Va­sem­mis­ton työ­ryh­mät 2022-2025

Digityöryhmä

Valmistelee esityksen digitaalisia palveluja käsitteleväksi ohjelmaksi. Tuottaa ja levittää esimerkiksi viestimällä ja tilaisuuksia järjestämällä puolueen jäsenten ja kannattajien keskuudessa ymmärrystä tietoyhteiskunnan tilanteesta ja politiikasta, jolla sitä voitaisiin parhaiten ohjailla ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaamiseksi ja edistämiseksi. Seuraa politiikkalohkonsa tapahtumia. Osallistuu vaaliohjelmien valmisteluun. Tuottaa tausta-aineistoa paikallisen ja valtakunnallisen päätöksenteon käyttöön sekä vaaleissa käytettäväksi.
Puoluehallituksen vastuuhenkilö: Minttu Sillanpää
Vastuukansanedustaja: Minja Koskela

PUHEENJOHTAJA:

Leena Romppainen

JÄSENET:

Rita Alarinta
Juulia Heikkinen
Erno Hernberg
Tomi Kokkonen
Eetu Komsi
Elina Kuusisto
Pertti Laine
Lauri Levanto
Jukka Oksa
Nelli Piikkilä
Jussi Silvonen
Tiina Silvonen

Ilmasto- ja ympäristöpoliittinen työryhmä

Seuraa politiikkalohkonsa tapahtumia. Osallistuu vaaliohjelmien valmisteluun. Tuottaa tausta-aineistoa paikallisen ja valtakunnallisen päätöksenteon käyttöön sekä vaaleissa käytettäväksi. Valmistelee puoluehallitukselle esityksiä ajankohtaisiksi kannanotoiksi. Työryhmän toimeksiantoon kuuluu myös huomioida maa- ja metsätalous.
Puoluehallituksen vastuuhenkilö: Henrik Nyholm
Vastuukansanedustaja: Mai Kivelä

PUHEENJOHTAJA:

Marleena Halonen

JÄSENET:

Ville Hallikainen
Mika Korpela
Siiri Mäkelä
Sirpa Pelttari
Mari Räsänen
Ville Sahlberg
Sonja Virta

Koulutuspoliittinen työryhmä

Seuraa politiikkalohkonsa tapahtumia. Osallistuu vaaliohjelmien valmisteluun. Tuottaa tausta-aineistoa paikallisen ja valtakunnallisen päätöksenteon käyttöön sekä vaaleissa käytettäväksi. Valmistelee puoluehallitukselle esityksiä ajankohtaisiksi kannanotoiksi.
Puoluehallituksen vastuuhenkilö: Mari Ikonen
Vastuukansanedustaja: Timo Furuholm

PUHEENJOHTAJA:

Mervi Uusitalo-Heikkinen

JÄSENET:

Jarmo Airaksinen
Susanna Auvinen
Pilvi Lehtimäki
Matti Rutonen
Jenni Suutari
Tiina Tuohimaa
Pekka Virpi

Kulttuuripoliittinen työryhmä

Tarkistaa tarpeen päivittää kulttuuripoliittinen ohjelma. Seuraa politiikkalohkonsa tapahtumia. Osallistuu vaaliohjelmien valmisteluun. Tuottaa tausta-aineistoa paikallisen ja valtakunnallisen päätöksenteon käyttöön sekä vaaleissa käytettäväksi, kuten taustapaperin kulttuuripolitiikasta hyvinvointialueiden valtuustoryhmille. Valmistelee puoluehallitukselle esityksiä ajankohtaisiksi kannanotoiksi.
Puoluehallituksen vastuuhenkilö: Elisa Lientola
Vastuukansanedustaja: Minja Koskela

PUHEENJOHTAJA:

Eero Hämeenniemi

JÄSENET:

Heidi Backström
Aino Halonen
Janna Lund
Juha-Matti Mustonen
Sanna Nylander
Sini Perentz
Minna Saastamoinen
Henriikka Välimäki

Maa- ja metsätalouspoliittinen työryhmä

Valmistelee esityksen maa- ja metsätalouspoliittisen ohjelmaksi, jossa hahmotellaan laajasti vasemmiston visio Suomen maaseutuelinkeinojen ja perustuotannon tulevaisuudesta reilun ekologisen siirtymän kontekstissa. Tunnistaa ja ratkaisee toimialan uusia arvoketjuja sekä toimeentuloon, huoltovarmuuteen ja aluepolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Seuraa politiikkalohkonsa tapahtumia. Tuottaa tietoa ja muodostaa eduskuntavaaliohjelmaa 2023 varten kolmesta viiteen nostoa tai kärkeä.
Puoluehallituksen vastuuhenkilöt: Hilkka Haaga ja Jouni Jussinniemi
Vastuukansanedustaja: Mai Kivelä

PUHEENJOHTAJA:

Akseli Ekola

JÄSENET:

Manu Friman
Pertti Granqvist
Sami Säynevirta
Teija Virtamo-Tiiska

Mielenterveyspoliittinen työryhmä

Hahmottelee keinoja psykiatrisen hoidon saavutettavuuden ja kynnyksettömyyden parantamiseksi. Seuraa politiikkalohkonsa tapahtumia. Osallistuu vaaliohjelmien valmisteluun. Tuottaa tausta-aineistoa paikallisen ja valtakunnallisen päätöksenteon käyttöön sekä vaaleissa käytettäväksi. Valmistelee puoluehallitukselle esityksiä ajankohtaisiksi kannanotoiksi.
Puoluehallituksen vastuuhenkilö & vastuukansanedustaja: Veronika Honkasalo

PUHEENJOHTAJA:

Petri Pekkola

JÄSENET:

Eeva Helén
Sanna Kuosma
Ilkka Malinen
Jonna Rajala

Miespoliittista ohjelmaa valmisteleva työryhmä

Valmistelee miespoliittisen ohjelman puoluehallituksen käsiteltäväksi.

Puoluehallituksen vastuuhenkilö: Harri Moisio
Vastuukansanedustaja: Jussi Saramo

PUHEENJOHTAJA:

Olli Kohonen

JÄSENET:

Jari Heiskanen
Riikka Korpinurmi
Daniel Krautsuk
Aapo Niemi
Mikko Nieminen
Ari Parviainen
Manki Perukangas
Pekka Rantala
Jarkko Rauhamäki
Antti Saarelainen
Seppo Suhonen
Rami Virtanen

Senioripoliittinen työryhmä

Seuraa politiikkalohkonsa tapahtumia. Osallistuu vaaliohjelmien valmisteluun. Tuottaa tausta-aineistoa paikallisen ja valtakunnallisen päätöksenteon käyttöön sekä vaaleissa käytettäväksi. Valmistelee puoluehallitukselle esityksiä ajankohtaisiksi kannanotoiksi. Työryhmä hyödyntää työssään Eläkeläiset ry:n asiantuntemusta.
Puoluehallituksen vastuuhenkilö: Antero Eerola
Vastuukansanedustaja: Laura Meriluoto

PUHEENJOHTAJA:

Ilpo Haaja

JÄSENET:

Mirja Arajärvi
Yrjö Kuivasniemi
Mikko Nenonen
Veikko Ollila

Sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä

Seuraa politiikkalohkonsa tapahtumia. Osallistuu vaaliohjelmien valmisteluun. Tuottaa tausta-aineistoa paikallisen ja valtakunnallisen päätöksenteon käyttöön sekä vaaleissa käytettäväksi. Valmistelee puoluehallitukselle esityksiä ajankohtaisiksi kannanotoiksi.
Puoluehallituksen vastuuhenkilö: Harri Moisio
Vastuukansanedustaja: Li Andersson

PUHEENJOHTAJA:

Heini Liimatainen

JÄSENET:

Erica Alaluusua
Anna Jukantupa
Paula Kontio
Heikki Korppi
Päivi Koskela
Katja Lahti
Kati Peltola
Maarit Räsänen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Seuraa politiikkalohkonsa tapahtumia. Osallistuu puolueen ohjelmien valmisteluun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Arvioi puolueen ohjelmien sukupuolivaikutuksia sekä yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Puoluehallituksen vastuuhenkilö: Ville-Pekka Timonen
Vastuukansanedustaja: Aino-Kaisa Pekonen

PUHEENJOHTAJA:

Elina Vainikainen

JÄSENET:

Eija Ahola
Jenny Kasongo
Juha Laaksonen
Marika Saarinen
Sari Savikko
Marika Väisänen

Asiantuntijajäsen:
Milla Pyykkönen, Vasemmistoliiton tasa-arvopoliittinen asiantuntija

Ulko-, turvallisuus- ja rauhanpoliittinen työryhmä

Valmistelee esityksen asiakirjan, jossa kootaan nykyinen toimintaympäristö ja hahmotellaan puolueen ulko- ja turvallisuuspolitiikan painopisteitä sekä laajemmin rauhanpolitiikan edistämisen tapoja. Seuraa politiikkalohkonsa tapahtumia. Osallistuu vaaliohjelmien valmisteluun. Valmistelee puoluehallitukselle esityksiä ajankohtaisiksi kannanotoiksi.
Puoluehallituksen vastuuhenkilöt: Mia Haglund ja Veronika Honkasalo
Vastuukansanedustaja: Veronika Honkasalo

PUHEENJOHTAJA:

Jouni Sirén

JÄSENET:

Antero Eerola
Aku Houttu
Eetu Kukila
Juhani Lehto
Ari Parviainen
Juho Pylvänäinen
Olli Eemil Salo
Antti Soini
Aaro Tarvainen

Vammaispoliittinen työryhmä

Seuraa politiikkalohkonsa tapahtumia. Osallistuu vaaliohjelmien valmisteluun. Valmistelee puoluehallitukselle esityksiä ajankohtaisiksi kannanotoiksi.
Puoluehallituksen vastuuhenkilö: Minna Minkkinen
Vastuukansanedustaja: Merja Kyllönen

PUHEENJOHTAJA:

Elina Nykyri

JÄSENET:

Katri Alajärvi
Esa Annala
Eeva Anttila
Kaj Fredriksson
Nina Hansen
Mikko Hietala
Hannele Ilomäki
Tuomas Kuusniemi
Raili Louhimaa
Lauri Nissinen
Laura Tuominen

Yrittäjyystyöryhmä

Valmistelee esityksen pienyrittäjäohjelman päivitykseksi. Seuraa politiikkalohkonsa tapahtumia. Osallistuu vaaliohjelmien valmisteluun. Tuottaa tausta-aineistoa paikallisen ja valtakunnallisen päätöksenteon käyttöön sekä vaaleissa käytettäväksi. Valmistelee puoluehallitukselle esityksiä ajankohtaisiksi kannanotoiksi. Tukee puolueen sisällä toimivien yrittäjyysverkostojen toimintaa.
Puoluehallituksen vastuuhenkilö: Galia Suárez Katainen
Vastuukansanedustaja: Hanna Sarkkinen

PUHEENJOHTAJA:

Ralf Björklund

JÄSENET:

Moussa Ahmad
Anu Klemola-Laaksonen
Lotta Laaksonen
Juha-Matti Mustonen
Jukka Peltokoski