Sul­daan Said Ah­med: Op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa ole­vil­le tar­vi­taan oi­keus opin­to­tu­keen

Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed on tehnyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii opintotukioikeuden laajentamista oppisopimuskoulutukseen.

Opintotukioikeus helpottaisi Said Ahmedin mukaan siirtymistä lyhyisiinkin oppisopimusjaksoihin ammatillisen koulutuksen aikana.

– Ammatillista koulutusta on uudistettu viime vuosina ja oppisopimuskoulutuksen aikaiseen tukeen ja ohjaukseen on panostettu tällä hallituskaudella. Mielestäni seuraava askel tulisi olla varmistaa oppisopimusopiskelijoiden oikeus opintotukeen. Se helpottaisi niin useiden opiskelijoiden kuin Kelan paperityötä huomattavasti, Said Ahmed sanoo.

Kirjallisessa kysymyksessään Said Ahmed tuo esiin, että samaan aikaan kun oppisopimuksen aikana ei saa nostaa opintotukea, muusta työstä tienattu raha ei ole este opintotuen saamiselle.

Opiskelijan tulorajaseurantaa voitaisiin aivan hyvin soveltaa myös oppisopimuksen aikaisiin palkkoihin.

Tulorajoja on korotettu reilusti, ja opiskelija voi seurata tienaamiansa kokonaistuloja vuositasolla ja sen perusteella peruuttaa tai palauttaa opintotukia joustavasti.

– Opiskelijan tulorajaseurantaa voitaisiin aivan hyvin soveltaa myös oppisopimuksen aikaisiin palkkoihin.

– Kaikki eivät huomaa katkaista opintotukea oppisopimuksen alkaessa ja näitä väärin maksettuja opintotukia joudutaan takaisinperimään Kelan mukaan huomattavan usein. Byrokratia vähenisi ja opiskelijan toimeentuloon ei pääsisi syntymään katkoksia. Tämä olisi tärkeä uudistus tulevaisuuden opintotuessa, Said Ahmed sanoo.