Si­tou­tu­mi­nen yh­den­ver­tai­suu­teen edel­lyt­tää hal­li­tus­oh­jel­man avaa­mis­ta – va­sem­mis­to­lii­tol­la ei luot­ta­mus­ta Pur­raan tai Ryd­ma­niin

Kesäkokoukseen Lohjalle kokoontunut vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii hallitusta arvioimaan hallitusohjelmaansa uudelleen. Kauniiden sanojen ja julistusten sijaan puolue edellyttää hallituksen osoittavan konkreettisin toimin puolustavansa ja edistävänsä yhdenvertaisuutta. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tulee esittämään epäluottamusta valtiovarainministeri Purralle ja elinkeinoministeri Rydmanille.

– Hallitusohjelma ja hallituksen politiikka ovat itsessään ongelma. Kyse ei ole vain ministereiden yksittäisistä sanomisista, vaan ihmiskuvasta ja hallituksen ajamasta konkreettisesta politiikasta. Jos hallitus on tosissaan yhdenvertaisuuden edistämisen suhteen, pitää sen olla valmis myös avaamaan ohjelmansa, sanoo kansanedustaja ja vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo.

Honkasalo näkee hallitusohjelman kirjausten konkretisoivan samoja asenteita, joita kesän aikana esiin nostetut perussuomalaisten ministerien kirjoitukset ilmentävät.

– Paitsi että hallitusohjelma on maahanmuuttajavastainen, sisältää se suoraan rakenteellista syrjintää ja eriarvoisuutta lisääviä toimia. Maahanmuuttajien sosiaaliturvan eriyttäminen, työttömyysturvan tason sitominen kielitaitoon, paperittomien terveydenhoito-oikeuden heikentäminen, vastaanottorahan minimoiminen ja esimerkiksi kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen sopimusten määräaikaistaminen ovat kaikki toimia, jotka asettavat Suomeen muuttaneet entistä eriarvoisempaan asemaan, Honkasalo luettelee.

”Ministerinä ei voi toimia henkilö, joka ei kunnioita perustuslakimme keskiössä olevia ihmisarvon loukkaamattomuutta ja yhdenvertaisuutta.”

Hallituksen tulevasta tiedonannosta riippumatta vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tulee esittämään epäluottamusta valtiovarainministeri Riikka Purralle ja elinkeinoministeri Wille Rydmanille.

– Ministerinä ei voi toimia henkilö, joka ei kunnioita perustuslakimme keskiössä olevia ihmisarvon loukkaamattomuutta ja yhdenvertaisuutta. Purran räikeän rasistinen kirjoittelu kuvastaa asenteita, jollaisia valtioneuvoston jäseneltä ei voida hyväksyä. Samoin on Rydmanin osalta. Se, että Rydmanin kohdalla kyse on yksityisviesteistä, ei vaikuta siihen, miten vakavasti ne horjuttavat luottamusta henkilön sopivuuteen ministeriksi. Huomionarvoista on, ettei Rydman ole millään tavoin pahoitellut tai osoittanut katumusta, vaan päinvastoin hyökännyt viestit esiin nostanutta mediaa vastaan, Honkasalo huomauttaa.

Honkasalo on huolissaan rasismin vaikutuksista Suomessa elävien maahanmuuttaja- ja vähemmistötaustaisten ihmisten turvallisuuteen, hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen luottamukseen.

– Jokaisen Suomessa elävän ihmisen on pystyttävä luottamaan suomalaiseen oikeusvaltioon ja siihen, että julkinen valta ja päättäjät kohtaavat hänet yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Yksittäisten ministerien ympärillä pyörineistä kohuista huolimatta Honkasalo perää ennen kaikkea laajempaa keskustelua koko hallituksen ajamasta politiikasta.

– Pahinta on se, että Purran ja Rydmanin kirjoitusten mukaisille ajattelutavoille ja vihanlietsonnalle on rakentunut koko perussuomalaisen puolueen politiikka ja identiteetti, ja samat asenteet näkyvät nykyisen hallituksen ohjelmassa, jonka kokoomus ja RKP ovat mahdollistaneet, Honkasalo sanoo.