Pos­te res­tan­te -mak­sut louk­kaa­vat yh­den­ver­tai­suut­ta

Posti Oy on yksipuolisesti ilmoittanut, että Poste restante -osoitteeseen tulleiden postilähetysten noutamisesta ryhdytään perimään 1.3.2019 lähtien 3,10 euron maksua noutoa kohden.

Poste restante -noutopalvelua käyttävät muun muassa sellaiset henkilöt, joilla ei ole omaa tai vuokra-asuntoa Suomessa. Tähän ryhmään kuuluvat myös tulottomat ja asunnottomat ihmiset.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Anderssonin mielestä Postin päätös on postilain hengen vastainen ja se tulisi perua. Andersson jätti aiheesta tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jonka allekirjoitti koko vasemmistoliiton eduskuntaryhmä.

– Posti Oy:n yksipuolinen ilmoitus poste restante -lähetysten muuttamisesta maksullisiksi loukkaa postilain yleispalveluvelvoitetta, jonka mukaan palvelujen on oltava hinnaltaan kohtuullisia ja niitä on tarjottava tasapuolisin ehdoin, Andersson sanoo.

– Poste restante -noutopalvelun maksullisuus jättää asunnottomaksi joutuneet epätasa-arvoiseen asemaan muuhun väestöön nähden. Tätä muutosta tulee arvioida myös perusoikeuksien toteutumisen kannalta, Andersson teroittaa.

Andersson kysyy kirjallisessa kysymyksessään liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriltä: ”Mihin toimenpiteisiin liikenne- ja viestintäministeriö ja sen alainen valvontaviranomainen ryhtyy, jotta kodittomien, vailla vakinaista asuntoa olevien ihmisten peruspostipalvelut voidaan turvata edelleen maksuttomina?”