Jus­si Sa­ra­mo: Jul­ki­sen sek­to­rin pal­kan­ko­ro­tuk­set ovat vält­tä­mät­tö­miä

Jussi Saramo tukee julkisen sektorin työntekijöiden palkankorotustavoitteita. Työntekijöitä on koulutettava lisää, mutta samalla palkkoja on korjattava kohti kestävää, pohjoismaista tasoa.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo tukee julkisen sektorin työntekijöiden tavoitteita palkankorotuksista ja esittää niille rahoituksen valtion verotusta uudistamalla.

– Työntekijöitä on koulutettava lisää, mutta ratkaisevaa ja kustannustehokkaampaa on jo valmiiksi koulutettujen, kymmenientuhansien työntekijöiden houkuttelu kuntien peruspalveluihin. Se edellyttää sekä olosuhteiden että palkkojen parantamista, Saramo sanoo

Marinin hallitus on sitoutunut vanhushoivan hoitajamitoituksen parantamiseen sekä terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen laadun parantamiseen työntekijöiden määrää kasvattamalla.

Työn kuormittavuus ja matala palkka ovat synnyttäneet huonon kierteen: Julkisen sektorin naisvaltaisista töistä hakeudutaan muihin töihin, ja jäljelle jäävien työtaakka muuttuu entistä raskaammiksi.

Kustannustehokkainta olisi houkutella kymmeniätuhansia valmiiksi koulutettuja ammattilaisia kuntien peruspalveluihin palkkatasoa korjaamalla.

– Koulutusmäärien lisääminen ei auta mitään, jos samalla ei lähetetä viestiä, että tilanne korjataan kestäväksi nostamalla työntekijämääriä ja palkkausta kohti pohjoismaista tasoa, Saramo toteaa.

Julkisen talouden kantokyvystä palkankorotusten maksamisessa on käyty keskustelua, mutta Saramon mukaan poliitikot varovat ottamasta kantaa neuvotteluihin.

Työntekijöiden määrän lisääminen ja palkkojen korotukset maksavat satoja miljoonia. Valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenenä Saramo esittää kunnille 400 miljoonan euron tasokorotusta, joka rahoitettaisiin listaamattomien yritysten osinkoverojärjestelmän korjauksella.

Saramon mukaan missään muualla maailmassa ei ole vastaavaa verotukea varakkaimpien listaamattomien yritysten omistajille.

– Ekonomistit kautta linjan pitävät osinkoverojärjestelmää haitallisena. Rikkaimmat eivät tarvitse erillistä tukea. Verotuen lakkauttamisesta hyötyisi koko yhteiskunta, myös yritykset, markkina- ja investointivääristymien poistuessa ja julkisen talouden vahvistuessa, Saramo sanoo.