Te­ki­jä­noi­keus­lain uu­dis­tuk­ses­sa otet­ta­va ai­ka­li­sä

Suomessa on käynnissä EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toimeenpano. Tämä tarkoittaa merkittävää muutosta suomalaiseen tekijänoikeuslakiin. Pandemian vuoksi koville joutunutta taide- ja kulttuurialaa ravistelee nyt hallituksen esitysluonnos tekijänoikeuslain muuttamisesta. Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella, joka loppui muutama viikko sitten. Lausuntoja annettiin paljon, eli 223 kappaletta.

– Asiantuntijoiden palaute hallituksen esityksen luonnokseen on ollut suurelta osin hyvin kriittistä. Tämä herättää suurta huolta siitä, että Suomessa direktiivin toimeenpano on menossa väärään suuntaan. Lausuntojen palaute on nyt huolellisesti käytävä läpi ja niiden viesti on otettava tosissaan, kun hallituksen esitystä muokataan eteenpäin, Veronika Honkasalo sanoo.

Toivon siis, että asiassa otetaan nyt aikalisä ja valmistellaan lakiesitys, joka kunnioittaa direktiivin henkeä ja parantaa aidosti tekijöiden asemaa.

Tekijänoikeusdirektiivin päämääränä on, että tekijöillä ja esittävillä taiteilijoilla on oikeus saada asianmukainen korvaus teostensa ja esitystensä käytöstä sekä vahvistaa tekijöiden asemaa ylikansallisia digitaalisia alustoja vastaan. Tekijänoikeuslain muuttaminen koskee hyvin laajaa joukkoa. Taide- ja kulttuurialan toimijoiden lisäksi vaikutus on suuri esimerkiksi tutkijoiden ja opettajien tekijänoikeuksiin.

– Useassa lausunnossa annettaan viesti siitä, että lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa ei noudateta direktiivin henkeä ja luonnos on jopa direktiivin tavoitteiden vastainen, sillä siinä on monia ongelmallisia kohtia tekijöiden oikeuksien kannalta, Honkasalo sanoo.

Monet luovia aloja edustavat järjestöt vaativat Suomen tekijänoikeuslakiesitykseen myös kollektiivista sopimista, joka olisi tehokas keino saavuttaa direktiivin tavoitteet ja varmistaa tekijöille asianmukainen korvaus tehdystä työstä. Hallituksen esityksen luonnosta moititaan myös lakiteknisesti vaikeaselkoiseksi. Tämäkin on direktiivin vastaista, sillä sen tavoitteena on selkeyttää tekijänoikeutta digitaalisena aikana.

– Suomen esitysluonnos myös poikkeaa suurimmasta osasta EU-maita, joissa omaa lainsäädäntöä on lähdetty valmistelemaan tekijänoikeusdirektiivin sanamuodon ja hengen mukaisesti. En ymmärrä, miksi Suomen esitysluonnoksessa on lähdetty aivan toisenlaisille linjoille, eikä tueta päämäärää yhdenmukaistaa lainsäädäntöä sisämarkkinoilla, Honkasalo sanoo.

Useissa lausunnoissa kritisoidaan myös esitysluonnoksen perusoikeuksien punninnan vajaavaisuutta. Kun sisällön lataajien sananvapauden ja luovan työn tekijöiden omaisuudensuojan välille löydettiin hyvä tasapaino EU-tasolla vuonna 2019, Suomen esitysluonnoksessa luovan työn tekijöiden oikeudet on huomioitu puutteellisesti.

– Tämä kertoo perustavanlaatuisesta ongelmasta koko hallituksen esityksen luonnoksessa. Näin merkittäviä muutoksia hallituksen esitykseen on vaikea saada enää eduskuntakäsittelyssä. Toivon siis, että asiassa otetaan nyt aikalisä ja valmistellaan lakiesitys, joka kunnioittaa direktiivin henkeä ja parantaa aidosti tekijöiden asemaa, Honkasalo toteaa.