Va­lio­kun­nan DCA-rat­kai­su tur­vaa Suo­men pää­tös­val­lan

Eduskunnan ulkoasianvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietintönsä koskien Suomen ja Yhdysvaltojen välistä puolustusyhteistyösopimusta eli niin sanottua DCA- sopimusta. Kansanedustaja ja ulkoasianvaliokunnan jäsen Jussi Saramo on tyytyväinen, että valiokunnassa saatiin muotoiltua kompromissi, joka säilyttää päätösvallan jatkossakin eduskunnalla.

Vasemmistoliiton lähtökohtana oli Suomen turvallisuus ja päätösvallan säilyminen kansan valitsemilla edustajilla.

– Sopimus merkitsee suvereniteettimme kannalta merkittävää ulko- ja turvallisuuspoliittista muutosta. Koska itse sopimustekstiä ei voi enää muuttaa, on olennaista se, miten sopimusta Suomessa toteutetaan ja tässä keskeisessä roolissa on tänään valmistunut valiokunnan mietintö, Saramo painottaa.

– Olen tyytyväinen, että päätösvaltaa ei luovutettu eduskunnalta hallitukselle Yhdysvaltain yksinomaiseen käyttöön annettavissa alueissa ja rakennuksissa. Sopimus sisältää monia ongelmia, mutta neuvotteluissa mietintö saatiin muotoon, jonka hyväksymistä voin suositella eduskuntaryhmällemme. Täysistuntokäsittelyssä ryhmästämme tulee vielä erillisiä lausumia ja edustajilla on myös vapaat kädet vastustaa sopimusta.

Suomi avaa 15 sotilaskohdettaan yhdysvaltalaisten joukkojen mahdolliseen käyttöön aseiden varastointiin, harjoitteluun ja kaluston huoltamiseen. Tarkemmat ratkaisut siitä, mitkä alueet ovat vain Suomen, mitkä yhteisessä ja mitkä Yhdysvaltain yksinomaisessa käytössä, tehdään myöhemmin.

– Pysyviä joukkoja ei Suomeen ole nyt tulossa ja vaikka DCA ei suoraan liity Naton jäsenyyteen, on meille ollut tärkeää kokonaisuus, jossa turvallisuutta lisätään tavanomaisten aseiden varastoilla, harjoittelulla ja puitteiden rakentamisella, eikä Naton ”eteen työnnetyillä tukikohdilla” tai DCA:n mahdollistamilla laajoilla sotilasalueilla. Ne lisäisivät jännitteitä, mutta eivät turvaa, Saramo sanoo.

Sotilaiden oikeudellinen vastuu on myös tärkeä kysymys, sillä sopimuksessa Suomi luovuttaa pois omaa tuomiovaltaansa.

– Vasemmistoliiton mielestä yksikään rikoksen uhriksi joutunut suomalainen ei saa joutua hakemaan oikeutta Yhdysvalloista. Suomen viranomaisten on hyödynnettävä aktiivisesti peruuttamisoikeutta ja muita käytettävissään olevia keinoja sekä rikoksen uhrien että rikoksesta epäiltyjen oikeuksien turvaamiseksi ja tuomiovallan käyttämiseksi suomalaisessa tuomioistuimessa, Saramo jatkaa.

Tärkeää oli myös varmistaa, että kaikille on yksiselitteisen selvää, ettei Suomen lainsäädäntö mahdollista ydinräjähteiden tuontia Suomen maaperälle. Lakia ei jatkossakaan ole syytä muuttaa.

– Ydinaseet olisi pitänyt kieltää Suomen DCA-sopimuksessa erikseen, kuten Norja ja Tanska ovat omassa sopimuksessaan tehneet. Mutta on hyvä, että kielto todetaan jälleen kerran valiokunnan mietinnössä, Saramo sanoo.