Va­sem­mis­to­lii­ton mal­lil­la koh­tuut­ta säh­kö­las­kui­hin

Valtavat sähkölaskut uhkaavat nyt ajaa tuhansia ihmisiä maksukyvyttömyyteen. Vasemmistoliitto on kesästä asti vaatinut mallia, jossa sähköyhtiöiden ylisuuret voitot verotetaan pois ja hyvitetään kuluttajille suoraan sähkölaskulla. Malli kannustaisi myös energian säästöön.

Pakkaset kiristyvät ja sähkölaskut hirvittävät nyt monia suomalaisia. Samaan aikaan energiayhtiöt nauttivat Venäjän hyökkäyssodan seurauksena ennennäkemättömistä ja ansaitsemattomista voitoista.

Hallitus on jo reagoinut kohoaviin energian hintoihin. Arvonlisäveroa on alennettu ja sähkölämmittäjät saavat tilannettansa helpottamaan sähkövähennyksen ja sähkötuen. Sähkötuki ja -vähennys eivät kuitenkaan toimi hyvin tilanteessa, jossa tuen tarvitsijoiden määrä on valtava. Vasemmistoliitto vaatii uusia ratkaisuja energiakriisiin.

”Sähkölaskua pitäisi leikata jo heti kättelyssä Norjan ja monen muun maan tavoin.”

Vasemmistoliitto on esittänyt jo kesästä asti tukimallia, jossa tuki kotitalouksille viedään suoraan sähkölaskuihin eikä mitään vähennystä tai tukea tarvitse erikseen hakea. Mallimme takaa kohtuuhintaisen sähkön kaikille kuluttajille tiettyyn kulutusrajaan asti. Kotitalouksien sähkölaskujen tukemista voidaan rahoittaa nyt jo valmistelussa olevalla windfall-verolla, joka kohdistuu energiayhtiöiden ylisuuriin voittoihin, ei tavallisiin ihmisiin.

– Sähkölaskua pitäisi leikata jo heti kättelyssä Norjan ja monen muun maan tavoin. Vasemmistoliiton mielestä oikeudenmukaisin keino on verottaa yritysten sähköpörssissä tekemiä valtavia sotatuottoja ja ohjata niitä suoraan sähkölaskujen alentamiseen kohtuullisen käytön osalta. Laskusta leikattaisiin vaikkapa 8c/kWh ylittävältä osuudelta 80% aina 3500 kWh kuukausikulutukseen asti, eduskuntaryhmämme puheenjohtaja Jussi Saramo ehdottaa.

Sähkönsäästön huomioiva tukimalli on parempi tapa turvata kohtuuhintainen sähkö kaikille kuin suoraan hinnan säännöstelyyn perustuva sähkön hintakatto ilman mitään käyttörajoja. Jälkimmäinen johtaisi hyvin todennäköisesti sähköpulaan ja -katkoksiin ja hintakatosta tulisi helposti liian korkea pieni- ja keskituloisille.

”Kun tuki ei ole aivan sataprosenttinen ja siinäkin on katto, kannattaa sähköä myös säästää kun mahdollista.”

– Kun hintarajoitin ei ole aivan sataprosenttinen ja siinäkin on katto, kannattaa sähköä myös säästää kun mahdollista. Samalla saadaan pidettyä pienen kulutuksen hinta alhaisempana kuin yleisessä hintakatossa. Vastaava malli on käytössä Norjassa, joskin siellä energiarikkaassa maassa malli on hieman anteliaampi, Saramo sanoo.

Kuluttajien sähkölaskuihin asetettava rajoitin estää kohtuuttomien tilanteiden syntymisen ihmisille.  Samalla malli varmistaa, että sähköä myös riittää pulatilanteessa mahdollisimman hyvin.

Energian riittävyyden varmistamiseksi tarvittaisiin myös parempia ohjaustoimia viranomaisilta.

– Tehokkaalla viranomaisviestinnällä, esimerkiksi tekstiviestien lähettämisellä kuluttajille, saataisiin siirrettyä kysyntäpiikkejä ja luotua sellaista joustoa, joka estäisi mahdolliset sähkökatkot energian loppumisen takia, Saramo sanoo.

Artikkeli sähkötukimallistamme viime kesältä: Jussi Saramo: Kotitalouksien välttämätöntä sähkön käyttöä tuettava talven ajan (30.8.2022)