Va­sem­mis­to­lii­ton mi­nis­te­rei­den val­tio­sih­tee­ri- ja eri­tyi­sa­vus­ta­ja­va­lin­nat

Vasemmistoliiton puoluehallitus on kutsunut seuraavia henkilöitä vasemmistoliiton ministereiden Li Anderssonin ja Aino-Kaisa Pekosen valtiosihteereiksi ja erityisavustajiksi.

Opetusministeri Li Andersson

Valtiosihteeri: Minna Kelhä, FT

Erityisavustajat:
Niina Jurva, YTM
Dan Koivulaakso, YTM, KTK (ministeriryhmän sihteeri)
Anna Mäkipää, FM
Henri Purje, VTK, HuK (talouspolitiikka)
Touko Sipiläinen, VTK (ministeriryhmän viestintä)

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen

Valtiosihteeri: Saila Ruuth, VTM

Erityisavustajat:
Hanna Hänninen, Sosionomi YAMK
Juho Orjala, YTM
Jiri Sironen, YTM