Po­lii­si ot­ti va­sem­mis­to­lii­ton kan­san­edus­ta­ja An­na Kon­tu­lan kiin­ni Is­rae­lis­sa: Suo­men lo­pe­tet­ta­va ase­kaup­pa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula otettiin kiinni maanantaina 13.1. Israelissa yhdessä kansainvälisen aktivistiryhmän kanssa. Kontula pyrki järjestämään Gazan rajalla mielenilmauksen kiinnittääkseen huomion Gazan epätoivoiseen tilanteeseen.

Kontula vapautettiin yli kymmenen tuntia kestäneen kiinnioton jälkeen klo 20.45 paikallista aikaa ja hän on parhaillaan Jerusalemissa. Kontula kertoo, että häntä yritettiin painostaa kirjoittamaan lausunto, jossa hän olisi hyväksynyt itseensä kohdistuneet epäilyt mm. tutkinnan häiritsemisestä ja yleisen turvallisuuden vaarantamisesta. Kontula ei suostunut allekirjoittamaan lausuntoa, jota ei pitänyt todenmukaisena.

Palestiinalaisalueille tekemällään matkalla ja Israelin viranomaisten estämällä mielenilmauksella Kontula halusi kiinnittää huomion siihen, miten Suomi myös tukee aseostoillaan kansainvälisen oikeuden vastaista muuria Länsirannalla ja ihmisoikeusloukkauksia Gazassa. Hän vaatii Suomea lopettamaan asekaupan israelilaisten yhtiöiden kanssa.

”Asekaupoillaan Suomi tukee toimijoita, jotka hyötyvät Israelin miehityksen ja sotatoimien jatkumisesta. Ostamalla asejärjestelmiä Israelista Suomi pääsee myös itse hyötymään tästä miehitetyillä alueilla tehdystä aseteknologisesta kehittelystä”, Kontula sanoo.

YK:n asekauppasopimus ja EU:n aseviennin käytännesääntö rajoittavat asevientiä sotaakäyviin ja ihmisoikeuksia rikkoviin maihin. Tästä syystä Suomen asevienti Israeliin on ollut pidättyväistä. Aseiden tuontia puolestaan eivät kansainväliset sopimukset sääntele. Nimenomaan Israelin tapauksessa kuitenkin myös tuonnilla on keskeinen merkitys.

”Israelilaiset aseyhtiöt hyötyvät suoraan Israel-Palestiina -konfliktin jatkumisesta. Tulenarka tilanne takaa niille säännölliset tilaukset ja tiiviin yhteistyön Israelin asevoimien kanssa. Lisäksi yhtiöt käyttävät miehitettyjä palestiinalaisalueita koekenttänä uusien asejärjestelmien kehittämisessä – jopa mainostavat tuotteitaan sillä, että ne on testattuja todellisissa tilanteissa”, Kontula sanoo.

”Suomen Israelin kanssa käymä asekauppa lähettää poliittisen viestin, ettei Israelin yli puoli vuosisataa jatkuneella miehityksellä ja kansainvälisen oikeuden vakavilla rikkomuksilla ole seurauksia”, Kontula painottaa.

 

LISÄTIETOA GAZAN SAARROSTA JA SUOMEN ASEKAUPASTA:

Gazan saarto rikkoo kansainvälistä oikeutta

Israel on saartanut Gazaa vuodesta 2007 aiheuttaen alueelle vakavan humanitaarisen ja sosioekonomisen kriisin. Tilanne heikkenee koko ajan.

Gazassa asuu noin 2 miljoonaa ihmistä, joista 70 % on pakolaisia ja puolet lapsia.

Väestöstä yli puolet elää köyhyydessä, 80 % on riippuvaisia humanitaarisesta avusta ja lähes 70 % elää ruokaturvattomuudessa.

Aliravitsemuksesta johtuen Gazan päiväkoti-ikäisistä lapsista 30,8 % kärsii anemiasta ja 11 % pituuskasvun tyrehtymisestä, jolla on elinikäisiä negatiivisia terveysvaikutuksia.

Gazan pohjavesivaroista 97 % on juomakelvotonta.

Välttämättömistä lääkkeistä on vakava pula.

Kansainvälisen Punainen Ristin ja ihmisoikeusjärjestöjen mukaan saarto rikkoo kansainvälistä oikeutta, koska se rankaisee kollektiivisesti koko kaistan siviiliväestöä. Myös Suomi yhdessä EU:n kanssa on tuominnut saarron. YK:n itsenäinen tutkimusryhmä, joka asetettiin tutkimaan vuoden 2014 hyökkäystä Gazaan, vaati saarron välitöntä ja ehdotonta purkamista.

Kansainvälisestä painostuksesta huolimatta Israel on kuitenkin nyt vakiinnuttamassa saartoa valtavalla muuriprojektilla, jonka on tarkoitus eristää Gaza muusta maailmasta entistä tehokkaammin. Hanke koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen näistä on mereen rakennettu valli, joka ulottuu 200 metriä Gazan rannikon ulkopuolelle. Toisen osan muodostaa koko kaistan ympäröivä maanalainen muuri. Maan päälle rakenteilla oleva muuri on yli 6 metriä korkea. Israelilaisten tiedotusvälineiden mukaan tästä noin 70 prosenttia on jo valmiina.

Suomen asekauppa Israelin kanssa vilkasta

Suomi on ostanut aseita Israelista ainakin 400 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi vuosina 2000 ja 2002 Suomi hankki Spike-panssaritorjuntaohjuksia Rafael Advanced Defense Systemsiltä, joka on Israelin armeijan entinen asekehitys- ja tuotanto-osasto. Rafael on ollut mukana kehittämässä Israelin ydinaseohjelmaa. Suomen ostamia ohjuksia on myös huollettu Israelissa vuonna 2011. Suomalainen Insta DefSec toimitti Spike-ohjuksiin osia, joihin myönnettiin vientiluvat vuosina 2006 ja 2007. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Spike-ohjuksia on käytetty iskuissa siviilejä kohtaan Gazassa.

Suomalainen puolustuskonserni Patria on tehnyt tuotekehittelyä Rafaelin sekä israelilaisen aseteollisuusjätin Elbit Systemsin kanssa. Kymmenisen vuotta sitten Suomi solmi 17 miljoonan euron sopimuksen Elbitin tytäryhtiön kanssa. Vuonna 2012 se hankki Elbitiltä kenttäradioita 38 miljoonalla eurolla.
Tuotekehittelyä on tehty Patrian panssaroitujen ajoneuvojen aseistuksen kohdalla.

Yhteistyön merkityksestä kertoo myös vuonna 2012 Suomen ja Israelin välillä solmittu puolustus- ja turvallisuusaloja koskeva tietoturvasopimus, joka mahdollistaa valtiollisten ja yksityisten toimijoiden vastavuoroisen pääsyn turvaluokiteltuun tietoon.

Vuonna 2018 puolustusvoimat hankki israelilaiselta Israel Aerospace Industries (IAI) -aseyhtiöltä Gabriel-pintaohjustorjuntajärjestelmän 162 miljoonalla eurolla. Kauppaan sisältyi myös 193 miljoonan euron optio, jonka lunastamisesta tehdään erillinen päätös. Ohjukset toimitetaan vuosina 2019-2025. Tammikuussa 2019 hankittiin myös tykkitutkia IAI:n tytäryhtiöltä Elta Systemsiltä.

Viimeisimmät julkisuuteen tulleet asekaupat Israelin kanssa tehtiin tämän hallituskauden aikana. Vuoden 2019 joulukuussa puolustusvoimat hankki Elbitin tytäryhtiöltä IMI Systemsiltäsirpalekranaatteja, joiden toimitukset alkavat vuonna 2021. Hankintasopimukseen sisältyy mahdollisuus jatkohankinnoille.

Mikään ei viittaa siihen, että maiden välinen asekauppa olisi laantumassa. Päinvastoin, mediaraporttien mukaan Israelin puolustusministeriö nosti Suomen vuoden 2019 marraskuussa yhdeksi niistä kuudesta valtiosta, joihin sen asevienti on ollut erityisen laajaa ja merkittävää. Muita listalla olevia valtioita olivat Yhdysvallat ja Intia. Israelin puolustusministeriön tavoittelee aseteollisuuden markkinoinnin tehostamista sekä aseaseviennin kasvattamista edelleen vuodesta 2020 alkaen.

Suomen asekauppa tukee kansainvälisen oikeuden vastaisen tilan jatkumista

Myös Suomen asekauppakumppanit ovat osallisia Israelin miehityspolitiikkaan. Elbit Systems on Israelin suurin aseyhtiö ja sen valvontajärjestelmiä on asennettu Israelin Länsirannalle rakentamaan muuriin, jonka YK:n kansainvälinen tuomioistuin on todennut rikkovan kansainvälistä oikeutta. Elbitin teknologiaa on käytetty myös Gazaa ympäröivässä muurissa.

Elbit ja IAI ovat Israelin aseistettujen miehittämättömien lennokkien pääasialliset valmistajat. Israelin hyökkäyksessä Gazaan vuodenvaihteessa 2008-2009 pelkästään näillä erittäin tarkoilla lennokeilla tehdyissä iskuissa tapettiin kymmeniä siviilejä. YK:n tutkimusryhmä arvioi Israelin syyllistyneen sotarikoksiin ja mahdollisesti rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja totesi hyökkäyksen tarkoituksena olleen ”rankaista, nöyryyttää ja terrorisoida” Gazan siviiliväestöä. Hyökkäyksen jälkeisinä vuosina monet eurooppalaiset toimijat, kuten Norjan hallitus ja Ruotsin suurin eläkerahasto sekä Deutsche Bank ja Danske Bank, katkaisivat yhteytensä Elbittiin.