Va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­ryh­mä vaa­tii suo­je­lu­työ­la­kiin mer­kit­tä­viä muu­tok­sia edus­kun­ta­kä­sit­te­lys­sä – ei voi hy­väk­syä ny­ky­muo­dos­saan

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä katsoo, ettei se voi kannattaa hallituksen valmistelemaa esitystä sen nykymuodossa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tunnistaa, että valtioneuvoston jäsenillä on perustuslain mukainen oikeudellinen velvollisuus saattaa eduskunnan käsittelyyn lakiesitys, joka turvaa välittömässä hengenvaarassa tai vakavassa terveydenvaarassa olevien potilaiden henkeä teho-osastoilla, mikäli suojelutyöstä ei suostuta neuvottelemaan lakon aikana.

Aikataulupaineen vuoksi vasemmistoliiton ministerit ovat valmiita antamaan esityksen hallitukselta eduskunnan käsiteltäväksi poikkeuksellisesti ilman eduskuntaryhmän hyväksyntää lain sisällölle. Puolueen kansanedustajat aikovat jatkaa työtä lakiesityksen muokkaamiseksi eduskunnan käsittelyssä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä painottaa, että perusoikeuksia on mahdollista rajoittaa ainoastaan hyvin tarkkarajaisesti ja välttämättömästä syystä viimesijaisena keinona. Työtaisteluoikeutta ei voi rajoittaa “varmuuden vuoksi”, laajemmin kuin on välttämätöntä, tai tulevia tilanteita ennakoiden.

Vasemmistoliitto pyrkii eduskuntakäsittelyssä muokkaamaan lakia sellaiseen tarkkarajaiseen vain välttämättömään suojelutyötä koskevaan muotoon, jossa se voidaan hyväksyä työtaisteluoikeus samalla turvaten. Nykyisessä muodossa eduskuntaryhmä ei näe edellytyksiä hyväksyä lakia eduskunnassa.

Samalla vasemmisto muistuttaa, että ainoa ratkaisu kriisiytyneelle tilanteelle on neuvottelemalla löytyvä sopu alan työehtojen parantamisesta.