Suo­men pi­tää ot­taa opik­si Af­ga­nis­ta­nin-ope­raa­tios­ta

Eduskunta käsitteli tänään valtioneuvoston puolustusselonteon, jonka tarkoitus on varmistaa, että Suomen puolustuskyky vastaa toimintaympäristön vaatimuksiin. Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi painotti, että Suomen pitää ottaa opiksi Afganistanin-operaatiosta ja laatia asiasta perusteellinen selvitys.

– Demokratia on vaikea vientituote, eikä sen juurruttaminen onnistu väkivalloin. Suomen paras anti on siviilikriisinhallinnassa, kehitysyhteistyössä ja koulutusyhteistyössä, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ryhmäpuheen pitänyt Markus Mustajärvi sanoo.

Afganistaniin lähtemistä olisi Mustajärven mukaan pitänyt aikoinaan miettiä kriittisemmin, ja kriittisyyttä tarvitaan vastaavissa tilanteissa myös jatkossa.

Lisäksi Mustajärvi nosti käsittelyssä esiin huolen maanpuolustuksen siviili- ja sotilashenkilöstön jaksamisesta.

–  Jo nyt puolustusvoimien siviili- ja sotilashenkilöstö kamppailee jaksamisongelmien kanssa. Ylimitoitetuilla ja väärin kohdennetuilla hankinnoilla voidaan vaarantaa maanpuolustuksen muu perusta, Mustajärvi sanoo.

Esimerkiksi HX-hankkeen myötä puolustusministeriön pääluokan menot nousivat yhdessä vuodessa 56 prosenttia ilman, että henkilöstöongelmia olisi ratkaistu.

Mustajärvi huomauttaa, että myös selonteossa todetaan, että “nykyisin käytössä olevat resurssit asettavat haasteita toiminnan ja valmiuden ylläpitämiselle nykytasolla sekä rajoittavat puolustusvoimien varautumista pitkäkestoiseen kriisiin ja sodankäyntiin”.

Mustajärven mukaan hyvin hoidettu ulko- ja turvallisuuspolitiikka luo perustan sille, ettei Suomi joudu sotaan. Sotilaallinen liittoutumattomuus tukee tätä.

– Kaiken varalta meillä tulee kuitenkin olla oma, uskottava puolustus. Tällä hetkellä se perustuu asevelvollisuuteen ja vahvaan, koulutettuun reserviin sekä korkeaan maanpuolustustahtoon.