Va­sem­mis­to­lii­ton mi­nis­te­ri­ryh­män ke­sä­ko­kous: Ase- ja si­vii­li­pal­ve­luk­sen ly­hen­tä­mi­sen työl­li­syys­vai­ku­tuk­set sel­vi­tet­tä­vä

Vasemmistoliiton ministeriryhmä kokoontuu tänään Hyvinkäällä. Kokouksessa puhuneet ministerit Andersson ja Pekonen esittivät puheenvuoroissaan keinoja työllisyyden ja työhyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson esitti Hyvinkäällä pidetyssä puheessaan, varusmies- ja siviilipalvelusaikojen lyhentämiseen piileytyvän työllisyyspotentiaalin selvittämistä.

– Siviilipalveluksen sekä varusmiespalveluksen kestoa lyhentämällä työllisyyttä voitaisiin vahvistaa merkittävästi, jopa usealla tuhannella henkilöllä. Kuten kaikki tiedämme, työllisyystalkoissa matalalla roikkuvat hedelmät on jo poimittu ja palvelusaikojen lyhentämisessä piilevä työllisyyspotentiaali olisi syytä selvittää perinpohjaisesti, Andersson vaati. 

Andersson korosti puheessaan, että vasemmistoliitto ei ole sitoutunut tiettyyn palvelusajan lyhennysmalliin ja peräänkuulutti laajaa keskustelua sopivien työllisyystoimien löytämiseksi. Esimerkkinä palvelusjaan keston lyhentämiseen piileytyvästä työllisyyspotentiaalista Andersson mainitsi Risto Siilasmaan asevelvollisuustyöryhmän laskelman, jonka mukaan varusmiespalvelusajan lyhentämisen 2,3 – 2,7 kuukaudella nettovaikutus olisi 7000 henkilötyövuoden vapautuminen muuhun talouteen. Tämä tarkoittaisi lyhyellä tähtäimellä arviolta 3000 hengen työllisyysvaikutusta.

Andersson painotti puheessaan, että palvelusaikojen lyhentäminen mahdollistaisi myös reservin osaamisen nykyistä tehokkaamman päivittämisen kertausharjoitusten määrän lisäämisen avulla. 

Ministeri Pekonen: työaikakokeilun toteuttaminen perusteltua työhyvinvoinnin kannalta

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen nosti puheenvuorossaan esiin viime päivinä julkisessa keskustelussa olleen työajan lyhentämisen, ja esitti että työaikakokeiluja olisi perusteltua toteuttaa jo tämän hallituskauden aikana.

– Mukaan kokeiluun voitaisiin ottaa sekä julkisen sektorin organisaatioita että vapaaehtoisia yrityksiä, joiden työvoimakustannuksiin valtio voisi osin osallistua kokeilun ajan. Erityisesti hoitoalalla lyhyemmän työviikon vaikutukset voisivat olla erityisen myönteisiä, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sanoi. 

Pekonen korosti puheenvuorossaan myös työaikakokeilujen vaikutuksia työhyvinvointiin.

– Keskeistä kokeilussa olisi selvittää lyhennetyn työajan vaikutuksia muun muassa työn tuottavuuteen, sairauspoissaoloihin ja työntekijöiden hyvinvointiin, Pekonen sanoi.

Arhinmäki: irtisanomiset osoittavat jälleen, että työntekijät tarvitsevat suojaa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kommentoi kokouksessa keskiviikon uutista UPM:n Kaipolan tehtaan sulkemisesta. Hän korosti puheenvuorossaan, että valitettava uutinen lisää entisestään painetta työntekijöiden suojaa vahvistaville päätöksille syksyn budjettiriihessä.

– Paperitehtaan sulkeminen on tragedia tehtaan työntekijöille ja koko Jämsän alueelle. Sen sijaan että kokoomuksen tapaan yritetään keräillä asialla tyylittömästi irtopisteitä, pitäisi katsoa sen vaikutusta yhteiskuntaan. Valitettavalla tavalla irtisanomiset jälleen osoittavat, miksi työntekijät tarvitsevat suojaa. Kuka oikeasti kuvittelee, että paperitehtaalta irtisanottavat työllistyvät työttömyysturvaa leikkaamalla? Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä hallituksen työllisyysneuvotteluihin on turha tuoda yksipuolisia heikennysesityksiä työttömien asemaan, Arhinmäki sanoi.

Arhinmäki ihmetteli puheenvuorossaan opposition riveistä kuultuja arvioita tehtaan sulkemisen syistä.

– Paperin kulutus maailmalla laskee ja korona rokottaa vielä lisää. Kaiken tämän keskellä Petteri Orpo syyttää hallitusta Jämsän paperitehtaan sulkemisesta kuuden ja puolen sentin polttoaineveronkorotuksen takia. Moni kokoomuksessakin kiemurtelee kiusaantuneena, Arhinmäki sanoi.