Suo­mus­sal­men Na­tu­ra-alu­een hak­kuut pi­tää kes­keyt­tää

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Mai Kivelä jätti tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien parhaillaan käynnissä olevia Pirttivaaran Karttimonjoen alueen hakkuita Suomussalmella. Kivelän mukaan alueen hakkuut tulee keskeyttää.

– Alueet ovat Natura-alueita, ja niiltä on jo nyt löydetty huomattavia uhanalaisten lajien esiintymiä. On epäselvää, onko myöskään luonnonsuojelulain vaatimaa Natura-kartoitusta tehty asianmukaisesti luonnonmetsäalueilla, joille hakkuut on suunniteltu, Kivelä toteaa.

Hakkuut aiotaan toteuttaa niin, että ekologiset käytävät alueen luonnonsuojelualueiden, Martinselkonen-Karttimonjoen, Öllörinsärkän ja Iso-Vaskenvaaran välillä tuhoutuisivat. Nämä luonnonsuojelualueet ovat osa suomalais-venäläistä Kalevalapuistoa.

Pirttivaaran Karttimonjoen alueen hakkuita nimitetään metsätutkimukseksi, sillä Pirttivaarassa kokeillaan jatkuvan kasvatuksen metsänhoitomenetelmää.

Kivelä kysyy kirjallisessa kysymyksessään, miten hallitus aikoo varmistaa, että valtion viranomainen noudattaa luonnonsuojelulakia myös Natura-kartoituksen osalta asianmukaisesti.

– Miten hallitus varmistaa, että jatkuvan kasvatuksen hakkuiden tutkimus toteutetaan puuntuotantoa varten hoidetuissa talousmetsissä eikä luonnonmetsissä ja että uhanalaisia lajeja ei valtion omistamien metsien käsittelyn seurauksena ajeta entistä vaarantuneimmiksi?