Va­sem­mis­to­lii­ton puo­lue­val­tuus­to: Hä­vit­tä­jä­han­kin­nan hin­taan liit­ty­vät epä­sel­vyy­det on rat­kais­ta­va

Vasemmistoliitto vaatii, että hävittäjähankintojen kustannuksiin liittyvät epäselvyydet sekä hankinnan ilmastovaikutukset on selvitettävä ennen hävittäjäkaupan vahvistamista.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto oudoksuu, miten vähällä poliittisella keskustelulla kysymys uusista hävittäjähankinnoista on Suomessa sivuutettu. Aktiivista keskustelua vaatisivat hankintojen mittavat taloudelliset ja turvallisuuspoliittiset vaikutukset sekä epäselvyydet käyttökustannuksissa. Puoluevaltuusto muistuttaa Vasemmistoliiton kriittisestä kannasta hävittäjähankintoihin. Vasemmistoliitto jätti lokakuussa 2019 hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätökseen lausuman, jonka mukaan hävittäjähankinnassa olisi säilytettävä 7–10 miljardin euron jousto. Hallitus kuitenkin päätti puolustusministeriön esityksestä, että täysimääräinen korvaaminen edellyttää kymmentä miljardia euroa.

Esitetyn kymmenen miljardin euron suorituskyvyn korvaamisen päälle tulevat koneiden käyttökustannukset, jotka Suomessa on arvioitu yhtä suuriksi kuin hankintahinta. Muiden hävittäjiä hankkineiden maiden arvioiden mukaan käyttökustannukset ovat kuitenkin puolestatoista neljään kertaan hankintahinnan päälle.

On erittäin epätodennäköistä, että Suomessa uusia koneita kyettäisiin käyttämään muita maita halvemmalla. Puoluevaltuusto epäilee, ettei hallitukselle ja eduskunnalle ole annettu riittävää tietoa todellisista käyttökustannuksista. Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan yhdysvaltalaisten konetyyppien lopullista hintaa tai maksuaikataulua ei edes tiedettäisi ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Hävittäjähankinnassa on kyse merkittävästä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta linjavalinnasta. Vasemmistoliiton puoluevaltuuston mielestä valinnan pitää tukea Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa, jonka pohjana on sotilaallinen liittoutumattomuus. Puoluevaltuusto katsoo, että hankinnoilla ei pidä sitoa Suomea suurvaltapoliittisiin ristiriitoihin, jotka ainoastaan lisäävät jännitystä Euroopassa.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto edellyttää, että uusien hävittäjien ilmastovaikutukset selvitetään ennen hankinnasta päättämistä. Scientists for Global Responsibility (SGR)-järjestön laskelmien mukaan maailman aseteollisuus ja asevoimat tuottavat viisi prosenttia kaikista maailman ilmastopäästöistä. Saavuttaaksemme aidosti hiilineutraaliuden vuonna 2035 on myös armeijan hankinnat alistettava ilmastopoliittiselle arvioinnille.