Työt­tö­myy­den rat­kai­sus­sa on ky­se hy­vin­voin­nis­ta

Työttömille maksuton pääsy liikuntapalveluihin ja joukkoliikenteeseen, stoppi kuntouttuvan työtoiminnan väärinkäytölle ja jokaiselle nuorelle kesätyöpaikka, vaadimme 12 toimenpiteen listassa, joilla kunnat voivat parantaa työttömien asemaa.  

Työttömyys koskettaa lähes jokaista suomalaista jossain vaiheessa elämää. Vaikeimmassa asemassa ovat pitkäaikaistyöttömät eli työnhakijat, jotka ovat olleet ilman työtä yli vuoden. Työttömyys ja työllistymisen esteet ovat ratkaistavissa olevia ongelmia, joihin apu löytyy monesti sosiaalisia olosuhteita parantamalla. 

– Pitkittynyt työttömyys aiheuttaa sellaista kärsimystä, joka voidaan rakenteellisilla muutoksilla välttää. Kunnat ovat työllisyyden edistäjänä ja hyvinä työnantajina tässä merkittävässä asemassa, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson

Pitkittyessään työttömyys vaikuttaa kielteisesti niin toimeentuloon, hyvinvointiin kuin uudelleentyöllistymismahdollisuuksiin. Koska pelkkä työpaikkojen puute ei aiheuta työttömyyttä, tulee kuntalaisen edellytykset arjessa selviytymiseen olla kunnossa. Työnhakija saattaa tarvita tukea muun muassa asunnottomuuteen tai terveyteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen jotta työllistyminen olisi mahdollista. Vasemmistoliiton mukaan on tärkeää selvittää myös muut työllistymisen esteet ja muun muassa henkilön hoivavastuu. Työttömyyttä tehokkaasti vähentämällä kunnat voivat lisätä verotulojaan ja vähentää niitä menoja, jotka aiheutuvat työmarkkinatuen maksuosuuksista. 

– Työpaikkoja ei saada lisää ihmisten sosiaaliturvaa leikkaamalla, vaan panostamalla niin julkisiin investointeihin, osaamiseen kuin yritysten toimintaedellytyksiin, korostaa Andersson.

Ehdotamme myös työn käsitteen laajentamista ja osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen mahdollisuuksien tunnistamista. Samalla tulisi lisätä yritysten tietoutta osatyökykyisten palkkaamisen tuista.  

– Katsomalla asioita uudella tavalla ja luomalla uusia työpaikkoja voidaan vahvistaa hyvinvointia ja työllisyyttä sekä lisätä työmahdollisuuksia erityisesti ihmisille, keillä on osaamista, mutta ei välttämättä työmarkkinakysyntää vastaavaa koulutusta, Andersson sanoo.  

Kunnat voisivat esimerkiksi palkata sosiaali- ja terveyspalveluihin taiteilijoita tuomaan hyvinvointia,  kauppa-avustajia ikäihmisten arjen sujumisen tukemiseen ja kouluissa voisi toimia välituntiavustajia.