Sul­daan Said Ah­med: Sek­su­aa­li­ri­kos­lain­sää­dän­nön ko­ko­nai­suu­dis­tus on harp­paus koh­ti vah­vem­paa it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta

Eduskunta käsittelee tämänpäiväisessä istunnossaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta. Lakivaliokunnan jäsenenä uudistuksen käsittelyyn osallistunut Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed iloitsee valmistelutyön lopputuloksesta.

Lainsäädäntöön tehdään mittavia uudistuksia. Merkittävin muutos on, että uusi lainsäädäntö perustuu uhrin suostumuksen puutteeseen, kun nykyisessä laissa raiskauksen määritelmään sisältyy vaatimus väkivallasta tai sen uhasta. Puutteellisen määritelmän vuoksi on ollut mahdollista, että seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan uhrit ovat jääneet ilman tukea ja tekijät ilman tuomiota.

Nyt otetaan askelia kohti Suomea, jossa vain kyllä tarkoittaa kyllä ja jossa väkivallan sekä häirinnän uhreja uskotaan

– Olen erittäin tyytyväinen lakikokonaisuuteen. Sen avulla otetaan askelia kohti Suomea, jossa vain kyllä tarkoittaa kyllä ja jossa väkivallan sekä häirinnän uhreja uskotaan. Uusi laki kunnioittaa entistä enemmän kaikkien itsemääräämisoikeutta sekä turvaa heikommassa asemassa olevia, edustaja Said Ahmed toteaa.

Suostumusperustaisuuden lisäksi lainsäädäntöä uudistetaan muun muassa säätämällä kovempia rangaistuksia lapsiin kohdistetuista seksuaalirikoksista sekä selkeyttämällä ja laajentamalla esimerkiksi seksuaalisen häirinnän ja törkeiden rikosten määritelmiä. Lisäksi uudessa lainsäädännössä tehdään seksuaalisen kuvan luvattomasta levittämisestä rangaistavaa.

Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus käynnistyi Suostumus2018-kansalaisaloitteen kerättyä yli 50 000 allekirjoitusta ja siirryttyä eduskunnan käsittelyyn. Uudistuksen valmistelutyössä onkin osallistettu myös kansalaisaloitteen aktiiveja sekä kuultu useita kymmeniä asiantuntijoita.

– Kansalaisaktivistien ja hallituksen yhteistyön tuloksena Suomeen saadaan pian uusi, entistä huomattavasti parempi seksuaaliväkivaltaa ja häirintää koskeva kokonaislainsäädäntö. Tulevaisuudessa voimme tukea väkivallan ja häirinnän uhreja nykyistä paremmin, lain turvaamin toimintamallein. Suomi liittyy uudistuksella edelläkävijöiden joukkoon ja toimii sen myötä myös esimerkkinä muille valtioille, Said Ahmed summaa.