Va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­ryh­mä esit­tää mil­jo­nää­ri­ve­roa ta­saa­maan kas­va­via va­ral­li­suuse­ro­ja

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jättää tänään eduskunnassa toimenpidealoitteen miljonääriveron käyttöönotosta. Ryhmän ehdottama miljonäärivero on varallisuusvero, joka koskisi yli miljoonan euron omaisuuksia.

– Varallisuuserot Suomessa jatkavat kasvamistaan ja vauraus keskittyy yhä selkeämmin kaikkein varakkaimman väestön käsiin. Samalla meillä on edessämme suuria rakennemuutoksia vaativia ongelmia, kuten ilmastokriisi ja sotatila Euroopassa. Veropohjaa on nyt syytä laajentaa, ja miljonääreihin kohdistuva vero olisi mielestämme oikeudenmukainen tapa, vasemmistoliiton kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Lohikoski sanoo.

Vasemmistoliiton esittämä uusi varallisuusvero kohdistuisi miljoonaomaisuuteen, johon ei lasketa mukaan omaa asuntoa. Eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan tällainen miljonäärivero tuottaisi 0,5:n veroprosentilla yli 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Tällä hetkellä osa suurituloisimmista maksaa suhteessa vähemmän veroa tuloistaan kuin vähemmän tienaavat, ja kerrytetty varallisuus on erittäin kevyesti verotettua

– Suomen verojärjestelmä kaipaa remonttia. Vasemmistoliiton mielestä oikeudenmukainen verojärjestelmä on sellainen, joka turvaa hyvinvointivaltion rahoituksen ja tasaa tulo- ja varallisuuseroja, Lohikoski sanoo.

– Tällä hetkellä osa suurituloisimmista maksaa suhteessa vähemmän veroa tuloistaan kuin vähemmän tienaavat, ja kerrytetty varallisuus on erittäin kevyesti verotettua. Miljoonaomaisuuksiin kohdistuva pieni vero korjaisi hieman tätä vinoumaa, ja toisi samalla merkittävää lisärahoitusta suomalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Suomessa vaurain kymmenys väestöstä omistaa jo liki puolet (49,6 %) Suomen kotitalouksien nettovarallisuudesta. Vuonna 2016 osuus oli 46,8 prosenttia ja 2009 alle 44 prosenttia. Vähävaraisempi puolisko kotitalouksista omistaa vain 5,4 prosenttia kotitalouksien nettovarallisuudesta. Neljäsosalla kotitalouksista ei ole nettovarallisuutta juuri lainkaan.

Varallisuuserojen kasvu Suomessa on osa kansainvälistä trendiä. Taloudellinen eriarvoistuminen on merkittävä globaali ongelma. Kansalaisjärjestö Oxfamin mukaan maailman kahdeksan rikkainta ihmistä omistaa yhtä paljon kuin varattomin puolikas koko maapallon väestöstä, eli 3,7 miljardia ihmistä.

Tällä hetkellä varallisuusvero on käytössä esimerkiksi Norjassa, Espanjassa ja Sveitsissä. Myös Yhdysvalloissa keskustellaan tällä hetkellä erilaisista varallisuusveromalleista.

– Nyt on oikea aika puuttua varallisuuserojen kasvuun. On selvä, että pieni miljonäärivero ei ratkaisisi kokonaan varallisuuden jatkuvaa kasautumista, mutta se olisi selkeä askel oikeudenmukaisempaan suuntaan. Lisäksi verolla olisi huomion arvoinen vaikutus julkiseen talouteen, Pia Lohikoski sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän toimenpidealoite miljonääriverosta (pdf)

Eduskunnan tietopalvelun laskelmat miljonääriveron vaikutuksista (pdf)