Pia Lo­hi­kos­ki: Pie­ni­tu­loi­sil­le pa­rem­pia tur­va­verk­ko­ja en­si vuo­den bud­je­tis­sa

Vasemmistoliiton kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski kiittää valtion ensi vuoden talousarvion panostuksia kaikkein pienituloisimpiin. Lohikoski piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron tänään käydyssä keskustelussa vuoden 2023 talousarvioesityksestä.

– Vasemmistoliitto varmisti, että budjettiriihen päätöksissä huomioidaan pienituloiset aina lapsiperheistä eläkeläisiin, Lohikoski sanoi.

Budjetissa sovittiin esimerkiksi kompensaatiomekanismeista sähkön hintojen kohotessa. Tällä hetkellä valmistellaan sähkötukea pienituloisille, joille sähkön kallistuminen aiheuttaa ongelmia.

Vasemmistoliitto varmisti, että budjettiriihen päätöksissä huomioidaan pienituloiset aina lapsiperheistä eläkeläisiin

– Vasemmistoliiton vaatimuksesta pienituloisille kohdistuvan suoran sähkötuen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin keskituloisempien tilannetta helpottava verovähennysjärjestelmä, Lohikoski sanoi.

Työeläkkeisiin on tulossa historiallisen suuri indeksikorotus sekä kansan- ja takuueläkkeisiin jälleen uusi huomattava indeksikorotus vuoden 2023 alusta. Tämä tarkoittaa, että etuuksia korotetaan elinkustannusten nousun mukaisesti. Hallitus korottaa ulosoton suojaosaa määräaikaisesti, eikä lääkekattoon tehdä ensi vuodelle indeksikorotusta, eli lääkkeistä itse maksettava osuus ei nouse hintojen noustessa.

Hallitus kohdistaa tässä budjetissa monia toimenpiteitä lapsiperheisiin.

Erityisesti vasemmistoliiton vaatimuksesta toimeentulotuen lasten perusosiin tehdään korotukset

– Lapsiperheköyhyys on yleistynyt jo ennen koronakriisiä, ja nyt hintojen nousu vaikeuttaa tilannetta entisestään. Tutkimuksien mukaan toimeentulovaikeudet lapsena aiheuttavat aikuisena monenlaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. On siis perusteltua, että lapsiperheisiin kiinnitetään budjetissa erityistä huomiota, Lohikoski sanoi puheessaan.

Erityisesti vasemmistoliiton vaatimuksesta toimeentulotuen lasten perusosiin tehdään korotukset. Lisäksi joulukuussa maksettavaa ylimääräistä lapsilisäkuukautta ei huomioida tulona toimeentulotuessa.

– Väliaikaiset parannukset työttömyysturvan lapsikorotukseen, opintorahan huoltajakorotukseen sekä lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen tuovat helpotusta pienituloisiin perheisiin. Pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa on kuitenkin pyrittävä neuvottelemaan myöhemmin pysyvästi paremmaksi, Lohikoski vaati.

Lohikosken mielestä hallituksen talouspolitiikka on kokonaisuudessaan ollut sekä vastuullista että onnistunutta. Suomen julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on lähes 25 prosenttia matalammalla tasolla kuin euromailla keskimäärin. Työllisyys on Suomessa huippulukemissa, mikä vahvistaa julkista taloutta.

– Investoinnit puhtaaseen kotimaiseen energiaan, ilmastokriisin torjuminen ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen kriisien keskellä ovat olleet hallituksen prioriteetteja. Tämä – jos mikä – on ollut vastuullista talouspolitiikkaa, Lohikoski sanoi.

 


Pia Lohikosken pitämä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022 käydyssä keskustelussa valtion ensi vuoden talousarviosta kokonaisuudessaan:

Talvi on tulossa. Energiayhtiöiden omistajat nauttivat energiakriisin mukanaan tuomista kasvavista rahavirroistaan, kun samaan aikaan inflaatio kurittaa kansalaisia ja heiluttelee maailman hallituksia.

Ei niin kovinkaan kaukana täältä ukrainalaiset taistelevat hyökkääjää vastaan ja muu Eurooppa yrittää pyristellä irti venäläisestä energiasta.

Jos riippuvuussuhdetta ei saada katkaistua, syydämme jatkossakin rahaa Venäjän sodankäyntiin
ja myös planeettamme elinkelpoisuudesta vähät välittäville fossiilikapitalisteille.

Riippuvuussuhteen katkaisu on vaikeaa. Mutta lopulta se on ainoa kestävä ratkaisu.

Arvoisa puhemies

Venäläisestä energiasta irrottautuminen ja todennäköinen sähköpula tulee osumaan monien kohdalle kohtuuttomina kustannuksina.

Tarvitsemme nyt aimo annoksen solidaarisuutta sekä kohdistettuja toimia heille, jotka tukea todella tarvitsevat.

Tällä hetkellä valmistellaan sähkötukea pienituloisille, joille sähkön kallistuminen aiheuttaa ongelmia.

Vasemmistoliiton vaatimuksesta suoran tuen tulee olla vähintään yhtä suuri, kuin niin ikään kohtuuttomia sähkökuluja helpottavan väliaikaisen verovähennysjärjestelmän.

Lisäksi sähkön arvonlisäveroon tehdään väliaikainen alennus.

Riihessä päätettiin valmistella sähköntuottajien ylisuuriin voittoihin puuttuva windfall-vero. Vero ei saa jäädä vain valmistelun tasolle. Se on otettava käyttöön mahdollisimman pian, kuten useissa muissa maissa on jo tehty.

Tarvitsemme lisäksi EU-tason toimia. Sähkölle on säädettävä hintakatto.

Lisäksi Vasemmistoliitto kannattaa sähkömarkkinoiden korjaamista niin, ettei edullisempien uusiutuvien energialähteiden hinnat enää määrittyisi kalliin venäläisen maakaasun mukaan.

Arvoisa puhemies

Vasemmistoliitto varmisti, että budjettiriihen päätöksissä huomioidaan pienituloiset aina lapsiperheistä eläkeläisiin.

Työeläkkeisiin on tulossa historiallisen suuri indeksikorotus sekä kansan- ja takuueläkkeisiin jälleen uusi huomattava indeksikorotus vuoden 2023 alusta.

Hallitus korottaa ulosoton suojaosaa määräaikaisesti, eikä lääkekattoon tehdä vuodelle -23 indeksikorotusta.

Vasemmistoliitto korostaa, että hallituksen on kyettävä luomaan nopeasti samankaltaisia kohdennettuja lisätoimia tarvittaessa.

Arvoisa puhemies

Lapsiperheköyhyys on yleistynyt jo ennen koronakriisiä, ja nyt hintojen nousu vaikeuttaa tilannetta entisestään. Tutkimuksien mukaan pitkäaikaiset toimeentulovaikeudet lapsena aiheuttavat aikuisena monenlaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

On siis perusteltua, että lapsiperheisiin kiinnitetään budjetissa erityistä huomiota.

Erityisesti vasemmistoliiton vaatimuksesta toimeentulotuen lasten perusosiin tehdään korotukset. Lisäksi joulukuussa maksettavaa ylimääräistä lapsilisäkuukautta ei huomioida tulona toimeentulotuessa.

Vuonna -23 tehtävät työttömyysturvan lapsikorotuksen, opintorahan huoltajakorotuksen sekä lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen parannukset tuovat väliaikaisesti helpotusta pienituloisiin perheisiin.

Pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa on kuitenkin pyrittävä neuvottelemaan myöhemmin pysyvästi paremmaksi.

Riihen pysyvänä päätöksenä varhaiskasvatusmaksuja alennetaan 70 miljoonalla eurolla, joka kompensoidaan kunnille.

Arvoisa puhemies

Vihreän siirtymän investoinnit ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Mikään julkinen alijäämä ei ole verrattavissa siihen, jos jätämme tuleville sukupolville tekemättömät ilmastotyöt.

Budjetissa huoltovarmuutta, energiaomavaraisuutta ja puhtaita teknologioita koskevaan kokonaisuuteen ehdotetaan noin 241 miljoonan euron määrärahoja.

Kestävän kasvun ohjelmaa tukee lisäksi EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmassa aiemmin sovitut merkittävät panostukset.

Oikeudenmukainen vihreä siirtymä on nyt saatu hyvään alkuun, ja sitä on syytä seuraavien hallitusten jatkaa.

Arvoisa puhemies

Aina, kun taloudessa on tiukkaa, koulutus ja kulttuuri ovat olleet lyhytnäköisten taloudenhoitajien tulilinjalla.

On hienoa, että tämän budjettiriihen tuloksena ammatillisen koulutuksen pysyvää perusrahoitusta korotetaan 50 miljoonalla eurolla.

Indeksikorotukset mukaan lukien perusopetuksen rahoitus kasvaa vuodesta 2022 vuoteen 2023 yhteensä 37 miljoonaa euroa, ammatillisen koulutuksen rahoitus 22 miljoonaa euroa ja lukiokoulutuksen rahoitus 53,5 miljoonaa euroa.

Hallituksen pöydällä on koulutuksen rahoituksen kehittämisen lisäksi sotaa pakenevien ukrainalaisten koulutuksen tukeminen, ammatillisen koulutuksen laadun parantaminen sekä koulupudokkuuden ehkäiseminen.

Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön rahoituksen turvaaminen ovat perusta sille, että ihmisten arki on muutakin kuin selviytymistä. Yhteiskunnan pitää pystyä tarjoamaan lapsille, nuorille ja myös aikuisille harrastusmahdollisuuksia.

Kulttuurialan koronakurimus oli monille kohtuutonta, ja nyt Veikkausvarojen laskiessa uusi uhka oli jo näköpiirissä. Vasemmistoliitto piti budjettineuvotteluissa huolen siitä, ettei alaa unohdeta.

Kulttuurialan rahoitusta turvataan 4,7 miljoonalla lisäeurolla, lisärahoitusta saavat myös liikunta ja nuorisotyö.

Arvoisa puhemies

Tulemme kuulemaan oikeisto-oppositiolta jälleen samaa kulunutta virttä velkaantumisesta, joten on syytä muistuttaa suhteellisuudentajusta.

Kaikki maat ovat velkaantuneet viime vuosien kriiseissä. Suomen julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on kuitenkin lähes 25 prosenttia matalammalla tasolla kuin euromailla keskimäärin.

Työllisyys on Suomessa huippulukemissa, mikä vahvistaa julkista taloutta.

Faktat huomioon ottaen, velkapelottelu on vastuutonta talouspoliittista keskustelua.

Oppositio-oikeistolla ei ole takataskussaan mitään taikatemppua, jolla he olisivat voineet välttää viime vuosien kriisit ja niiden hallintaan tarvittavat investoinnit.

Investoinnit puhtaaseen kotimaiseen energiaan, ilmastokriisin torjuminen ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen kriisien keskellä ovat olleet hallituksen prioriteetteja.

Tämä – jos mikä – on ollut vastuullista talouspolitiikkaa.