahjoituksena.

Suomessa kuukautisköyhyyttä ei ole vielä erityisesti tutkittu. Selvää kuitenkin on, että kaikkein köyhimmillä ja heikoimmassa asemassa olevilla naisilla edullisimpienkin kuukautissuojien hankkiminen lohkaisee liian suuren osan kuukausittaisesta budjetista. Kuukautishygieniasta tinkiminen voi pahimmillaan aiheuttaa terveyshaittoja, joiden hoitaminen voi tulla viime kädessä jopa kalliimmaksi, kuin maksuttomien kuukautissuojien tarjoaminen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ilmaisten kuukautissuojien takaamiseksi asunnottomille naisille.

Helsingissä 16.10.2019
Pia Lohikoski, vas