Va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­ryh­mä: Suo­men edis­tet­tä­vä tu­li­tau­koa Gazaan

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jätti tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen Gazan konfliktista ja Suomen puolustusyhteistyöstä Israelin kanssa.

Israel on kiihdyttänyt hyökkäyksiään Gazan kaistalle sen jälkeen, kun Hamas hyökkäsi Israeliin 7. lokakuuta ja tappoi 1 400 ihmistä, joista suurin osa oli siviilejä. Israel on viime päivinä tappanut tuhansia ihmisiä, joista suurin osa on siviilejä. Tapetuista huomattava määrä on lapsia.

Israel on miehittänyt Gazaa 56 vuotta ja pitänyt sitä laittoman saarron alla 16 vuotta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä kyseessä on humanitaarisesti erittäin vakava ja kansainvälisesti hyvin merkittävä hätätilanne, joka vaatii nopeita ja painavia toimia.

– Nyt on välttämätöntä saada nopeasti aikaan tulitauko ja ratkaisu panttivankikriisiin. Suomen on oltava asiassa aloitteellinen ja vaadittava toimia tilanteen ratkaisemiseksi. Gazaan on myös saatava välittömästi lisää humanitaarista apua, koska siviilien tilanne alueella on katastrofaalinen, kansanedustaja Anna Kontula sanoo.

– Samalla on nostettava uudelleen keskusteluun, että Suomi on Israelin merkittävä asekauppakumppani ja yhteistyö on viime aikoina vain vahvistunut. Israelilaiset aseyritykset kehittävät tuotteitaan yhteistyössä Israelin armeijan kanssa, ja hankinnat niiltä auttavat Israelia varustamaan armeijaansa, Kontula muistuttaa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kysyy hallitukselta seuraavaa:

Miten Suomen hallitus toimii kahdenvälisesti, EU:ssa ja YK:ssa sen eteen, että saadaan viiveettä aikaan tulitauko ja Hamasin ottamat panttivangit vapautettua?

Lopettaako Suomi puolustusyhteistyön Israelin kanssa?

Asettaako Suomi Israelin asevientikieltoon, lopettaako Suomi asehankinnat Israelista ja kieltääkö Suomi tuonnin Israelin laittomista siirtokunnista?

 


Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

 

Kirjallinen kysymys

PALESTIINAN JA ISRAELIN TILANTEESTA

 

Eduskunnan puhemiehelle

Israel on kiihdyttänyt hyökkäyksiään Gazan kaistalle sen jälkeen kun Hamas hyökkäsi Israeliin 7. lokakuuta ja tappoi 1 400 ihmistä, suurin osa siviilejä. Israel on miehittänyt Gazaa 56 vuotta ja pitänyt sitä laittoman saarron alla 16 vuotta [1]. Israel on YK:n hätäaputoimiston arvion mukaan viime päivinä tappanut yli 4 600 ihmistä, joista suurin osa siviilejä, mukaan lukien 1 873 lasta [2].

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on todennut, että Israelin hyökkäykset asuinrakennuksiin ja muihin siviilikohteisiin Gazassa ovat rikkoneet kansainvälistä humanitaarista oikeutta [3]. Amnesty vaatii Israelin asettamista asevientikieltoon, koskien myös taloudellista tukea ja teknistä tai muuta apua. Amnesty on vaatinut kieltämään Israelin laittomissa siirtokunnissa valmistettujen tuotteiden tuonnin. Amnestyn mukaan tuonnin salliminen on kansainvälisen oikeuden vastaista, koska se tunnustaa ja tukee laitonta tilannetta. [4]

YK:n Miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoistarkkailija Francesca Albanese on todennut, että Israelin sotilasoperaatio on mennyt kauas yli niiden rajojen, mitä kansainvälinen oikeus sallii. Hänen mukaansa kansainvälisen yhteisön täytyy pysäyttää nämä kansainvälisen oikeuden räikeät rikkomukset heti. [5]

Seitsemän YK:n riippumatonta erikoistarkkailijaa on todennut, että Israel syyllistyy Gazassa rikoksiin ihmisyyttä vastaan, koska se tarkoituksella ja järjestelmällisesti tuhoaa siviilien koteja ja siviili-infrastruktuuria sekä estää palestiinalaisia saamasta vettä, ruokaa ja sähköä. He ovat myös varoittaneet palestiinalaisiin kohdistuvan kansanmurhan riskistä. [6]

YK:n kehitysjärjestö UNDP, YK:n väestörahasto UNFPA, YK:n lasten rahasto UNICEF, Maailman ruokaohjelma WFP ja Maailman terveysjärjestö WHO ovat todenneet, että Gazan humanitaarinen tilanne oli epätoivoinen jo ennen nykyisiä väkivaltaisuuksia, ja on nyt katastrofaalinen. Ne varoittavat, että kuolleisuus voi pian kasvaa hyvin paljon. [7]

Lyhyesti sanottuna kyseessä on humanitaarisesti erittäin vakava ja kansainvälisesti hyvin merkittävä hätätilanne, joka vaatii pontevia toimia.

Hallitusohjelman mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon, ja kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen ja vahvistaminen on yksi Suomen kansainvälisten suhteiden kulmakivistä.

Suomen Palestiinan maastrategian mukaan Suomen tavoitteena on puolustaa kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia sekä suojella kaikkein heikoimmassa asemassa olevia palestiinalaisia. Sen mukaan EU ja YK ovat tärkeitä kumppaneita näiden tavoitteiden edistämisessä. [8]

Suomi on viime aikoina kasvattanut asekauppoja Israelin kanssa. Kyse on enimmäkseen tuonnista, mutta Suomesta on myös viety aseita Israeliin [9]. Israelilaiset aseyritykset kehittävät tuotteitaan yhteistyössä Israelin armeijan kanssa, ja hankinnat niiltä auttavat Israelia varustamaan armeijaansa halvemmalla. Hankinnat siis epäsuorasti tukevat Israelin armeijaa.

Suomen ja Israelin puolustusministeriö ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä aseiden kehittämisessä, tuotannossa ja hankinnassa. Tarkoituksena on voimistaa maiden puolustusteollisuutta. Tähän toimintaan liittyvä koordinaatioryhmä tapaa vuosittain. Nykyinen sopimus on voimassa vuoteen 2024 asti. [10]

Suomi myös sallii tuonnin Israelin laittomista siirtokunnista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten Suomen hallitus toimii kahdenvälisesti, EU:ssa ja YK:ssa sen eteen, että saadaan viiveettä aikaan tulitauko ja Hamasin ottamat panttivangit vapautettua?

Lopettaako Suomi puolustusyhteistyön Israelin kanssa?

Asettaako Suomi Israelin asevientikieltoon ja lopettaako Suomi asehankinnat Israelista? Kieltääkö Suomi tuonnin Israelin laittomista siirtokunnista?

 Helsingissä 23.10.2023

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Anna Kontula [vas]
+ vasemmistoliiton muu eduskuntaryhmä

 

[1] https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/palestine-update-140610.htm

[2] https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-16

[3] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/damning-evidence-of-war-crimes-as-israeli-attacks-wipe-out-entire-families-in-gaza/

[4] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/states-must-ban-israeli-settlement-products-to-help-end-half-a-century-of-violations-against-palestinians/

[5] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/10/un-expert-warns-new-instance-mass-ethnic-cleansing-palestinians-calls

[6] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/10/gaza-un-experts-decry-bombing-hospitals-and-schools-crimes-against-humanity

[7] https://news.un.org/en/story/2023/10/1142652

[8] https://um.fi/documents/35732/0/Palestiina_Country_Strategy.pdf/aa8aa37e-b175-312e-5827-edc966f55a67?t=1628838267671

[9] https://rauhanpuolustajat.org/israel-asekauppa/

[10] https://rauhanpuolustajat.org/israel-asekauppa/