Pia Lo­hi­kos­ki: So­si­aa­li­tur­van in­dek­si­tar­kis­tus tu­li­si teh­dä nel­jä ker­taa vuo­des­sa

Vasemmistoliiton kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Pia Lohikosken mielestä elinkustannusten nopean nousun vuoksi etuuksien indeksitarkistus tulisi jatkossa tehdä useamman kerran vuodessa.

Lohikoski piti tänään eduskunnassa vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron keskustelussa Julkisen talouden suunnitelmasta.

Lohikosken mukaan Suomen mahdollisuudet vaikuttaa energian ja ruoan hintojen nousun syihin ovat rajalliset. Hänen mielestään on tärkeää, että vastaus elinkustannusten kohoamiseen on tarkoin kohdistettu ja tarjoaa tukea sitä eniten tarvitseville.

Lapsiperheiden tilannetta tulisi helpottaa sitomalla lapsilisät indeksiin.

Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotus tehdään normaalitilanteessa kerran vuodessa. Vasemmistoliiton vaatimuksesta hallitus päätti tänä keväänä ylimääräisestä korotuksesta, joka toteutetaan 1.8.2022.

– Ehdotan, että hallituksessa pohdittaisiin mahdollisuutta tehdä indeksitarkistus jatkossa automaattisesti neljä kertaa vuodessa. Lisäksi lapsiperheiden tilannetta tulisi helpottaa sitomalla lapsilisät indeksiin.

Lohikoski esitti myös huolensa kasvavista asumisen kuluista. Pienituloisin viidesosa suomalaisista käyttää yli puolet käytettävissä olevista tuloistaan ruokaan ja asumiseen. Hallitus on esittänyt, että vastauksena energian hinnannousuun toimeentulotuessa otettaisiin huomioon kasvaneet asumisen kulut.

– Vuokrat nousevat, sillä yksityisillä vuokramarkkinoilla korotus on suurimmassa osassa vuokrasopimuksista sidottu kuluttajahintaindeksiin. Olisi pohdittava pitäisikö vuokrien nousua jarruttaa politiikkatoimilla, Lohikoski sanoi.

Perusturvamme tasoa on nostettava pysyvästi ja sosiaaliturvajärjestelmää on yksinkertaistettava

Pitemmällä tähtäimellä Lohikosken mielestä on puututtava keskeiseen suomalaisen yhteiskunnan rakenteelliseen ongelmaan, sosiaaliturvan liian matalaan tasoon.

– Perusturvamme tasoa on nostettava pysyvästi ja sosiaaliturvajärjestelmää on yksinkertaistettava. Yksi vastaus tähän olisi riittävä perustulo, Lohikoski sanoo.


Pia Lohikosken pitämä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro 15.6.2022 kokonaisuudessaan:

Arvoisa puhemies

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–26 tehtiin tänä keväänä jälleen poikkeuksellisessa tilanteessa.

Onnistuneen koronakriisin aikaisen talouspolitiikan jälkeen edessämme ovat uudet haasteet, jotka liittyvät suurelta osin Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Budjettiriihessä tehdyt suuret päätökset koskevatkin pitkälti varautumista, jota Suomen on nyt pakko tehdä turvallisuusympäristön muututtua radikaalisti.

Esimerkiksi huoltovarmuuteen liittyvät toimet ovat välttämättömiä.

Itse haluan kiittää panostuksia vihreään siirtymään, joita vasemmistoliitto on vaatinut jo pitkään. Nyt kun venäläisestä fossiilisesta energiasta irtaudutaan vauhdilla, vastaamme samalla myös ilmastokriisiin.

Arvoisa puhemies

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on myös antanut uuden sysäyksen hintojen nousulle. Suomen mahdollisuudet vaikuttaa energian ja ruoan hintojen nousun syihin ovat rajalliset. Tärkeää on, että vastauksemme on tarkoin kohdistettu ja tarjoaa tukea sitä eniten tarvitseville. Hallitus on tähän mennessä päättänyt ylimääräisestä kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien korotuksesta.

Lisätoimiin on myös varauduttava ja ehdottaisinkin, että hallituksessa pohdittaisiin mahdollisuutta tehdä indeksitarkistus jatkossa automaattisesti neljä kertaa vuodessa. Lisäksi lapsiperheiden tilannetta tulisi helpottaa sitomalla lapsilisät indeksiin.

Pienituloisin viidesosa suomalaisista käyttää yli puolet käytettävissä olevista tuloistaan ruokaan ja asumiseen. Hallitus on esittänyt, että vastauksena energian hinnannousuun toimeentulotuessa otettaisiin huomioon kasvaneet asumisen kulut.

Vuokrat nousevat, sillä yksityisillä vuokramarkkinoilla korotus on suurimmassa osassa vuokrasopimuksista sidottu kuluttajahintaindeksiin.

Olisi pohdittava pitäisikö vuokrien nousua jarruttaa politiikkatoimilla. Vuokralla asuvat ovat pääsääntöisesti taloudellisesti vuokranantajia heikommassa asemassa.

Meidän on lisäksi puututtava pitkällä aikavälillä yhteiskuntamme heikommassa asemassa olevien tilannetta vaikeuttavaan rakenteelliseen ongelmaan: perusturvamme tasoa on nostettava pysyvästi ja sosiaaliturvajärjestelmää on yksinkertaistettava. Yksi vastaus tähän olisi perustulo.

 

Arvoisa puhemies

Kohdennettu tuki hintojen nousuun vastaamiseksi tulee halvemmaksi kuin viime viikonloppuna erään oppositiopuolueen ehdottamat yleiset tuloveronalennukset, joiden kustannus olisi miljardiluokkaa, ja jotka he median tulkinnan mukaan kattaisivat velalla.

Silti erityisesti vasemmistolta kysytään aina: ”mistä rahat?”

Tarvitsemme oikeudenmukaisia ja varallisuuseroja vähentäviä lisätoimia. Varallisuuserojen kasvuun voitaisiin puuttua vasemmistoliiton keväällä ehdottamalla miljonääriverolla.

Tämä hallitus on onneksi edistänyt myös useita verovälttelyyn puuttuvia hankkeita. Vielä kesken olevat verohankkeet, kuten arvonnousuvero ja kaivosvero, on vietävä maaliin.

Kuulemme tässä salissa usein vaatimuksia vastuullisesta taloudenpidosta. Vastuullista olisikin uudistaa valtion budjetin kehysmenettelyä jatkossa sellaiseksi, että myös tulopuoli otettaisiin kehyksissä huomioon.

 

Arvoisa puhemies

Kiitän hallitusta monista tulevaisuuteen katsovista kehyspäätöksistä.

Koulutuksen ja koulunkäynnin tuen pysyvät lisärahoitukset ovat sekä suomalaisten lasten ja nuorten että koko suomalaisen yhteiskunnan etu.

Sama pätee TKI-panostuksiin ja tieteen tukemiseen. Suomen Akatemian rahoitus nostetaan ennätystasolle, mikä on tärkeä aiempien hallituskausien leikkauspolitiikan korjausliike.

Rakenteilla olevien hyvinvointialueiden rahoituksen riittävästä tasosta tulee huolehtia myös jatkossa niin, että riittävät palvelut voidaan tarjota kaikille – ei vain harvoille.

Hoivan, oppimisen ja tieteen edistäminen ovat julkisen talouden tärkeimpiä tehtäviä nyt ja jatkossa!