Sul­daan Said Ah­med: Jat­ko­toi­mia vel­kaan­tu­nei­den ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­sek­si kii­reh­dit­tä­vä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed vaatii kirjallisessa kysymyksessään, että lisätoimia velkaantuneiden tilanteen helpottamiseksi on edistettävä pikaisesti ensi vaalikaudella.

– Hintojen ja korkojen nousu sekä oikeistopuolueiden esittämät leikkaukset uhkaavat pahentaa ylivelkaantuneiden asemaa entisestään, Said Ahmed sanoo.

Kelan mukaan vuoden 2023 alussa noin 366 000 ihmisellä oli maksuhäiriömerkintä, ja yli 100 000 lasta elää perheissä, joissa vanhemmalla on ainakin yksi maksuhäiriömerkintä. Ylivelkaantuneita on eniten alimmissa tulokymmenyksissä.

Va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­ryh­mä on vuonna 2021 esit­tänyt 15 toi­men­pi­det­tä yli­vel­kaan­tu­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si, joista osa on toteutunut kokonaan tai osittain. Myös taloudenhallinnan toimijat Diakonissalaitos, Kuluttajaliitto, Takuusäätiö ja Solidate ovat tässä kuussa esittäneet kymmenen konkreettisen ehdotuksen listaa ylivelkaantumisen ratkaisemiseksi.

Va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­ryh­mä on vuonna 2021 esit­tänyt 15 toi­men­pi­det­tä yli­vel­kaan­tu­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si.

– Kannatan lämpimästi asiantuntijaorganisaatioiden ehdotuksia. Esimerkiksi ulosoton tärkeimmäksi tehtäväksi on määriteltävä velallisen auttaminen pois ulosotosta. Lisäksi sairastamisen kuluja pitää saada laskuun myös ylivelkaantuneilla: sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuissa on huomioitava asiakkaan maksukyky. Meidän on kehitettävä talous- ja velkaneuvontaa ja perinnässä olisi aina huomioitava asiakkaan tilanne yksilöllisemmin, Said Ahmed listaa.

Tällä hallituskaudella ylivelkaantuneiden asemaa on jo helpotettu useilla toimilla. Näitä ovat esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja lyhentäminen, sosiaalisen luototuksen käyttöönotto hyvinvointialueilla, ulosoton vapaakuukausien lisääminen sekä ulosoton suojaosuuden väliaikainen korotus vuodeksi 2023.

– Nyt on varmistettava, että vasemmistoliiton ja asiantuntijaorganisaatioiden toimenpide-ehdotukset saadaan käytäntöön mahdollisimman nopeasti, Said Ahmed vaatii.


 

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

 

Kirjallinen kysymys
Ylivelkaantuneiden tilanteen helpottamisesta

 

Eduskunnan puhemiehelle

Hintojen ja korkojen nousu, sekä oikeistopuolueiden esittämät leikkaukset uhkaavat pahentaa ylivelkaantuneiden asemaa entisestään. Kelan mukaan köyhyyden ja pitkäaikaisen velkaantumisen yhdistelmä voi olla musertava, ja se on sadoilletuhansille suomalaisille tuttu. Vuoden 2023 alussa noin 366 000 ihmisellä oli maksuhäiriömerkintä, ja yli 100 000 lasta elää perheissä, joissa vanhemmalla on ainakin yksi maksuhäiriömerkintä. Hintojen nousu on aivan viime vuosina sysännyt 62 000 perhettä köyhyysrajan yli. Vaikka velkaa on absoluuttisesti enemmän keski- ja hyvätuloisilla, on velkaongelmia eniten vähävaraisempien keskuudessa. Alimmassa tulokymmenyksessä on huomattava velkapiikki ja ylivelkaantuneita on eniten alimmissa tulokymmenyksissä.

Tällä hallituskaudella ylivelkaantuneiden asemaa on helpotettu useilla toimilla. Näitä ovat esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja lyhentäminen, sosiaalisen luototuksen lisääminen, positiivinen luottotietorekisteri, ulosoton vapaakuukausien lisääminen ja ulosoton suojaosuuden väliaikainen korotus. Lisäksi va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­ryh­mä on vuonna 2021 esit­tänyt 15 toi­men­pi­det­tä yli­vel­kaan­tu­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si, joista osa on toteutunut kokonaan tai osittain.

Nämä toimet eivät kuitenkaan riitä. Taloudenhallinnan toimijat Diakonissalaitos, Kuluttajaliitto, Takuusäätiö ja Solidate ovat maaliskuussa 2023 vaatineet aktiivisia toimia velkaongelmiin. Edellä mainitut toimijat esittävät kymmenen ehdotusta ylivelkaantumisen ratkaisemiseksi:
1) Elämänhallinta- ja taloustaitoja on opetettava lapsille, nuorille ja perheille sekä sovellettava varhaista puuttumista,
2) Kuluttajaluottojen tarjontaa on rajoitettava ja luottojen kysyntää lisäävät riippuvuudet on huomioitava,
3) Positiivisen luottotietorekisterin pitää palvella sekä luotonantajaa että velallista,
4) Maksukatot pitää yhdistää ja tasoa alentaa,
5) Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuissa on huomioitava asiakkaan maksukyky,
6) Sosiaalista luototusta ja talous- ja velkaneuvontaa on kehitettävä asiakaslähtöisesti,
7) Perinnässä on aina huomioitava asiakkaan tilanne,
8) Ulosoton tärkeimmäksi tehtäväksi on määriteltävä velallisen auttaminen pois ulosotosta,
9) Velkajärjestelyjen määrää on lisättävä ja velkasovinto otettava käyttöön ja
10) Rahoituspohjaa on laajennettava ja rahoitusta on suunnattava kehittämiseen velkaongelman ratkaisemiseksi.
Ehdotusten tarkempi sisältö löytyy esimerkiksi Kuluttajaliiton sivuilta.

Asiantuntijajärjestöjen ehdotukset ovat kannatettavia ja niitä tulisi edistää nopeasti velkaantuneiden tilanteen helpottamiseksi. Vaikka puolueiden suosimat keinot velkaongelmien vähentämiseksi vaihtelevatkin jonkin verran, on tavoite näiden ongelmien vähentämiseksi silti laajasti jaettu. Nyt on huolehdittava, että velkaantumisen asiantuntijaorganisaatioiden ehdotukset voidaan toteuttaa mahdollisimman sujuvasti heti seuraavan vaalikauden alussa.  

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko virkakunnalla edellytykset valmistella asiantuntijaorganisaatioiden ehdottamia toimia nopealla aikataululla ja liittyykö ehdotuksiin poliittisessa valmistelussa erityisesti huomioitavia näkökohtia?