Sark­ki­nen: Hin­to­jen nousua kom­pen­soi­ta­va pie­ni­tu­loi­sil­le yli­mää­räi­sel­lä in­dek­si­ko­ro­tuk­sel­la 

Ministeri Hanna Sarkkinen puhui Vasemmistoliiton puoluevaltuustossa Ukrainan sodan vaikutuksista kriisinkestävyyteen, vihreään siirtymään ja elinkustannusten nousuun. 

Sarkkinen esittää hintojen nousun kompensoimista pienituloisille ylimääräisellä kansaneläkeindeksin korotuksella.

– Sosiaaliturvasta vastaavana ministerinä näen, että hintojen nopeaan nousuun vastaamiseksi tarvitsemme ylimääräistä korotusta kansaneläkeindeksiin jo tämän vuoden aikana. Inflaatiokehitystä ja sen vaikutuksia pienituloisten elämänedellytyksiin on nyt syytä seurata tarkasti ja hallituksen on tehtävä tilannetta helpottavia toimia.

Toimeentulotuen perusosan, takuueläkkeen, kansaneläkkeen, työttömyysturvan ja muiden perusturvaetuuksien tarkistaminen elinkustannusten nousua vastaavasti kesken vuoden olisi poikkeuksellinen toimi, mutta nykyisellä elinkustannuksien kasvulla se on Sarkkisen mukaan tarpeellista. Toimi tukisi pienituloisten toimeentuloa sekä ehkäisisi köyhyyttä ja tarvetta toimeentulotuelle. Tällä viikolla myös OECD on suosittanut hallituksia tukemaan pienituloisten kotitalouksien ostovoimaa sosiaaliturvan kautta yleisten veronalennuksien sijasta.

Sarkkinen puhui myös muista Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen vaikutuksista talouteen ja yhteiskuntaan sekä hallituksen vastauksista niihin.

Ukrainan kriisi on osoittanut, kuinka fossiiliriippuvuus on paitsi ilmasto-, niin myös turvallisuuspoliittinen ongelma. Sarkkinen muistutti hallituksen juuri päättämistä lisätoimista, joiden avulla Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa ja samalla irtautua fossiilisesta tuontienergiasta.

– Ilmastonmuutosta ei valitettavasti ole peruttu tai siirretty, vaikka sota nyt ymmärrettävästi täyttääkin tajuntamme. Onkin tärkeää, että hallitus päätti ilmastotoimien vahvistamisesta. Vihreän siirtymän nopeuttaminen ja fossiilisesta tuontienergiasta irtautuminen on nyt entistä tärkeämpää.

Lue koko puhe täältä.