Va­sem­mis­to­lii­ton puo­lue­val­tuus­to: Oi­keut­ta ruo­ka­lä­he­teil­le – pak­ko­y­rit­tä­jyy­den le­viä­mi­nen suo­ma­lai­ses­sa työ­elä­mäs­sä py­säy­tet­tä­vä

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto vaatii ruokalähettifirmoja välittömästi lopettamaan työsuhteiden naamioimisen yrittäjyydeksi ja takaamaan läheteille kaikki työntekijöille kuuluvat oikeudet. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työneuvosto on jo vuonna 2020 linjannut ruokalähettien toimivan tosiasiallisesti työsuhteessa, mutta tämä ei ole tuonut muutosta yhtiöiden käytäntöihin.

– Viime aikoina alustataloudessa esiin tulleet jopa ihmiskauppaa muistuttavat väärinkäytökset johtuvat ansaintalogiikasta, jossa työnantaja ei kanna lakisääteisiä vastuitaan ja ulkoistaa yrittäjäriskin työntekijöille. Kauniit puheet eivät riitä korjaamaan ongelmia vaan alan pelisääntöjen on muututtava, jyrähtää vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen.

Työsuhteiden naamiointi ei ole yksin alustataloutta koskeva ongelma, vaan se on viime aikoina levinnyt erityisesti rakennusalalle ns. kevytyrittäjyyden muodossa. Erityisesti nuoria ja maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä on systemaattisesti harhautettu työskentelemään yrittäjämuotoisesti ilman työntekijöille kuuluvia oikeuksia. Ongelman kitkeminen edellyttää sekä lainsäädännöllisiä toimia että työsuojeluvalvonnan lisäresursointia ja tehostamista.

Lähettien epäselvä asema vaikeuttaa heidän mahdollisuuksiaan ajaa asiaansa työmarkkinoilla, siksi olisi tärkeää selkeyttää tilannetta. On hyvä, että ruokalähetit ovat aktivoituneet ammattiyhdistysliikkeessä ja löytäneet kanavan vaikuttaa asemaansa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti.

Aiemmin Marinin hallitus toteutti työsopimuslain muutoksen, jossa selkeytettiin työsuhteen tunnusmerkistöä muun muassa alustatalouden osalta. Seuraavana askeleena työneuvoston ratkaisuista tulisi tehdä sitovia, jotta havaittuun pakkoyrittäjyyteen puututaan nopeasti ja määrätietoisesti. Suomen on myös EU-tasolla edistettävä aktiivisesti reiluja pelisääntöjä alustatalouteen.

Ilman uusia toimia on vain ajan kysymys, koska ilmiö leviää kaikille aloille. Työntekijöille kuuluvat vuosilomat, sairausajan palkka, sosiaaliturva ja muut oikeudet eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan niiden puolesta on kamppailtava, vaatii Kortelainen.