Va­sem­mis­to­lii­tol­ta oh­jel­ma nuo­ri­so­ri­kol­li­suu­den tor­jun­taan ja en­nal­taeh­käi­syyn

Vasemmistoliiton uusi ohjelma sisältää monenlaisia keinoja nuorisorikollisuuteen puuttumiseksi ja sen ennalta ehkäisemiseksi.

Vasemmistoliitto julkisti maanantaina ohjelmansa Hyvinvoinnilla rikollisuutta vastaan vasemmistoliiton ratkaisut nuorisorikollisuuteen puuttumiseksi ja sen ehkäisemiseksi. Ohjelmassa pohditaan nuorisorikollisuuden syitä ja esitetään 16 kohdan toimet, joilla nuorten rikollisuutta saadaan kuriin ja myös ehkäistyä jo ennalta. 

Ohjelman mukaan nuorisorikollisuudesta puhutaan usein hyvin kapeasti ja kovia rangaistuksia painottaen, kun todellisuudessa kysymys on paljon monisyisestä yhteiskunnallisesta ilmiöstä, jota on vaikuttavampaa kohdata monipuolisen keinopaletin avulla.

Pahinta sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta on, jos rikoksilla oireilevista nuorista tulee rikoksia tekeviä aikuisia.

Ohjelman toimenpide-ehdotukset sisältävät mm. nuorten tutkintaryhmien valtakunnallistamisen, lisää katusovittelua, nuorten rikoksentekijöiden oikeuden ankkuritoimintaan, poliisin exit-toiminnan vahvistamisen, lastensuojelun valmiuksien parantamisen, rangaistusjärjestelmän vaikuttavuuden arvioimisen sekä terä- ja ampuma-aselainsäädännön muutostarpeiden arvioinnin.

Ohjelmapaperissa on haluttu löytää kestäviä, sosiaalipoliittisesti painottuneita ratkaisuja lasten ja nuorten rikollisuuteen. Pahinta sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta on, jos rikoksilla oireilevista nuorista tulee rikoksia tekeviä aikuisia. Tämä on kehitys, jota meidän tulee ennaltaehkäistä. Nuorten kohdalla suuntaan on mahdollista vaikuttaa helpommin kuin aikuisten: siksi tärkeää tuntea ilmiön taustat ja valita keinot, jotka oikeasti
toimivat.

Mikään tutkimus ei tue ajatusta, että rangaistusten koventaminen tai rikosvastuuikärajan alentaminen toimisi. Tarvitsemme parempaa varhaista puuttumista ja riittävästi resursoituja erilaisia tukipalveluita.
Lasten ja nuorten rikollinen käyttäytyminen on merkki yhteiskunnan sekä palvelu- ja tukijärjestelmän epäonnistumisesta.

Rikollinen käyttäytyminen on aina oire jostakin. Rikoksiin syyllistyneet lapset ja nuoret ovat aina
ensisijaisesti tuen tarpeessa, ja me aikuiset olemme vastuussa siitä, että apu ja tuki kohdentuu oikein sekä riittävän ajoissa. Olemme myös vastuussa siitä, että rikoksia ei koskaan syntyisi ja nuoret saavat elää turvallista arkea. Tarvitsemme nuorten arkeen enemmän turvallisia aikuisia, jotka kuuntelevat nuoria, ja joita nuoret kuuntelevat ja arvostavat.

Tutustu ohjelmaan