Va­sem­mis­to­lii­ton puo­lue­val­tuus­to vaa­tii Suo­mel­ta ko­ro­na­ro­ko­te­so­li­daa­ri­suut­ta

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto kannattaa koronarokotteiden patenttien purkamista. Suomen on osoitettava solidaarisuutta kehittyviä maita kohtaan ostamalla maille koronarokotteita ja tukemalla näiden omaa rokotetuotantoa.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto muistuttaa, että maailmanlaajuinen koronapandemia ei ole vielä ohi. Kun Suomessa ja kehittyneissä Euroopan maissa rokotekattavuus on onnistettu nostamaan jo varsin korkealle ja paluu normaaliin elämään on yhä lähempänä, maailman köyhissä maissa tilanne on jatkuvasti huonompi.

Rokotepulan taustalla on rokotteiden korkea hinta ja riittämätön tuotantomäärä. Rokotteita valmistetaan patenteilla, joihin rokotteita kehittävillä ylikansallisilla suuryrityksillä on yksinoikeus.

Vasemmistoliitto esittää, että koronarokotteiden patentit tulisi purkaa. Patenttien avaaminen mahdollistaisi rokotteiden laajamittaisen ja nykyistä edullisemman tuotannon. Samalla kannalla on myös noin sata maailman kehittyvää maata, Lääkärit ilman rajoja -järjestö sekä EU-parlamentin vasemmistoryhmä.

Vasemmistoliitto pitää häpeällisenä sitä, että Euroopan unioni ja Suomi sen osana ovat vastustaneet patenttien purkamista pandemian hillitsemiseksi. Purkaminen olisi omiaan nopeuttamaan maailmanlaajuisen pandemian kuriin saattamista kuukausilla, jopa vuosilla.

Vasemmistoliiton mielestä Suomen tai Euroopan unionin on turha puhua solidaarisuudesta kehittyviä maita kohtaan, mikäli niitä ei auteta pääsemään yli koronapandemiasta. Ihmisten henki ja terveys on asetettava ylikansallisten lääkeyhtiöiden voittojen edelle.