Pie­ny­rit­tä­jien ase­maa hel­po­tet­ta­va jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa

Kansanedustaja Matti Semi on huolissaan pienyrittäjien tilanteesta keskellä koronakriisiä. Osana kriisin hoitoa ja jälkihoitoa pitäisi saada toimenpidepaketti pienyrittäjien aseman helpottamiseksi.

– Olen saanut huolestuneita viestejä esimerkiksi naisvaltaiselta hius- ja kauneudenhoitoalalta, jota korona on kurittanut urakalla. Naisten omistamat yritykset ovat valtaosin pieniä ja monet naiset toimivat yksinyrittäjinä. Tällöin myös taloudellisten riskien kantaminen on yksinäistä hommaa, Semi sanoo.

Yrittäjät ovatkin keskenään hyvin erilaisissa asemissa, mikä pitäisi paremmin huomioida esimerkiksi silloin, kun puhutaan yrittäjämyönteisyydestä tai yrittäjyyskasvatuksesta.

Hallitus on myös tehnyt toimia, joilla yrittäjien vaikeaa asemaa koronakriisissä on helpotettu. Yrittäjät on tuotu väliaikaisesti työttömyysturvan piiriin. Vasemmistoliitto myös toivoo, että tätä jatketaan kriisin pitkittyessä.  Monella pienyrittäjällä tulot ovat heikommat kuin suomalaisilla keskimäärin ja korona on vaikeuttanut merkittävästi yritysten toimintaa.

– Vasemmistoliitto on esittänyt useita pienyrittäjien asemaa parantavia uudistuksia jo ennen korona-ajan haasteita. Pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien asemaa parannetaan ottamalla käyttöön työttömyysturvan ennakkopäätösjärjestelmä ja yhdistelmävakuutus, joka mahdollistaa sekä palkka- että yrittäjätulojen vakuuttamisen yhtäaikaisesti. Vasemmistoliiton pitkänlinjan tavoite, eli perustulo helpottaisi myös pienyrittäjien asemaa, Semi sanoo.

Vahva hyvinvointivaltio on pääomavaltaisten suuryritysten hallitsemilla markkinoilla tärkeä tuki myös työllään eläville pienyrittäjille. Yrittäjät ovatkin keskenään hyvin erilaisissa asemissa, mikä pitäisi paremmin huomioida esimerkiksi silloin, kun puhutaan yrittäjämyönteisyydestä tai yrittäjyyskasvatuksesta. Muutaman naisen pieni yritys on aivan erilaisessa asemassa kuin suurta hoivabisnestä pyörittävä ketju.

– Pieniä yrityksiä on tuettava yksinkertaistamalla sosiaaliturvaa ja tuloverotusta. Vasemmistoliiton tavoitteena on keventää työn verotusta pieni- ja keskituloisilla sekä lisätä verotuksen progressiota ja kiristää omaisuuksien verotusta. Tämä on tärkeää myös pienyrittäjien toimeentulon kannalta. Pienyrittäjien aseman vahvistaminen on oltava vahvasti mukana myös sosiaaliturvan uudistamisessa, Semi sanoo.

Pienten yritysten asema on hankala monesti myös julkisissa hankinnoissa, koska ne jäävät hintakilpailussa monesti jalkoihin. Pienten, paikallisten yritysten tukeminen julkisissa hankinnoissa on kuitenkin tärkeää alueiden hyvinvoinnin, työllisyyden ja niiden kotikunnalleen maksamien verojen vuoksi.

– Olemme vasemmistoliitossa vaatineet sitä, että julkisissa hankinnoissa ei tuijoteta vain hintaa. Yhtä tärkeää olisi myös huolehtia hankintojen ympäristökestävyydestä, yhteiskuntavastuusta ja oikeudenmukaisista työehdoista. Uskon, että tämä parantaisi myös pienyrittäjien asemaa julkisissa hankinnoissa, Semi sanoo.