Va­sem­mis­to­lii­tol­ta tuh­ti toi­men­pi­de­pa­ket­ti säh­kön hin­nal­la kei­not­te­lun lo­pet­ta­mi­sek­si

Vasemmistoliitto julkisti tänään toimenpide-ehdotuksensa sähkön hintojen kohtuullistamiseksi ja sähkön käyttäjien aseman parantamiseksi.

Vasemmistoliitto katsoo, että jokaisella pitää olla mahdollisuus saada elämisen perusedellytykset kattava määrä sähköä kohtuuhintaan, myös poikkeuksellisissa oloissa.

– Sähkömarkkinoita, sähköyhtiöitä ja verkkoyhtiöitä on säänneltävä nykyistä paremmin ja tehokkaammin, jotta sekä ihmisten sähkölaskut että yhtiöiden ylisuuret voitot saadaan kohtuullistettua, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoo.

”Jokaisella on oltava oikeus välttämättömään määrää kohtuuhintaista sähköä.”

Viime talven markkinahäiriön takia monessa sähkölämmitteisessä talossa paleltiin sisällä keskellä paukkupakkasia, kun sähkön hintapiikin takia lämmitys piti kääntää pois päältä.

– Jokaisella on oltava oikeus välttämättömään määrää kohtuuhintaista sähköä. Ei ole mitään järkeä jättää ihmisiä kylmään vain koska markkinat ovat sekaisin. Meidän mallissamme hinnalle asetettaisiin Norjan mallin tyyppinen hintakatto, joka suojaisi sähkölämmittäjiäkin poikkeustilanteessa, Saramo sanoi.

Vasemmistoliiton mallissa välttämättömyyskäytön ylimenevältä sähkön käytöltä maksettaisiin markkinahintaa, mikä kannustaisi edelleen sähkön säästöön ja energiatehokkuuteen.

”On täysin kohtuutonta, ettei ylihintaisista ja ylipitkistä sähkösopimuksista pääse edelleenkään eroon.”

Toinen vaatimus vasemmistoliiton listalla on mahdollisuus irtautua kohtuuttomista sähkösopimuksista.

– On täysin kohtuutonta, ettei ylihintaisista ja ylipitkistä sähkösopimuksista pääse edelleenkään eroon, vaikka olosuhteet ovat muuttuneet. Tilanne on hyvin ongelmallinen kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta, Saramo sanoo.

Lisäksi vasemmistoliitto tavoittelee muun muassa kannustimia energiatehokkuuteen, ylivoittoveroa sähköyhtiöiden muhkeisiin voittoihin sekä tiukempaa liekaa sähkön siirtohinnoille.

Vasemmistoliiton toimenpidepaketti sähkönhintojen kohtuullistamiseksi ja sähkönkäyttäjien aseman parantamiseksi sisältää seuraavat aloitteet:

  1. Asetetaan hintakatto kotitalouksien sähkön kohtuukäytölle
  2. Mahdollistetaan irtautuminen kohtuuttomista sähkösopimuksista
  3. Turvataan kuluttajille aito mahdollisuus neuvotella sopimusehdoista ja maksuajoista
  4. Kannustetaan suomalaisia säästämään energiaa ja rahaa
  5. Kirjataan energiaköyhyys lakiin
  6. Otetaan käyttöön yritysten ylivoitto- ja luonnonvaravero
  7. Kohtuullistetaan sähkön siirtohintoja

Lisäksi paperissa esitetään myös muita pienempiä uudistuksia. Tutustu ehdotuksiimme täällä: